Love Wins: de hel volgens Billy Graham

Opwekking Magazine Mei 2011

Dr. Billy Graham vond het ondanks zijn hoge leeftijd nodig om te reageren op het boek 'Love Wins' van de voorganger van de Mars Hill Church, Grand Rapids USA. Bell zegt: 'God wil niet dat we naar de hel gaan. Als we ernaartoe gaan, is dat enkel het gevolg van onze koppige houding om God uit ons leven te houden.'
Graham wijst op Lucas 12:5: 'Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor Hem!'
Op de vraag of Graham de hel wil omschrijven, antwoordt hij: 'Duisternis, absolute hopeloosheid en de afwezigheid van God.' Dit zegt de evangelist op basis van Matteus 8:12 en ll Tessolonicenzen 1:9: 'God haat ons niet. Hij houdt van ons, en daarom heeft Hij voor ons een plan gemaakt zodat we vergeving van onze zonden kunnen ontvangen om met Hem in de hemel te komen. Maak uzelf niet wijs dat de hel niet bestaat. Ga in plaats daarvan naar Jezus Christus en open uw hart om vandaag nog voor Hem te leven.'


Plaats een reactie: