Laat het mottenballen regenen op drie maart....

"Er zitten drie motten, in onze nieuwe jas, En die drie motten die zitten er nog maar pas!"

Ooit was de aarde 'woeste en ledig' maar in de loop van miljoenen jaren werd de aarde ingepakt in een 'warme jas' die er voor zorgde dat mens en dier in harmonie met elkaar konden leven. De een noemt dat de schepping, de ander de natuur, maar een feit is dat we voor ons voortbestaan afhankelijk zijn van de kwaliteit van die warme jas die onze aardbol omgeeft. Eeuwenlang hoefden we niet zuinig te zijn op die warme jas, we waren er gewoon een onderdeel van. Maar ruim honderd jaar geleden ging het mis. We hebben toen van alles uitgevonden waarmee we de jas te lijf zijn gegaan. De kleurrijke jas bestond uit bos, heide, hoogveen en moeras en daar wisten we wel weg mee. Met grote machines hebben we deze 'woeste grond'.
omgevormd tot polders en akkers. Daarna hebben we de struiken en bomen in die gebieden opgeruimd, de gebieden verkaveld en hier en daar hebben we zelfs gifgaten in de jas gebrand. Omdat we ons, net als de dieren, willen verplaatsen hebben we ook nog heel veel brede en smalle wegen gemaakt en eind zestiger jaren was de prachtige jas bijna helemaal versnipperd en verknipt Heel veel vogel- en diersoorten verdwenen in hoog tempo en Nederland werd steeds lelijker.

Onder het genot van een cd van The Blues Dimension heb ik op zondagmiddag 18 januari tussen 13.15- en 13.45 de volgende vogels in mijn voortuin In Helmond, wijk: Rijpelberg bij de Bakelse Bossen gesteld:

2 Eksters
1 Kuifmees
2 Koolmezen
4 Vinken
1 Boomklever
1 Vlaamse Gaai

Dit jaar is er weinig belangstelling voor al het lekkers in onze voortuin. Een echte winter is het niet, nu is het 8 graden.
De oogst:

 1. Vink (4)
 2. Koolmees (2)
 3. Turkse Tortel (1)

Op 2,3 en 4 augustus is het weer zover , de jaarlijkse tuinvlindertelling. Je kunt ze weer volop tellen: Kleine Vos; Dagpauwoog; Atalanta: Klein Koolwitje; Groot Koolwitje; Bont Zandoogje; Citroenvlinder; Klein Geaderd Witje; Gehakkelde Aurelia; Boomblauwtje; Bruin Zandoogje; Landkaartje; Oranje Zandoogje; Klein Vuurvlinder en al die andere nog zeldzamere vlindersoorten, want helaas, het gaat nog steeds niet goed met veel vlindersoorten.

Op 6 september is er vervolgens de Nationale Nachtvlindertelling, sinds 2005 jaarlijks georganiseerd. De meest gespotte nachtvlinders zijn tot nu toe: Huismoeder; Taxusspikkelspanner; Zwarte c-uil; en Bruine snuituil! Het doel is uiteraard de telling op zich, maar daarnaast ook een breed publiek kennis laten maken met deze nachtdieren. In Nederland komen er 2300 soorten voor.

Voor meer info ga naar: vlindermee.nl

Dit jaar heb ik op zaterdag geteld en wel van 14.05 tm. 14.35. De grootste verrassing was dat het aantal koolmeesjes bij mij in de voortuin afneemt, achter zitten er wel meer. Net zoals er altijd meer Merels in de achtertuin zitten dan voor. Heb daar rottend voedsel liggen en appels. Dit jaar ook geen kuifmezen gezien. En verder geen Grote Bonte Specht of Grote Lijster. Zelfs geen ringmussen. Wat dan wel? Hier komt mijn rijke oogst van vogels rondom het huis in de wijk Rijpelberg Helmond aan de rand van de Bakelse Bossen.

 1. Turkse Tortels (2)
 2. Houtduiven (7)
 3. Roodborstjes (2)
 4. Vinken (4)
 5. Groenlingen (2)
 6. Huismus (1)
 7. Koolmees (1)
 8. Merel (2)
 9. Staartmees (1)
 10. Ekster (1)

Vogeltelling Voortuin Rijpelberg Helmond

Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan de vogels in uw tuin of op uw balkon. Samen met duizenden andere deelnemers, dragen uw resultaten bij aan het inzichtelijk maken van het gedrag en leefgebied van tuinvogels.

Persoonlijke Tuinvogeltelling

 • Koolmees 2
 • Merel 1
 • Roodborst 1
 • Staartmees 4
 • Vink 1

Lijsters: Natuurmonumenten

Hoogtelijn 3/2011

Opwarming aarde verandert bergsport

door: Joop Spijker , Nederlanse Milieu Groep Alpen

We kunnen er niet omheen: de aarde warmt op en dus ook de Alpen. Gletsjers smelten, rotswanden storten in, het landschap verandert.

In de Alpen bereiken de gletsjers, die in de Middeleeuwen fors zijn teruggesmolten, in de Kleine IJstijd een nieuw hoogtepunt. Dat is rond 1850. Zo wordt het hotel in Gletsch aan de voet van de Furkapas ontruimd en zijn er plannen om het hele dorp te evacueren. De groeiende Rhonegletsjer is opgerukt tot vlak voor Gletsch. Daarna verdwijnt er weer veel ijs; menige gletsjer is zelfs volledig weggesmolten. Naar schatting is nu tweederde van de hoeveelheid gletsjerijs van rond 1850 in de Alpen verdwenen. Daarna is het gletsjerijs ook minder dik. Tegenwoordig is vanuit Gletsch nog slechts een puntje van de gletsjer te zien; kilometers vóór en hoog boven Gletsch.

Onderwerp
###WNF doet poging tot schoonpraten

Discussiethread
Reactie (Consumentenservice) 27/06/2011 16:58
Geachte heer Den Breejen,

Hartelijk dank voor uw e-mail en onze excuses voor de late reactie.

Namens het Wereld Natuur Fonds, kom ik graag bij u terug op uw vraag n.a.v. het artikel in Trouw. Het is inderdaad zo dat de nadruk in het nieuwsbericht van de krant - en zelfs op de voorpagina - is komen te liggen op een concentratie van het nationale natuurbeleid op 3 grote gebieden. Dat zou de indruk kunnen wekken, dat er naast wad, duin, de grote rivieren en het Veluwe Massief geen ruimte in de rest van Nederland zou zijn voor verstandig natuurbeheer. Niets is minder waar.

Nederland kent naast de drie eerder genoemde regio's nog vele honderden kleinere natuurgebieden. Prachtige landschappen, met hun eigen kenmerken. Die moeten absoluut behouden blijven, ook al liggen ze misschien geïsoleerd en hebben ze een minder internationale betekenis. Dat betekent niet dat het Rijk hier ook de baas moet zijn. Directe betrokken partijen, zoals de provincie, of regionale stichtingen of betrokken natuurorganisaties, zijn minstens even goed in staat om deze gebieden te beheren. En waar mogelijk met iets minder bemoeienis uit Den Haag.

In het interview met Trouw pleit WNF-directeur Johan van de Gronden dat, in het licht van de bezuinigingen, in het bijzonder de directe zorg van de rijksoverheid niet verloren mag gaan voor de belangrijkste natuurverbindingen met de rest van Europa. Het herstel van de natuurlijke processen in deze 3 gebieden levert winst op voor de natuur die grensoverschrijdend is. Onze Nederlandse natuur is bijzonder waardevol, niet alleen voor onszelf, maar voor alles wat "vliegt, kruipt en loopt" in en via Europa.

Het WNF zet zich in overal ter wereld in om natuurlijke systemen in grote gebieden te herstellen. In het belang van dieren en planten, én in het belang van de mensen die er leven. Met die ervaring en met een blik over de landsgrenzen, geeft het WNF haar visie op de natuur in Nederland. Achter de schermen spreekt WNF regelmatig met organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer; beide organisaties hebben een fantastische expertise wat betreft natuurbeheer, in alle hoeken en gaten van Nederland. WNF hoopt dat met het luiden van de noodklok richting Staatssecretaris Bleker het verlies van natuur in Nederland kan worden omgedraaid.

Mocht blijken dat er op dit punt verschillen van inzicht blijven tussen u en de visie van het Wereld Natuur Fonds - dat deze geaccepteerd dienen te worden in het kader van 'agree to disagree'.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Ruth van Galen
Consumentenservice
Wereld Natuur Fonds

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel: 0800-1962 (gratis)
info@wwf.nl

* Vanaf 1 maart heeft het Wereld Natuur Fonds een gratis servicenummer, 0800-1962. U kunt hier terecht voor al uw vragen.

Beste mensen,

De Verenigde Naties (VN) hebben 2011 uitgeroepen tot het Internationaal jaar van de bossen. Iedereen kan het bos van het jaar kiezen. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen hebben hun mooiste bossen aangedragen waaronder de Stippelberg te De Rips (Noord-Brabant).

Aan u de vraag het bos van uw keuze te stemmen. Het bos met de meeste stemmen wordt in het zonnetje gezet met een mooie bank met daarop de vermelding ?Bos van het Jaar 2011? en een schitterende (video)reportage.

Neem je kans om het bosgebied de Stippelberg te De Rips (N-Br) eens in het zonnetje te zetten!
Klik op de link en STEM!! Bedankt.

Met vriendelijke groet,

Paul van der Aa (boswachter Stippelberg)
Lodewijk den Breejen (vrijwilliger Stippelberg)
Vereniging Natuurmonumenten

In het WNF-blad Panda van juni 2011 komt men terug op het eerder ongevraagd uitgebrachte plan/nota waarin men stelde dat het natuurbehoud in Nederland op landelijk niveau enkel zou moeten gaan om Duin, Delta en Bos. Het gaat dan om de kust en de Waddenzee; Rivierenland en om het gebied tussen de Oostvaardersplassen, de Hoge Veluwe tot aan de Duitse grens. De rest kan naar gemeenten en Provincies! Kijk dat is nog eens meedenken met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het Kabinet heeft deze nota uiteraard in dankbaarheid ter kennisgeving aangenomen! Dat scheelt nogal wat subsidie! En dan met een advies uit onverdachte hoek! Je profileren door voor andere natuurorganisaties te denken en te spreken zonder enig vooroverleg is not done. In het artikel krijgt het dagblad Trouw de schuld, zij hebben het eenzijdig weergegeven! Je kunt hier de dieren in de wereld niet de schuld van geven anders zou je toch meteen je lidmaatschap van het WNF opzeggen. Wat een arrogantie......

Grasduinen maart 2011

Grote Zilverreiger
Voor het eerst broedend aangetroffen in 1978 in de Oostvaardersplassen. In 2006 broedden er in ons land ongeveer 150 paar, waarschijnlijk als gevolg van een ideale voedselsituatie, de oevrvloedige aanwezigheid van driedoornige stekelbaars [hoofdvoedsel] en het kraakheldere water. Volgens de laatste telling overwinteren er mer dan duizend exemplaren bij ons. Het gaat dus heel goed met deze vogel!

IJsvogel
Niet alleen de liefde van de man maar ook die van het ijsvogelvrouwtje gaat door de maag. Zij houdt van een vent die vis op de plank brengt. Het mannetje is in het begin nogal opdringerig en vliegt het vrouwtje van zijn keuze luidruchtig achterna. Als zij wel wat in hem ziet, strijkt ze neer op een tak. De man, aangemoedigd door dit gebaar, gaat naast haar zitten en begint na wat sierlijke bewegingen voortvarend met het bouwen van een nest, daarvoor een hol uitgravend in een steile oeverwand. Ondanks zijn enthousiasme, houdt het ijsvogelvrouwtje nog twijfels. Het is een stoere man die van aanpakken weet, maar is hij ook in staat om voor haar en de kinderen te zorgen? Met een duik in het water maakt het mannetje aan alle onzekerheid een eind. Het gevangen visje biedt hij het vrouwtje aan. Als zij het accepteert en opeet, is de laatste hindernis genomen en wil zij met hem een gezinnetje stichten.

Feestgrutto 's

Column door Frans Buissink (kunstschilder/schrijver)
"Het zijn angstige tijden. Soms word ik in februari al gerustgesteld, maar vaker duurt het tot ver in maart voordat ik ergens in de ruimte van het land 'gwutto-gwutto' hoor roepen. Dat is dan een hele opluchting. Ik heb dan al wekenlang alle heilige plaatsen opgezocht waar ik mogelijk grutto's zou kunnen treffen. Het zijn duidelijk geen jongens van de klok die je op vaste tijden ergens kunt verwachten. Het tijdstip van hun lange reis uit het zuiden heeft alles te maken met het weer. Dat snap ik. Maar intussen lijkt het wel of het elk voorjaar onzekerder wordt óf ze wel zullen komen. Of de grutto's er al zijn of niet is in ieder geval belangrijk voor mijn humeur."
"Vorig jaar was de grutto-aankomst een feest om nooit te vergeten. Bijna was er weer een grauwe, gruttoloze dag voorbijgegaan. Toch nog even aangewipt bij de Waterberging van Twisk, in de buurt van Medemblik (Noord-Holland)".
"Net toen we daar een minuutje of vijf hadden rondgekeken, klonk het ergens hoog in de bewolkte lucht:'gwutto-gwutto', maar dan in honderdvoud. En daar kwamen ze uit de hemel vallen: twintig, misschien wel dertig moegereisde grutto's die in het ondiepe water neerstreken. Net een parachutistenbrigade op Bevrijdingsdag!".

50 VOGELS VAN NEDERLAND, portretten, de vogels in onze tuinen
Editions ATLAS
Antwoordnummer 55019
3640 VB Mijdrecht
atlaseditions.nl (vrije tijd en hobbies)

Das & Boom wil Bleker voor rechter

ANP 27 maart 2011

Stichting Das & Boom wil het natuurbeleid van het kabinet juridisch aanvechten. Om de kosten te dekken wordt een steunfonds opgericht. Dat heeft de stichting bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels.

Staatssecretaris Bleker van Natuur wil onder meer natuurgebieden in Nederland schrappen. Daardoor zullen veel natuurgebieden niet langer worden beschermd, zegt Das & Boom. Ook zouden bedreigde plant- en diersoorten aan hun lot worden overgelaten.

Das & Boom zegt dat ze tot op Europees niveau wil gaan procederen. De stichting zamelt nu geld in, omdat de kosten van juridische procedures naar verwachting in de tonnen zal lopen.

Hart voor Natuur 2 Januari 2011

De afgelopen maanden hebben zo'n 25 natuurorganisaties zich bezig gehouden met het opzetten van acties gericht tegen het nieuwe kabinet dat veel wil stoppen wat min of meer succesvol in gang is gezet. Op 2 januari was er een eerste manifestatie op 150 plekken in het land. Op 19 februari gaat dit een vervolg krijgen met acties in zo mogelijk alle provincies. Kijk op: www.hartvoornatuur.nu De Vlinderstichting is in 2011 begonnen met de actie 'Tien voor 12!' gericht op het redden van met de ondergang bedreigde soorten. Enkel in de Peel leeft bijvoorbeeld nog het Spiegeldikkopje en op de Veluwe alleen nog de Kleine Heivlinder.
Voor de laatste soort is het terugbrengen van stuifzand voldoende, en daar is men mee bezig. In de Peel ligt het moeilijker er is sprake van droogte, met name in de winter, daarnaast moet het hennengras- en pijpenstrootje intakt gelaten worden en zijn open plekken in het bos nodig, bij elkaar een heel paket aan maatregelen. Maar de Vlinderstichting gaat er voor, zeker ook samen met Stichting Behoud De Peel.