Blog: Integere docent heeft gezag

Ik geloof dat leerlingen van vandaag liever luisteren [en dus leren] naar een getuigende godsdienstleraar die spreekt vanuit een authentiek groeiend en zoekend gelovig worden.' Chris Jeunen in Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie Woerden, jaargang 11, nr. 2 , 2011

Louis van Ierland

Lezingen bij Peelland College Deurne

Op woensdag 30 oktober 2013 gaf ik 4 lezingen bij Peelland College aan de vier 5 Havo klassen.
Deze keer was het een succes.
Er werden deze keer zelfs vragen aan mij gesteld. Dat streelde mijn ego. Ook werd er in de klas van het tweede lesuur zelfs gelachen om mijn grappen. Dat streelde mijn ego nog sterker.
Jarenlang heb ik er tegenaan gehikt om nog lezingen op middelbare scholen te geven. Dit jaar vond ik de sleutel naar succes. Ik moest terug naar de roots, ik moest mijn eigen levensverhaal weer vertellen met eventueel af en toe een grapje erin.
Wat Lodewijk den Breejen betreft, hij is mij al die jaren onvoorwaardelijk trouw gebleven. Ook al ging het jaren niet echt goed met mij.
Het is een feest om bij Peelland College te komen in de lerarenkamer. Ik zie zelfs nog leraren waarvan ik les gehad heb. Die moeten onderhand wel heel erg oud zijn. Ik vond ze 28 jaar geleden namelijk al oud.
Wat de leerlingen betreft, ze hebben mij ontzettend veel gegeven. Ze waren warm, begripvol en een luisterend oor.
Dadelijk zal ik nog een gedicht voor ze schrijven. Een gedeelte is een gedicht dat ik over de jeugd schreef in 1998, ik pas het nu aan naar de nieuwe tijd maar jullie zijn en blijven fantastische jeugd.
Ik vond het leuk om kinderen van ouders uit Vlierden te zien met wie ik mijn jeugd heb doorgebracht.
Peeland College is een mengelmoes aan talenten, hopelijk heb ik jullie wat geleerd.
Jullie hebben mijn belangrijkste levensles bevestigd, respect voor de sociaal zwakkeren in de maatschappij.
Jeugd van Peelland College, duizendmaal dank!!!!

Henk Driessen

Bekijk de reactie van Henk op dit artikel.

LSD 11 mei 2006 1e foto

NOS on Tour op Peellandcollege 3 februari

Voor één dag geen Nederlands, geschiedenis of scheikunde. In plaats daarvan aan de slag met camera's en microfoons waarmee echte radio- en televisieonderwerpen worden gemaakt: dat is 'NOS on Tour'. Onder deze noemer bezoekt de NOS ook dit schooljaar een groot aantal middelbare scholen. Op vrijdag 3 februari gaan leerlingen van het Peellandcollege in Deurne aan de slag. Zij maken dan hun allereerste nieuwsreportage. Om zo professioneel mogelijk te werk te gaan, beginnen de NOS on Tour-workshops met een uitleg over wat nieuws eigenlijk is. Journalisten van de NOS vertellen hoe je van een nieuwsfeit zo goed mogelijk een radio- of televisieonderwerp maakt.Met de theorie in de achterzak gaan de scholieren op pad. Aan de hand van zelf gekozen nieuwsonderwerpen gaan zij in groepjes telvisie- of radio-onderwerpen maken. De beeld- en geluidreportages komen allemaal op de website van 'NOS on Tour' te staan. Dit schooljaar geeft de NOS aan een kleine twintig middelbare scholen een tv- en radioworkshop. Aan het einde van het schooljaar kiest een vakjury het beste radio- en televisie-item uit de NOS-on Tour-reeks 2011-2012. De winnende scholieren brengen een bezoek aan de NOS-studio in Hilversum.

Onderwerp: Anoiksis-leden treden naar buiten met Meer dan dat...

Anoiksis-leden treden naar buiten met Meer dan dat... September 2011 was thema-maand 'anti-stigma' van Anoiksis, vereniging voor en door mensen met de diagnose schizofrenie. De makers van de glossy Skiz'o (2010) komen met het boek: Meer dan dat... Tien interviews vol openheid, herstel en hoop.

Om het project kracht bij te zetten verspreiden we dit filmpje dat in Amsterdam is opgenomen:

Weekblad voor Deurne 23.06.2011

Maria Crompvoets neemt afscheid Peellandcollege

'Geweldig dat je schooltijd ook achteraf de leukste tijd van je leven is.' Met deze woorden blikt directeur Maria Crompvoets-Eevers van het Peellandcollege terug op een werkzaam leven dat nauw met de school verbonden was.

Ze was er zelf leerling -de school heette toen nog Pius XII-college- ze leerde er haar man Herman Crompvoets kennen en hun vier kinderen gingen er naar school. Na afloop van dit schooljaar neemt ze afscheid.

Morgen, vrijdag 24 juni, is er gelegenheid de vertrekkende directeur de hand te schudden. In 1972 kreeg ze haar aanstelling aan het Peellandcollege als docent Nederlands. In 1992 werd ze conrector voor de onderbouw. Toen de scholen voor voortgezet onderwijs in Deurne in 1997 fuseerden tot de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne werd ze directeur van de deelschool Peellandcollege.
Maria Crompvoets over haar afscheid: "Hobby's heb ik genoeg, we hebben een grote tuin, ik lees graag en wil straks weer zelf mijn kleren gaan maken. Vervelen zal ik me dus niet. Wat ik wel erg zal missen is de contacten met de collega's en de kinderen die ik nu de hele dag om me heen heb."
Na twee jaar Pabo en drie jaar onderwijzeres op een basisschool in Asten begon Maria Crompvoets als 19-jarige docent haar carrière op het Peellandcollege. De directeur: "Wat me altijd gefascineerd heeft is de chemie van een klas. Hoe gaan leerlingen met elkaar om, hoe vormt zo'n klas zich, geen twee klassen zijn hetzelfde. Dat geldt ook voor een team en de wijze waarop docenten op elkaar en op leerlingen reageren. Het onderwijs is nooit saai, elke dag is anders."

Zo zijn volgens haar ook de leerlingen in de loop der jaren veranderd. "Maar alleen omdat de maatschappij verandert. Wij vragen meer van leerlingen en ouders hebben hogere verwachtingen van hun kinderen. In hun hart zijn kinderen nog hetzelfde; geef je ze echte aandacht dan krijg je daar iets voor terug. Die wisselwerking is gebleven, dat vind ik positief", zegt ze.
Crompvoets noemt zichzelf een mensenmens. Aandacht voor mensen, hoe het leerlingen en teamleden vergaat en vooral dat ouders gehoor krijgen op school en mee mogen en willen denken, zijn factoren die ze belangrijk vindt.

Rinus Pecht [65 jaar, neemt zelf ook afscheid] brengt in de Sporthal met zijn Jumpers een obade aan Maria

En daarna volgde een programma in de aula van het Peellandcollege

Met een kort symposium onder deskundige leiding over vrouwen aan de top: van rechts naar links: Nicole Lemlijn, wethouder gemeente Deurne; Maria, rector Peellandcollege; Monique van Roosmalen, rector IVOD en Yvonne Lommen, rector Willibrord Gymnasium Deurne

Het cadeau na de Beatrix-rede van oud rector Peellandcollege Martin Dankers
Paul Geboers oud directielid, nu kerngroepleider Peellandcollege dé grote organisator van deze Ave Maria dag


Zwanenzang van de vakgroep Engels voor Maria,van links naar rechts: Ton Cremers; Anouk Ewals; Florence Jansen-Linehan; Martien Raeven en Hans Verbakel

Op 9 juni 2011 brachten leerlingen van vier derde klassen van de Havo in het kader van de Excursie Duurzaamheid o.a. een bezoek aan de Willibrorduskerk op de markt in het centrum van Deurne. Hieronder een fotoimpressie.

Eindhovens Dagblad 14 juni 2011

Deurne draait door....

De voorgestelde bezuinigingsplannen in Deurne kunnen op steeds meer weerstand en protest rekenen. De nieuwe actiegroep 'Deurne draait door?' heeft inmiddels net als museum De Wieger een petitie opgezet, waarmee Deurnenaren worden opgeroepen om hun stem te laten horen tegen 'de kaalslag'.

WEEKBLAD VOOR DEURNE 16 APRIL 2011
Rector Ad Cosijn trots op voorbeeldfunctie Ivo-Deurne


Ad Cosijn in flow, door Willy Koppens,voorzitter Raad van advies IVOD en directeur Hippisch Centrum


Nel en Ad Cosijn bij binnenkomst in de aula van het Peellandcollege

DEURNE - Vrijdag 15 april neemt rector Ad Cosijn (64) afscheid van het Ivo Deurne. Hij sluit dan een carrière van bijna veertig jaar in het voortgezet onderwijs af. In 1995 werd hij door het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs aangesteld als rector van het Peellandcollege. Hij was in Zeeuws-Vlaanderen als rector bij een enerverend fusieproces van scholen voor voortgezet onderwijs betrokken en dacht zich in Deurne daarmee niet meteen bezig te hoeven gaan houden. Nu, 16 jaar later, is niet alleen de Instelling voor Voortgezet Onderwijs Deurne, waaronder de deelscholen Peellandcollege, Alfrinkcollege, Hub van Doornecollege en De Sprong ressorteren, sinds 1997 een feit. Ook hebben deze scholen allemaal (ver)nieuwbouw gekregen op het scholenvierkant in de St. Jozefparochie. Dat proces is op 15 oktober 2010 afgerond met de opening van het nieuwe Hub van Doornecollege aan de Vloeieindsedreef. Met ingang van het schooljaar 2011-2012 zal Ivo-Deurne ook gebruik kunnen gaan maken van de in aanbouw zijnde tweede sporthal in het scholenvierkant.
Ad Cosijn wordt per 1 mei opgevolgd door Monique van Roosmalen (51) uit Leende. Zij was ondermeer sectordirecteur van zowel Vmbo- als Havo-, Vwo- en Gymnasiumafdelingen, interimmanager bij een onderwijsorganisatie met breed Vmbo en projectleider Passend Onderwijs.

Bij zijn sollicitatie was Cosijn niets bekend over al lopend overleg over een mogelijke fusie tussen de besturen voor voortgezet onderwijs in Deurne. "Ook tijdens de sollicitatieprocedure werd het onderwerp niet aangeroerd. Ik had net een besturenfusie mee afgerond. Dat proces had veel kruim gekost en zoals niet ongebruikelijk hier en daar ook veel weerstand opgeleverd. Er ontstond langzaam maar zeker een onwerkbare situatie. In 1994 wilde ik me weer meer met onderwijs gaan bezig houden en solliciteerde ik als rector en bij de landelijke inspectie. Omdat bij de inspectie mijn standplaats Zoetermeer leek te gaan worden, trok ik die sollicitatie in en ging voor het schoolleiderschap van het Peellandcollege. Op de dag dat in een laatste gesprek met Rob Kraakman, de toenmalige voorzitter van de Raad van bestuur van Omo, mijn benoeming een feit was geworden, ontstond er een rare situatie. De inspectie maakte namelijk landelijk mijn benoeming als inspecteur bekend. Ze hadden 'even' de intrekking van mijn sollicitatie over het hoofd gezien. Een beetje pijnlijk voor de inspectie. Maar ik huldig het standpunt: een man een man, een woord een woord. En dus bleef ik in de uitvoering van het onderwijsmanagement en stapte ik niet over naar het toezicht daarop. En daarvan heb ik nooit spijt gehad. En terugkijkend, zeker niet met wat er in Deurne bereikt is en de voorbeeldfunctie die Deurne daarmee landelijk gekregen heeft," zegt een trotse Ad Cosijn aan de vooravond van zijn officiële afscheid.


Familie Cosijn op afscheidsbijeenkomst aula Peellandcollege, 15 april 2011