Erik Borgman

Vindplaatsen van religie

  1. Om religie te herkennen, is een beeld van religie nodig. Op dit moment is het heersende beeld van religie zeer uiterst problematisch. Algemeen wordt religie gezien als vreemd, zich uitend in gedrag dat afwijkt van dat van normale mensen. Dit bemoeilijkt in hoge mate dat leerlingen zich met religie identificeren en zich in religieus gedrag herkennen. Kennis van religie wordt als vanzelf ontvangen als kennis van 'de ander', niet aan kennis van henzelf. Daarmee verdwijnt waar het bij religie om gaat buiten beeld. Het is daarom niet voldoende leerlingen dat wat 'iedereen' als religie herkent te laten begrijpen, maar het beeld van religie moet zelf ter discussie komen.

Opwekking Magazine Mei 2011

Dr. Billy Graham vond het ondanks zijn hoge leeftijd nodig om te reageren op het boek 'Love Wins' van de voorganger van de Mars Hill Church, Grand Rapids USA. Bell zegt: 'God wil niet dat we naar de hel gaan. Als we ernaartoe gaan, is dat enkel het gevolg van onze koppige houding om God uit ons leven te houden.'
Graham wijst op Lucas 12:5: 'Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor Hem!'
Op de vraag of Graham de hel wil omschrijven, antwoordt hij: 'Duisternis, absolute hopeloosheid en de afwezigheid van God.' Dit zegt de evangelist op basis van Matteus 8:12 en ll Tessolonicenzen 1:9: 'God haat ons niet. Hij houdt van ons, en daarom heeft Hij voor ons een plan gemaakt zodat we vergeving van onze zonden kunnen ontvangen om met Hem in de hemel te komen. Maak uzelf niet wijs dat de hel niet bestaat. Ga in plaats daarvan naar Jezus Christus en open uw hart om vandaag nog voor Hem te leven.'

Hij komt ...ook nu!

"Zijn de dagen vol smart
zoals 'n bloem die staat te treuren.
Is het donker in je hart
de Heer laat 't niet gebeuren.

Dat gij zijt opgestaan en dat u Petrus zag,
dat zegt mij niet het openbreken
van de knoppen en niet de merelzang in populierentoppen,
dat zegt mij niet het stralen van de lentedag.

Het is het jongvee niet dat struikelt in de velden,
noch is het koele wind die door mijn haren strijkt
of 't schuchter bloesemkleed waarmee de bogerd prijkt,
zij zijn het niet Heer, die Uw opstanding vermelden.

Zij kondigen Uw lof, zij zingen U ten prijs:
dat Gij Uw aarde opnieuw de vreugde geeft
van beginnen, maar Pasen is mij niet een feest van louter zinnen:
Uw komst vanuit de dood
zingt mij een andere wijs.

Een lied van binnenuit,
niet eerder nog gehoord,
soms uit een rouwend hart of een gebroken leven,
maar ook de juichkreet van zich
gans te mogen geven en
altijd samenklinkend tot één slotakkoord:
de Heer is opgestaan!

Hij houdt mijn handen beide en
gaat met mij door rouw, door vreugde en door schuld en
voegt naar mij zijn tred in mateloos geduld
tot Hij mij voeren zal naar koele, groene weide.

Dit is het lied van Pasen:
al gaan wij door het dal van verschrikking en
al blakert vuur de bloesem en
staat aan onze lippen de beker met de droesem
van eigen brouwsel-
Hij was, Hij is, Hij zal!

Jacoba Margaretha van Walsum-Quispel
(1901-1970)

De Ark van Noach

Door: Lodewijk den Breejen

In het blad Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, stond in het maart nummer van 2013 een column over het bezoek van de schrijver Gerrit Elings aan de Ark van Noach, die nagebouwd is en in de haven van Dordrecht ligt. Ongeveer 23 meter hoog, 135 meter lang en 30 meter breed. De aanblik was indrukwekkend en overtuigend, aldus de columnist. Deze grote boot is gebouwd door Johan Huibers, een aannemer. In 1992 kreeg hij droom waarin hem gezegd werd door God om de Ark te herbouwen. Niet om mensen te redden van een wereldwijde zondvloed maar om mensen bij God te brengen. Vijftien jaar later was het een feit. Na wat gedoe met het gemeentebestuur over bestek en tekeningen is het nu open met de benodigde vergunningen.

Ruim zes jaar geleden verscheen er een boekje over de relatie tussen de Protestantse kerken en de Rooms Katholieke Kerk Onlangs is bisschop de Korte van Groningen/Leeuwarden benoemd tot bisschop van Den Bosch en zal op 11 mei geïnstalleerd worden. Het is interessant om de insteek van de nieuwe bisschop van Den Bosch kort weer te geven. Hoe kijkt deze bisschop én toptheoloog aan tegen de rol van de Rooms Katholieke Kerk in een veranderende wereld? De Korte noemde het ergens: open orthodoxie.