Beperkte dijkbewaking in regio Zuid-Holland Zuid
Het Kompas vrijdag 06 januari 2012

H'VELD-G'DAM - De waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland hebben donderdag beperkte dijkbewaking ingesteld. Het gaat om de Zuid-Hollandse eilanden (IJsselmonde, Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, eiland van Dordrecht, Hoeksche Waard) en de dijken bij Groot-Ammers, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Kinderdijk.
Beperkte dijkbewaking houdt in dat dijken extra gecontroleerd worden door medewerkers van het waterschap. Een volledige dijkbewaking, waarbij ook vrijwillige dijkwachten worden ingezet, wordt niet verwacht. Uiteraard blijven de waterschappen de komende uren extra alert. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Rijkswaterstaat, de beide waterschappen en de politie Zuid-Holland Zuid stemmen de te nemen maatregelen onderling en met de betrokken gemeente af.
De waterschappen geven ook informatie op hun websites. Kijk op http://www.wshd.nl/ of http://www.waterschaprivierenland.nl/. Zij kunnen ook worden gevolgd via Twitter: @VRZHZ. Informatie is steeds beschikbaar op www.vrzhz.nl. Vragen over hoogwater kunnen worden gesteld via het publieksinformatienummer 078-6355540

Het Kompas, 17 juli 2011

Foto: Ton Heintz


Damstraat - Giessendam, foto via Ria den Breejen/Berlijn

Het Kompas april 2011

Kijken en zingen in de Oude Kerk op de Dam

H'VELD-G'DAM - De Oude kerk aan de Peulenstraat is op Stille Zaterdag, 23 april, 's middags weer geopend voor het publiek. In de kerk wordt aandacht besteed aan het Paasfeest dat komend weekend wordt gevierd.
's Avonds staan de kerkdeuren van de Oude Kerk weer open, dan in verband met het Uurtje Zingen. Deze avond worden met orgel en een samengesteld orkest paasliederen gezongen en wordt stilgestaan bij de betekenis van Pasen. De samenkomst is vrij toegankelijk voor jong en oud. Aanvang om 19.00 uur, de deuren zijn vanaf 18.30 uur open