Top 550 Boeken Nieuwus.nl Aller Tijden 

1.     Bijbel, Statenvertaling [1637], King James Version [1611], Willibrord KBS [1975], HSV [2010], Nieuwe Vertaling NBV [1951], Naardense vertaling, Pieter Oussoren [2004], Nieuwe Bijbelvertaling, literaire uitgave [2004], Bijbel in gewone taal NBG [2014]

 1. John Bunyan – Christenreis naar de eeuwigheid [1678]
 2. Pseudo-Dionysius de Areopagiet – Over mystieke theologie [475]
 3. Thomas a Kempis – Imitatione Christi [1424]
 4. Augustinus – Belijdenissen [386]
 5. Constituties en decreten van Vaticanum II [1963-1965]
 6. C.S. Lewis – Verrast door vreugde [1955]
 7. Thomas van Aquino – Summa Theologiae [1266-1273]
 8. Anselmus van Canterbury – Proslogion [1077/1078]
 9. Dietrich Bonhoeffer – Navolging [1937]
 10. Ole Hallesby – Het gebed [1931]
 11. J.B. Bernink , e.a. – De tooi der getijden, over schoonheid en natuur [1928]
 12. Koos van Zomeren – Heel de natuur [behalve vogels] [2022]
 13. John Sherril – Reporter van Gods Geest [1964]
 14. David Wilkerson – Het kruis in de asfaltjungle [1962]
 15. David J. Du Plessis – De geest maakt levend [1964]
 16. Herman Ridderbos – Paulus [1966]
 17. Johannes Calvijn – Institutie [1536]
 18. Marilynne Robinson – Gilead [2004]
 19. Marilynne Robinson – Thuis [2008]
 20. Marilynne Robinson – Lila [2014]
 21. J. Verkuyl – De boodschap der bevrijding in deze tijd [1971]
 22. C.S. Lewis – De grote scheiding [1945]
 23. Maarten Luther – De vrijheid van de christen [1520]
 24. Desiderius Erasmus – Handboek van de christensoldaat [1503]
 25. Gabriel Marcel – The Mystery Of Being deel I & deel II [1951]
 26. Blaise Pascal – Pensées [1669]
 27. Soren Kierkegaard – Oefening in Christendom [1850] 
 28. Rudolf Otto – Das Heilige [1917]
 29. Randy Alcorn – Deadline [1994]
 30. Frank E. Peretti – De duisternis aanwezig [1992]
 31. Anne Frank – Het achterhuis [1947]
 32. H. Berkhof & O.J. de Jong – Geschiedenis der kerk [1942 – 1975]
 33. José Orlandis – Geschiedenis van de Katholieke Kerk in de tweede helft van de 20ste Eeuw [1998/2011]
 34. Dietrich Bonhoeffer – Verzet en overgave [1937]
 35. Gerard de Korte & Willem J. Ouweneel – Rome en Reformatie, overeenkomsten en verschillen na vijfhonderd jaar Hervorming [2010]
 36. Esther Maria Magnis – Mintijteer [2012]
 37. Hendrik Marsman – Herinnering aan Holland [1936]
 38. Anthony Powell – Een dans op muziek van de tijd [deel 1 tm. 12 – 1951-1975]
 39. Groen van Prinsterer – Ongeloof en Revolutie [1847]
 40. J.H. Bavinck – En voort wentelen de eeuwen [1952]
 41. Wilhelm Schmidt S.V.D. – Der Ursprung der Gottesidee [dl. I – XII – 1912-1954]
 42. Hermann Hesse – Narcis en Goldmund [1930]
 43. Paul Tournier – Radicale therapie [1946]
 44. Henricus Cornelius Rumke – Karakter en aanleg in verband met het ongeloof [1951]
 45. William James – Varianten in religieuze beleving [1902]
 46. Tom Wright – Paulus. Een biografie [2018]
 47. Erik Borgman – Alle dingen nieuw. Een theologische visie voor de 21ste eeuw. Inleiding en Invocatio [2020]
 48. Casper Olevianus & Zacharias Ursinus – Heidelbergse Catechismus [1563]
 49. Guido de Brés – De Nederlandse Geloofsbelijdenis [1561]
 50. Hans Joachim Storig – Geschiedenis van de filosofie, deel I & deel II [1972]
 51. Karl Barth – Die Kirchliche Dogmatik [1932-1968]
 52. Hannah Whitall Smith – Het geheim van een gelukkig leven [1875]
 53. Corrie Ten Boom/John & Elizabeth Sherril – De Schuilplaats [1971]
 54. William Styron – Sophie’s Choice [1982]
 55. Billy Graham – Vrede met God [1993]
 56. C.S. Lewis – Het probleem van het lijden [1940]
 57. Benedictus XIV – Jezus deel I, II & III [2007/2011/2013]
 58. Talmoed Bavli, Babylonische Talmoed, vertaling Jacob Nathan de Leeuwe [2007-2011]
 59. S. Ph. De Vries Mzn. – Joodse riten en symbolen [1927-1932]
 60. Dante – De goddelijke komedie [1306-1321]
 61. Louis- Ferdinand Céline – Reis naar het einde van de nacht [1952]
 62. Kees Waaijman – Spiritualiteit [2000]
 63. F. Bakker – Gebedsgestalten [1963]
 64. Frits van Oostrom – Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300 [2006] 
 65. Frits van Oostrom – Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400 [2013]
 66. Ian McEwan – Lessen [2023]
 67. Bert Hoorn – Tussen zeggen en doen [1972]
 68. Jonathan Sacks – Niet in Gods naam [2015]
 69. Awraham Soetendorp – De adem van kinderen [2002]
 70. Else Vlug – Wij hebben het geloof behouden [2000]
 71. Simone de Beauvoir – Niemand is onsterfelijk [1962]
 72. Corrie Ten Boom – Zwerfster voor God [1976] 
 73. Nicky Cruz & Jamie Buckingham – Ik zal nooit meer huilen [1969]
 74. C.S. Lewis – Narnia [1949-1954]
 75. Fjodor Michajlowitsj Dostojewski – Schuld en boete [1866]
 76. Ocean Vuong – Op aarde schitteren we even [2020]
 77. Vonne van der Meer- Winter in Gloster Huis [2015]
 78. Dara McAnulty – Dagboek van een natuurjongen [2020]
 79. Vonne van der Meer – Het smalle pad van de liefde [2013]
 80. Vonne van der Meer- Eilandgasten [1999]
 81. Marcel Möring – Dis [2006]
 82. Marcel Möring – Louteringsberg [2011]
 83. Marcel Möring – Eden [2017]
 84. Oek de Jong – Pier en oceaan [2012]
 85. Aleid Truijens – Geluk kun je alleen schilderen F.B. Hotz – Het leven [2011]
 86. F.B. Hotz - Ernstvuurwerk [1978]
 87. Karl Ove Knausgard – Vader [2010]
 88. John Williams – Stoner [1965]
 89. Chad Harbach – De kunst van het veldspel [2011]
 90. Martin Buber – Ik en Jij [1924]
 91. Gn. Werner – Het leven gaat verder [1997]
 92. Flavius Josephus – De oude geschiedenis van de Joden [94]
 93. Elisabeth Kubler- Ross – Lessen voor levenden [1969]
 94. A.M. Rehwinkel – De Zondvloed [1960]
 95. William Shakespeare – Romeo & Julia [1591] 
 96. Charles Dickens – Oliver Twist [1838]
 97. Friedrich Schiller – Wilhelm Tell [1804]
 98. Konstantin Paustovski – Lichtend water. De romantici; De baai van Kara-Bogaz; De zwarte Zee [1981]
 99. Evangelischer Erwachsenenkatechismus [1975]
 100. Maarten Luther – De brief aan de Galaten [1535]
 101. Karl Barth – De brief aan de Romeinen [1919/1922/2008]
 102. Wilhelmus Schortinghuis – Het innige Christendom [1740]
 103. Wilhelmus á Brakel – Redelijke godsdienst [1700]
 104. Abraham Kuyper – Het Calvinisme [1899]
 105. Harold S. Kuhsner – Als het kwaad de goede mens treft [1984]
 106. Leo Baeck – The Essence of Judaïsme [1948]
 107. Yehuda Amichai – Gedichten. Deel I [1924-2000 – 2021]
 108. W.H. Velema – Op weg naar het einde [2011]
 109. Harvey Cox – De stad van de mens [1965]
 110. Francis A. Schaeffer – De God die leeft [1968]
 111. Donna Tartt – De verborgen geschiedenis [1992]
 112. Jan Siebelink – De overkant van de rivier [1990]/
 113. Jan Siebelink – Knielen op een bed violen [2005] .
 114. Heinrich Boll – Iers dagboek [1957]
 115. Marga Minco – Het bittere kruid [1957]
 116. Jonathan Frantzen – Vrijheid [2010]
 117. Fjodor Michajlowitsj Dostojewski – De idioot [1869]
 118. Abraham Trommius – Nederlandse concordantie op de Bijbel [1637]
 119. Watchman Nee – Het normale christelijke leven [1957]
 120. E.W. Kenyon – In zijn tegenwoordigheid [1994]
 121. Sundar Singh [Sadhoe] – Visions of the Spiritual World [Hij zag de Hemel - 1926]
 122. Franz Kafka – Het proces [1925]
 123. W.H. Auden – Brieven uit IJsland [1937]
 124. C.S. Lewis – Brieven uit de hel [1942]
 125. Hendrik Berkhof – Gegronde verwachting [1967]
 126. A.J. Heschel – Man is Not Alone [1951]
 127. Boris Pasternak – Dokter Zjivago [1956]
 128. John Steinbeck – Aan een onbekende God [1933]
 129. Christopher Isherwood – Meneer Norris neemt de trein [1935]
 130. Christopher Isherwood – Afscheid van Berlijn [1939]
 131. Nikolaj Gogol – Dode zielen [1842] 
 132. John Steinbeck – De felle gloed [1950]
 133. Philip Roth – Het contraleven [1987]
 134. Erskine Caldwell – Eén akker voor God [1933]
 135. Gilbert Keith Chesterton – Orthodoxie [1907]
 136. Oswald Chambers – Geheel voor Hem [1935]
 137. Reuben Archer Torrey – De Heilig Geest [ 1856-1928]
 138. Johannes van het Kruis – Het donker is mij licht genoeg [1582-1584]
 139. Jan van Ruusbroec – Van den Seven sloten [1346]
 140. Meester Eckhart – Opus Tripartitum [1290-1325]
 141. Jean Paul Sartre – De teerling is geworpen [1947]
 142. Simone de Beauvoir – Herinneringen aan een welopgevoed meisje [1958]
 143. Martin Buber – Chassidische vertellingen [1949]
 144. Annie Proulx – Schorshuiden [2016]
 145. Cees Noteboom – De omweg naar Santiago [1992]
 146. Ilja Leonard Pheijffer – Alkibiades [2023]
 147. Pascal Mercier – Nachttrein naar Lissabon [2006]
 148. Hella Haasse – Heren van de thee [1992]
 149. Stefan Hertmans – Oorlog en terpentijn [2013]
 150. Geert Mak – De eeuw van mijn vader [1999]
 151. Florian Jacobs – Blijven is nergens. Het Europa van Rilke [2022]
 152. Hans Dorrestijn – Niemand houdt zijn hart zo vast als ik. Nieuw leed [2022]
 153. Jan de Hartog – Hollands Glorie [1940]
 154. Anthony van Kampen – Zee zonder genade [1949]
 155. Koos van Zomeren – De bewoonde wereld [1998]
 156. C.S. Lewis – Onversneden christendom [1952]
 157. Emanuel Kant – Kritiek van de zuivere rede [1781]
 158. Martin Heidegger – Zijn en tijd [1927]
 159. Karl Marx – Het kapitaal [1867]
 160. Koran, Nederlandse vertaling Fred Leemhuis [1989], Vertaling J.H. Kramers [1962]
 161. Nikolajewitsj Tolstoj – Oorlog en vrede [1863 - 1869]
 162. Fjodor Michajlowitsj Dostojevski – De gebroeders Karamazov [1880]
 163. Multatuli – Max Havelaar [1860]
 164. Martin Buber – Gog en Magog [1981]
 165. Jan Foudraine – Wie is van hout [1971]
 166. Gustavo Gutiérrez – Theologie van de bevrijding [1974]
 167. Jan Siebelink – Laatste schooldag [1994]
 168. Nikolajewitsj Tolstoj – Anna Karenina [1874 – 1876]
 169. A. den Doolaard – De herberg met het hoefijzer [1933]
 170. Frans Kellendonk – Mystiek lichaam [1986]
 171. J.J. Voskuil – Het bureau [1996]
 172. Bernlef – Buiten is het maandag [2003]
 173. Els Florijn – Het meisje dat verdween [2010]
 174. George Orwell – 1984 [1949]
 175. Gerbrand Bakker – Boven is het stil [2006]
 176. George Orwell – The Road To Wigan Pier [1937]
 177. Hermann Hesse – Siddhartha [1922]
 178. Eli Stanley Jones – The Christ of the Indian Road [1925]
 179. Willem Jan Otten – Specht en zoon [2004]
 180. Erskine Caldwell – Tobacco Road [1953]
 181. F.J. Pop – Bijbelse woorden en hun geheim [1964]
 182. Bhagavad Gita, zoals ze is [2003]
 183. C.S. Lewis – Gedachten over de Psalmen [1958]
 184. Roemi – Masnawi, vertaling Abdulwahid van Bommel [1258-1273]
 185. Kader Abdolah – Huis van de moskee [2005]
 186. J.J. Voskuil – De moeder van Nicoline [1999]
 187. Bernlef – Hersenschimmen [1984]
 188. Jack Kerouac – On The Road [1957]
 189. James Joyce – Ullysses [1922]
 190. T.S. Eliot – The Waste Land [1922]
 191. Willem Frederik Hermans – Nooit méér slapen [1966]
 192. Harry Mulisch – De ontdekking van de hemel [1922]
 193. Thea Beckman – Kruistocht in spijkerbroek [1973]
 194. Cees Nooteboom – Allerzielen [1998]
 195. J.R.R. Tolkien – In de ban van de ring [1955]
 196. Johann Wolfgang von Goethe – Het lijden van de jongen Werthers [1774]
 197. Godfried Bomans – Een halve eeuw Trappistenleven [1950]
 198. Gerard Reve – De avonden [1947]
 199. Aldous Huxley – Brave New World [1932]
 200. Herman Melville – Moby Dick [1851]
 201. Louis Couperus – Eline Vere [1889]
 202. F. Bordewijk – Bint [1934]
 203. Hugo Claus – Het verdriet van België [1983]
 204. Hubert Lampo – De komst van Joachim Stiller [1960]
 205. Louis Paul Boon – De Kapellekensbaan [1953]
 206. Günter Grass – De bliktrommel [1959]
 207. Aristoteles- De ziel, de anima [384-322 v. Chr.]
 208. Rainer Maria Rilke – Het getijdenboek [1899-1903]
 209. Umberto Eco – De begraafplaats van Praag [2011]
 210. Anne de Vries – Reis door de nacht, deel I tm. IV [1951]
 211. Willem van Madoc – Van den vos Reynaerde [1260]
 212. Hendrik Marsman – Tempel en Kruis [1940]
 213. Hotze de Roos – De schippers van de Kameleon [1949]
 214. Jan Terlouw – Oorlogswinter [1972]
 215. J.R.R. Tolkien – De Hobbit [1937]
 216. Joris Lyendijk – Het zijn net mensen [2006]
 217. Arnon Grunberg – Tirza [2006]
 218. J. Verkuyl – Zijn alle godsdiensten gelijk? [1973]
 219. Catherine Clément – De reis van Theo [1998]
 220. Chaim Potok – Uitverkoren [1967]
 221. Agnes Amelink – De gereformeerden [2001]
 222. Emily Bronté – Wuthering Heights [1847]
 223. Cervantes – Don Quichot dl. I & II [1605 – 1614]
 224. Karl May – Winnetou [1893/2021]
 225. Johan Huizinga – Herfsttij der Middeleeuwen [1919]
 226. Huub Oosterhuis – 150 Psalmen vrij [2011]
 227. Willem Barnard – Stille Omgang [1992]
 228. A. Th. Van Deursen – Bavianen en slijkgeuzen [1974]
 229. Alfred Doblin – Berlin Alexanderplatz [1929]
 230. A. Th. Van Deursen – Mensen van klein vermogen [1991]
 231. Miguel de Unamuno – Poesias [1907]
 232. Soren Kierkegaard – Vrees en beven [1843]
 233. A. Th. Van Deursen – De last van veel geluk [2004]
 234. Kornelis Heiko Miskotte – Edda en Thora [1939]
 235. Herman Ungar – De klas [1927]
 236. Godfried Bomans – Pieter Bas, memoires of gedenkschriften van Mr. P. Bas [1936]
 237. Oek de Jong – Opwaaiende zomerjurken [1979]
 238. Godfried Bomans – Erik en het klein insectenboek [1941]
 239. Kornelis Heiko Miskotte – Als de goden zwijgen [1956]
 240. Klaas Dijk – Korte Dogmatiek [1970]
 241. Hendrik Berkhof – Christelijk geloof [1973/2007]
 242. G. van den Brink & C. van der Kooi – Christelijke Dogmatiek [2012]
 243. O. Noordmans – Gestalte en Geest [1955]
 244. Philippus Melanchthon – Lof op het schoolleven [1536]
 245. O. Noordmans – Herschepping [1934]
 246. Joseph Charles Philpot – Door Baca’s vallei [1893]
 247. Wislawa Szymborska – Einde en begin [1993]
 248. Ingrid Jonker – Ik herhaal je [1964] 
 249. Jon Krakauer – Into The Wild [1996]
 250. Henry David Thoreau – Walden, or life in the Woods [1854]
 251. Sigmund Freud – Das Unbehagen in der Kultur [1930]
 252. Jac. P. Thijsse - Het Vogeljaar [1903]
 253. Teresia van Avila – Innerlijke burcht [1577]
 254. Jac. P. Thijsse – Verkade Albums [1904]
 255. Thomas More – Utopia [1516]
 256. Alexander Solzjenitsyn – Goelag Archipel [1973]
 257. Frits van der Meer – Paasmorgen [1959]
 258. Isaac Bashevis Singer – De slaaf [1962]
 259. M. Vasalis – Parken en woestijnen [1940]
 260. Piet Schoonenberg – De Geest, het Woord en de Zoon [1991]
 261. Edward Schillebeeckx – Jezus het verhaal van een levende [1974]
 262. M. Vasalis – De vogel Phoenix [1947]
 263. Hadewijch – Visioenen [1240]
 264. Beatrijs van Nazareth – Zeven manieren van minnen [1230]
 265. M. Vasalis – Vergezichten en gezichten [1954]
 266. Mark Twain – De lotgevallen van Huckleberry Finn [1884]
 267. John Barrow – Muiterij op de Bounty [1805]
 268. Charles Nordhoff & James Norman Hall – De muiterij op de Bounty [1932]
 269. Chrétien de Troyes – Perceval, of het verhaal van de Graal [1150]
 270. Marion Bradley – Nevelen van Avalon [1982]
 271. Isaac Bashevis Singer – De boeteling [1973]
 272. Charles Haddon Spurgeon – Morning and Evening, daily readings [1834-1892]
 273. Paulo Coelho – De Alchemist [1988]
 274. Cornelis Verhoeven – Inleiding tot de verwondering [1967]
 275. James Redfield – De Celestijnse belofte [1994]
 276. Tom Rob Smith – Kind 44 [2008]
 277. Nicholas Evans – De paardenfluisteraar [1995]
 278. Theun de Vries – Het meisje met het rode haar [1956]
 279. William Huntington – De luisterende steenuil en de zingende nachtegaal [1799]
 280. Thomas Boston – De Viervoudige staat [1711]
 281. Philippe Claudel – Het verslag van Brodeck [2007]
 282. Hans Werner Richter – Gij zult niet doden [1956]
 283. Harriet Beecher-Stowe – De hut van oom Tom [1852]
 284. William Huntington – God the Guardian of the Poor and the Bank of Faith [1785]
 285. Arthur Conan Doyle – De avonturen van Sherlock Holmes [1892]
 286. Benoite Groult – Zout op mijn huid [1988]
 287. E. du Perron – Het land van herkomst [1935] 
 288. Jacob van Lennep – Nederland in den goeden ouden tijd [1942]
 289. F. Bordewijk – Karakter [1938]
 290. Jean Hegland – Het woud der belofte [1996]
 291. Carol Shields – De stenen dagboeken [1993]
 292. Ali Smith – Herfst [2016]
 293. Ali Smith – Winter [2017]
 294. Ali Smith – Lente [2019]
 295. Ali Smith – Zomer [2020]
 296. Maryse Condé – Tituba [1986]
 297. Hector Malot – Alleen op de wereld [1878]
 298. Daniel Defoe – Robinson Crusoe [1719]
 299. Tom Rob Smith – Kolyma [2009]
 300. Ernest Claes – De oude klok [1947]
 301. Johannes Barueth – Jacobs Doodbedde [1747]
 302. Abraham Hellenbroek – Voorbeeld der Goddelijke waarheden [1706]
 303. Willem Teellinck – Soliloquium [1671]
 304. John Knox – The Treatise of God’s eternal Predestination [1560]
 305. Henry Balnaves – The Confession of Faith [1548]
 306. Johannes Verschuir – Waarheid in het binnenste [1737]
 307. De Gaon van Wilna - Gra-[Ari] Versie van de Sefer Jetsirah [1720-1797]
 308. Isaac ben Solomon Luria – Ari Versie van de Sefer Jetsirah [1534-1572]
 309. Victor Hugo – Les Misérables [1862]
 310. Y. Buxbaum – The Light and Fire of the Baal Shem Tov [2005]
 311. John van Eck – Een tuin in het heelal [1996]
 312. Kahlil Gibran – De profeet [1923]
 313. Elie Wiesel - The Testament [1981]
 314. L. Kushner – Langs de Jakobsladder [2002]
 315. Emmanuel Levinas – Totaliteit en oneindig [1961]
 316. Franz Rosenzweig – De ster der verlossing [1954]
 317. Lewis Carrol – Alice in wonderland [1865]
 318. C.S. Lewis – Wonderen [1947]
 319. David Flusser – Jezus [1998]
 320. Sara Maitland – Stilte als antwoord [2008]
 321. W.A. Visser ’t Hooft – Memoires [1971]
 322. H. Vos – Inleiding in de ethiek [1968]
 323. Simone de Beauvoir – De mandarijnen [1954]
 324. A.J. Heschel – The Sabbath, It’s meaning for modern man [1951]
 325. G.C. van Niftrik – Kleine Dogmatiek [1971]
 326. G.C. Berkouwer / Dogmatische studiën 1951/1970
 327. Louis Berkhof – Systematic Theology [1949]
 328. Phil Bosmans – Menslief, ik houd van je [1972]
 329. Theo Thijssen – De gelukkige klas [1926]
 330. Jacques Presser – De nacht der Girondijnen [1957]
 331. James D.G. Dunn – The new perspective on Paul [1983]
 332. Leonhard Huizinga – Adriaan en Olivier [1939]
 333. Leonhard Huizinga – Olivier en Adriaan [1940]
 334. R.F. Delderfield – Al de dagen van mijn leven [1971]
 335. Salman Rushdie – De duivelsverzen [1988]
 336. Godfried Bomans – Beminde gelovigen [1970]
 337. Edward Schillebeeckx – Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding [1977]
 338. Johannes Verkuyl – Credo [1953/1964]
 339. J. Sperna Weiland – Antwoord [1975]
 340. Jurgen Moltmann – Theologie van de hoop [1964]
 341. Gerhard von Rad – Theologie van het Oude Testament [1957]
 342. Th. C. Vriezen – Hoofdlijnen der theologie in het Oude Testament [1949/1954/1966]
 343. Dorothee Solle & Fulbert Steffensky – Politiek avondgebed [1968-1972]
 344. Gerrit van Leeuwen – Om mens te zijn [1985]
 345. Jorg Zink – Neue Zehn Gebote [1995]
 346. Heinz Zahrnt – God kan niet sterven [1970]
 347. Carl Friedrich von Weizsacker – De tijd dringt [1987]
 348. Karel J. Kraan – Genezing en bevrijding dl. I, De dienst der genezing [1983]
 349. Bernard Peyrous – Het leven van Marthe Robin [2006]
 350. C.J. de Vogel – Ecclesia Catholica [1945]
 351. A.G. Honig Jr. – Meru en Golgotha [1969]
 352. Dorothee Solle – De heenreis [1975]
 353. Harold S. Kushner – Niets meer te wensen en toch niet gelukkig [1986]
 354. M.A. Beek – Aan Babylons stromen [1950]
 355. Frans H. Breukelman – Bijbelse Theologie, deel 1 tm. 4 [1980-1999] 
 356. Alister McGrath – Johannes Calvijn, een biografie [1994]
 357. Abba Eban – Mijn land [1972]
 358. Golda Meir – Mijn leven [1975]
 359. Lucas Grollenberg – Kleine atlas van de Bijbel [1959] 
 360. Chaim Potok – Omzwervingen [1978]
 361. Jonathan Edwards - Religious Affections [1742/1743]
 362. Chaim Potok – Het boek van het licht [1991]
 363. Huib Verweij – Ik ben die ik ben [1968]
 364. Isaac Bashevis Singer – Satan in Goray [1935]
 365. Al-Ghazali – Verlost van onzin [1058-1111 – 2021]
 366. Isaac Bashevis Singer – De familie Moskat [1950]
 367. Gerrit Toornvliet – De duivel onder ons [uit het dagboek van Lucifer – 1951]
 368. Oek de Jong – Hokwerda’s Kind [2002]
 369. Gerrit Toornvliet – Leven is toch overwinnen [1969]
 370. Novalis – Hymnen an die Nacht [1797]
 371. E.T.A. Hoffmann – Ritter Gluck [1809]
 372. Jean Paul – Hesperus [1795]
 373. James Joyce – Finnegans Wake [1924/1939]
 374. J.D. Salinger – The Catcher in the Rye [1951]
 375. Philip Roth – Portnoy’s Complaint [1969]
 376. John Updike – Rabbit Angstrom, A Tetralogy [1995]
 377. Samuel Beckett – Wachten op Godot [1955]
 378. Ryszard Kapucinski – De ander [2006]
 379. Gabriel Garcia Marquez – Honderd jaar eenzaamheid [1972]
 380. John Irving – Zoon van het circus [1994]
 381. Eduardo Galeano – Kronieken van het vuur, dl. I,II en III [1986]
 382. Werner Keller – De Bijbel heeft toch gelijk [1955]
 383. Rex Brico – Taizé, een lente in de kerk [1978]
 384. Auke Jelsma – Alsof ik een messias was [2002]
 385. Georg Buchner – Dantons Tod [1835]
 386. Johannes XXIII – Geestelijk dagboek [1965]
 387. A. van de Beek – Lichaam en Geest van Christus [2012]
 388. E.P. Meijering – 50 jaar onder theologen [2002]
 389. Erik Borgman – Metamorfosen [2006]
 390. Wil van den Bercken – Geloven tegen beter weten in [2014]
 391. Gilbert Sinoué – De weg naar Isfahan [over Ibn Sina, 11e eeuw – novel – 1989]
 392. Desiderius Erasmus – Lof der Zotheid [1511]
 393. Wilhelm von Humboldt – Theorie der Bildung [1793]
 394. Robert Louis Stevenson – The Strange Case Of Dr. Jekyll and Mr. Hyde [1886]
 395. James Fraser – A Treatise on Sanctification [1774]
 396. Herman Gorter – Mei [1889]
 397. Max Weber – De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme [1904]
 398. Arthur Koestler – Nacht in de middag [1940]
 399. Ray Bradbury – Fahrenheit 451 [1953]
 400. Lucebert - Gedichten 1948-1963 [1965]
 401. Graham Greene – The End Of The Affair [1951]
 402. Johann Wolfgang Goethe – Wilhelm Meisters leerjaren [1785]
 403. Sally Rooney – Prachtige wereld, waar ben je [2021]
 404. Marilynne Robinson – Een huishouden [1980]
 405. Alexis de Tocqueville – Over de democratie in Amerika dl. I en dl. II [1835/1840]
 406. Simon Vestdijk – Ierse Nachten [1946]
 407. Jan Wolkers – Turks Fruit [1969]
 408. Jan Cremer – Ik Jan Cremer [1964]
 409. Maarten ’t Hart – Het vrome volk [1974]
 410. Jan Wolkers – Terug naar Oegstgeest [1965]
 411. Rutger Kopland – Onder het vee [1966]
 412. Jan Wolkers – Waddenboek [2007]
 413. Gerrit Komrij – Over de bergen [1990]
 414. Joke van Leeuwen – De onervarenen [2015]
 415. Anthony van Kampen – Het land dat God vergat [1967]
 416. Adriaan van der Veen – Onvoltooid verleden [1985]
 417. Alexander Comrie – Het A.B.C. des geloofs [1739]
 418. Jules Verne – De reis om de wereld in tachtig dagen [1872/1874]
 419. Miroslav Penkov – Ooievaarsberg [2016]  
 420. Willem van der Graft – Mythologische Gedichten, oud, nieuw en herzien [1997]
 421. J.K. van Eerbeek – Beumer & Co [1937]
 422. Teresia van Avila – Hooglied [1566]
 423. J.K. van Eerbeek – Gesloten grenzen [1935]
 424. Rutger Kopland – Alles op de fiets [1969]
 425. Teresia van Lisieux – Het verhaal van een ziel [1895]
 426. Rutger Kopland – Toen ik dit zag [2008]
 427. Adolf von Harnack – Das Wezen des Christentums [1913]
 428. J.H. Walgrave – De wijsbegeerte van Ortega y Gasset [1957]
 429. Lou de Jong – Het Koninkrijk der Nederlanden in de 2e Wereldoorlog dl. I - 14 [1969]
 430. Johannes de Heer – Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomst [1907]
 431. M.A. Alt – Zangbundel Glorieklokken [1923]
 432. Josien Laurier – Een hemels meisje [1993]
 433. John Maynard Keynes – Economic Possibilities For Our Grandchildren [1930]
 434. William Faulkner – Absalom, Absalom! [1936]
 435. Jan Romein – De lage landen bij de zee; een geschiedenis van het NL volk [1934]
 436. Abraham Joshua Heschel – De mens is niet alleen [1951]
 437. Jan Romein – Op het breukvlak van twee eeuwen, rond 1900 [1967]
 438. J.J. Voskuil – Terloops, voettochten 1957-1973 [2004]
 439. Teresia van Avila – De weg van volmaaktheid [1583]
 440. Bernard van Clairveaux – Honing uit de rots [1150]
 441. Hildegard von Bingen – Boek van de verdiensten van het leven [1150-1163]
 442. Ignatius van Loyola [Geestelijke oefeningen [1544]
 443. M.A. Alt – In het volle licht
 444. Valentyn – Beschrijving van Oost-Indien [1724]
 445. A.V.S. - Meditatiën op het lijden [1706]
 446. Jan van Gijs – Op zoek naar waarachtig geluk [1956]
 447. J.E. van den Brink – De Bergrede [1988]
 448. Jan van Gijs – Pinksteren is geen luxe [1965] 
 449. John Steinbeck – Travels with Charley [1962]
 450. Reizen zonder John : Op zoek naar Amerika - Geert Mak [2012]
 451. Julian Barnes – Als het voorbij is [2011]
 452. Catherine Raven – Vos & Ik . Een ongewone vriendschap [2021]
 453. Irene Vallejo – Papyrus. Een geschiedenis van de wereld in boeken [2021]
 454. Dave Eggers – Het alles [2021]
 455. Pascal Mercier – het gewicht van de woorden [2019]
 456. Geert Mak – Grote verwachtingen in Europa 1999-2019 [2019]
 457. Jan van Gijs – Het feest gaat door [1962]
 458. Matthew Henry – Bijbelverklaring [1704-1714]
 459. Jan van Gijs - George Muller, een leven vol wonderen [1965]
 460. Johan Lucasse – Licht in een duistere plaats [1968]
 461. Alexandre Dumas – De graaf van Monte Cristo [1844]
 462. Raynor Winn – Het zoutpad [2018]
 463. Raynor Winn – De wilde stilte [2020]
 464. Raynor Winn – Landlijnen [2022]
 465. Willem de Mérode – Geestelijke liederen [1948]
 466. Willem Elsschot – Verzameld werk [1986]
 467. C.G. Jung – Psychologische typen [1921]
 468. Leif Enger – Vrede als een rivier [2001]
 469. H. Veldkamp – De boer van Thekoa, over Amos [1920]
 470. Martien Niemöller & Helmut Gollwitzer – Christus unsere Hoffnung [1954]
 471. Bettine Siertsema – Aartsmoeders [red. - 1994]
 472. Jan Hendrik van den Berg – Metabletica [1956]
 473. Carlos Ruiz Zafón – De schaduw van de wind [2001]
 474. Kaj Munk – In Gods Waagschaal [1949]
 475. Annejet van der Zijl – Sonny Boy [2004]
 476. Justus Vermeer – Oefeningen [1746]
 477. Michael John Denton - Evolution. [Still] A Theory in crisis [1985/2016]
 478. Bruno Schutz – Verzameld Werk [1995]
 479. Robert Louis Stevenson – Schateiland [1883]
 480. Pablo Neruda – Canto General [1950]
 481. Kees Waaijman – De mystieke aanraking. Schets van de bestijging v. d. Karmel[2008]
 482. Roger Scruton – Eindeloos verlangen naar het heilige [2014]
 483. Renée van Riessen – Van zichzelf bevrijd. Levinas,transcendentie & nabijheid [2019]
 484. Robert Louis Stevenson – Songs of Travel and Other verses [1895]
 485. David Mitchell – Tijdmeters [2014]
 486. Allard Schroder – De Hydrograaf [2002]
 487. Inge Lievaart – Toen werd het morgen in de nacht [bloemlezing Pasen 2005]
 488. Nel Benschop – Gouddraad uit vlas [1967]
 489. Floris B. Bakels – Nacht und Nebel [1977]
 490. J.K. Rowling – Harry Potter dl. I tm. VIII [1997-2016]
 491. A. & H. Algra – Dispereert niet, 20 eeuwen historie van de Nederlanden [1946-1983]
 492. Charles Taylor – Bronnen van het zelf [1989]
 493. Colson Whitehead – Harlem Shuffle [2021]
 494. Leonardo Boff – Onze Vader [1984]
 495. C. Graafland – Van Calvijn tot Comrie [1992]
 496. G.J. Heering – De zondeval van het christendom [1928]
 497. E.J. Bleker & J.M. Hasselaar – Wegen en kruispunten in de dogmatiek [1978]
 498. Benedictus XVI/ Joseph Ratzinger – Heeft het zin christen te zijn? [1965]
 499. C.J. den Heyer – Ruim geloven [2000]
 500. Charles Taylor – Een seculiere tijd [2008]
 501. Aleid Truijens – Leven in de verbeelding. Hella S. Haasse [2022]
 502. Nel Benschop – Een boom in de wind [1970]
 503. W. Verboom – Het bevindelijke nest [2002]
 504. H. Natzijl & H.J. van Dijk – Zoete banden die mij binden [1995]
 505. Wulfurt Floor – Uit het zaaivat, Bijbels dagboek [1995]
 506. John Howard Yoder – De politiek van het kruis [1972]
 507. Michael Pollan – Mijn tweede natuur [1991]
 508. Ben Wentsel – Dogmatiek [1981-1998]
 509. John Hayward – Het Heyligdom der benauwde Ziele [1633]
 510. Willem de Mérode – Kaleidoscoop [1938]
 511. Nel Benschop – Een vlinder van God [1973]
 512. Antoon Coolen – Dorp aan de rivier [1934]
 513. Frits van Oostrom – De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk [2023]
 514. Anjet Daanje – Het lied van ooievaar en dromedaris [2022]
 515. Tom Wright – Hoe God koning werd [2012]
 516. Frédéric Lenoir – God [2011]
 517. Jan Bluyssen – Gebroken wit, vrijmoedige herinneringen 1995
 518. Rob Mutsaerts – Gewoon over geloof [2014]
 519. Toon Kortooms – Beekman en Beekman [1949]
 520. Pieter Waterdrinker – Tsjaikovskistraat 40 [2017]
 521. Oswald Spengler - De ondergang van het Avondland [1918-1922]
 522. Pieter Waterdrinker – De rat van Amsterdam [2020]
 523. Toon Kortooms – Help! De dokter verzuipt [1968]
 524. Nicolaas Matsier – Gesloten huis [1994]
 525. Henk Stoorvogel – De trein van 10:11 [2011]
 526. Heinrich Mann – De Onderdaan [1913]
 527. Selva Almada – Het onweer [2012]
 528. Jesús Carrasco – De vlucht [2013]
 529. Leif Enger – De schrijver, de rover en de jager [2008]
 530. John Flanagan – De Grijze Jager [boek 1 tm. 12 – 2004 - 2013 ]
 531. Gert-Jan Segers – Twee broers en een meisje met geel haar [2001]
 532. Peter Sloterdijk – Kritiek van de cynische rede [1983]
 533. Gabrielle Zevin – De verzamelde werken van A.J. Fikry, boekhandelaar [2014]
 534. Sylvia Plath – Ariel [1962]
 535. Terry Hayes – Ik ben pelgrim [2012]
 536. James Joyce – Dubliners [1914]
 537. Karin Quint – Het Engeland van Jane Austen [2014]
 538. Melissa Harrison – Rain,four walks in English Weather [2016]
 539. Bill Bryson – De weg naar Little Dribbeling [2015]
 540. Paul McCartney – The Lyrics [2021]
 541. Christophe Vekeman – Johnny Paycheck [2016]
 542. Wiebren Rijkeboer – De psychedelische sixties , 56 US bandjes [2019]
 543. Wiebren Rijkeboer – Power in the Darkness. Brits postpunk en New Wave [2022]
 544. Thom Yorke & Stanley Donwood – Fear Talks The Land A Commonplace Book [2021]
 545. Hella S. Haasse – Maanlicht [2012]
 546. Andrej Koerkov – Picknick op het ijs [1996]
 547. Roxane van Iperen – De genocide fax. Wat doe jij als het erop aankomt? [2021]
 548. Esther Gerritsen – De terugkeer [2020]
 549. Nico de Haan & Elwin van der Kolk – De gewiekste vogelgids [2021]
 

 

Van Huis en haard – Pieter Waterdrinker

Hoe actueel wil je het hebben? Dagboek van een jaar op drift [2023]. Woonachtig in Sint-Petersburg met zijn Russische vrouw en nu vertrokken naar een tijdelijk onderkomen bij familie in Zuid-Frankrijk. En dit uit morele overwegingen. Ze zijn niet onder druk gezet om te vertrekken.

De schrijver van o.a. Tsjaikovskistraat [2017] en De rat van Amsterdam uit 2020 is hier ook weer goed op dreef. De wereld van Gogol – Dode zielen is nog springlevend! In die roman werden dodenregisters opgekocht en als handelswaar gebruikt. Nu worden de gevangenissen leeg gehaald om soldaten voor het Russische leger te rekruteren.

In een bijna dagelijks verslag volgen we de aanloop naar, en het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Beklemmend en naar we inmiddels weten een langslepende oorlog. Het begint te lijken op de eerste Wereldoorlog, denk aan de loopgraven bij Ieper. Stefan Hertmans schreef er het adembenemende Oorlog en Terpentijn [2014] over.

Veel Waterdrinker in Amsterdam en elders. Wat frustratie over de literaire wereld en de media. Maar vooral veel onzekerheid. Hoe nu verder te leven? Je hebt een huis, maar je wilt er niet meer permanent zijn. De Russen leven er door alsof er niets aan de hand is. Ze gaan uit. M heet anders maar smaakt hetzelfde. Het leven is duurder geworden, maar waar niet?

Hun incidentele bezoekjes aan hun huis via de Finse grens en dan vanaf de grens met een taxi op en neer. Zelfs weer even in Moskou. En hoe nu verder? We weten het niet.

Boeiend, meeslepend, maar vooral beklemmend tijdsdocument.

Van harte aanbevolen!

Lodewijk den Breejen

 

Alkibiades – Ilja Leonard Pfeiffer

Als je de laatste twee grote romans van Pfeiffer langs elkaar zou leggen en van elk boek een stukje leest zonder dat je weet wie de schrijver is dan zou je nooit zeggen dat de bijna zakelijke schrijfstijl van Alkibiades dezelfde is als die van eerder werk zoals het magistrale Grand Hotel Europe uit 2018, dat ronduit bombastisch en theatraal te noemen is.

Het doet mij bij vlagen zelfs denken aan de fantasyreeks voor jongeren, te weten: De Grijze Jager van John Flanigan die zijn miljoenen versloeg met de avonturen van Will, Maddie en anderen. Ik bedoel dit niet negatief want ik heb deze serie hoog zitten.

Het gaat hier ook niet om fantasy, maar om een historische roman. Da avonturen van bestuurder en zeevaarder Alkibiades zijn gebaseerd op feiten. Er staat niet voor niets een bronvermelding in van 171 bladzijden! Zelfs kerkvader Eusebius kwam ik tegen!

Hoofdthema’s in dit werk zijn uitgaande van de geschiedenis van Athene, Sparta en Perzië: democratie in tegenspraak met vormen van centralisme zoals monarchie, oligarchie en absolute dictatuur. De democratie wint het in dit verslag van 11 papyrus boekrollen van Alkibiades omdat alle andere staatsinrichtingen uiteindelijk uitlopen op de ergste dictatuur. In naam van de democratie gebeurt er ook van alles, bijvoorbeeld de democratie met meerderheid van stemmen afzwakken/ afschaffen. Maar dit is toch van een andere orde dan de praktijk in terreurstaten. Populisme is ook een handicap van de democratie. Hoe kun je nu Socrates zo ter dood veroordelen als gebeurd is? De roman toont dit op overtuigende wijze aan. Je zou kunnen zeggen verplichte kost voor politici en docenten Maatschappijleer, geschiedenis en levensbeschouwing! En liefhebbers!

De individuele drijfveren komen ook sterk naar voren. Doen we dit nu voor onze eigen carrière of in het landsbelang? Ook bij Alkibiades. IJdelheid der ijdelheden zegt het Joods-christelijke boek Prediker in hoofdstuk1. Ook het inspelen op de actualiteit en het goedkoop willen scoren. Toen in Athene en nu in o.a. de Nederlandse Tweede Kamer/ Europese Parlement. Kortom veel stof tot nadenken. Mooie dialogen met Socrates en beschouwingen van Alkibiades/ Ilja Pfeiffer!

De manier van denken in die tijd - ver voor Christus-  over slaven, seksualiteit en vrouwen komt ook scherp naar voren en soms verrassend.

Het is een meeslepende roman waarin je uithoudingsvermogen met 772 bladzijden zwaar op de proef wordt gesteld, maar dan heb je ook wel wat gelezen. Wie wil kan er zijn voordeel mee doen.

Van harte aanbevolen!

Lodewijk den Breejen

Top 70 Nieuwus.nl Boeken 2021

1.       NBV21 – Nederlands – Vlaams Bijbelgenootschap 2021 , 38 euro

2.       Vonne van der Meer – Naar Lillehammer, Atlas Contact 2021, ISBN 9789025470593, 208 blz. , 21,99 euro

3.       Esther Gerritsen – De terugkeer, De Geus, 2020, ISBN 9789044542523

4.       Pieter van Wijngaarden – De voedseltochten van dominee van der Poel. 1944-1945-realiteit en mythe -een reconstructie, historische vereniging Hardinxveld-Giessendam, 2021 ISBN 9789070960612

5.       Sally Rooney – Prachtige wereld, waar ben je, Ambo/Anthos Amsterdam, 2021, ISBN 9789026357244

6.       Colson Whitehead – Harlem Shuffle, atlas/ contact Amsterdam/Antwerpen, 2021, ISBN 9789025471194  

7.       Jonathan Franzen  – Kruispunt, Prometheus, Amsterdam, 2021, ISBN 9789044639186

8.       Wieslaw Mysliwski – Het oog van de naald, Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2018/2021, ISBN 9789021419817

9.       Paul McCartney – De lyrics,

10.   Stephan Sanders – God schaamte. Een eigentijdse expeditie op zoek naar God, Van Oorschot, 2021

11.   Christoph van den Belt – Eigentijds en eigenzinnig. Een geschiedenis van het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad [1960-2000], Prometheus, 2021, 400 blz., 29,99 euro

12.   Myra de Rooy – In de lengte. Drieduizend km. solo door de Noorse bergen., Uitgeverij Dato, 2020, lecturis.nl, ISBN 9789462263888, 29,95 euro

13.   Willy Vlautin – De nacht valt altijd, Meulenhoff, 2021

14.   Al – Ghazali – Verlost van onzin, Boom, 2021

15.   Yehuda Amichai – Gedichten deel I, Van Maaskant Haun, 2021

16.   Wim J. Kok & Raymond R. Housoul – Jezus geneest. Rijkdom van Gods Nieuwe schepping, Gideon, Hoornaar 2021, 432 blz., 24,95 euro

17.   Pieter Blankers, Jan van de Kam e.a. – Heel De Peel, Stichting Veen 2021, 400 blz., 29,95 euro

18.   Jacob de Leeuwe – Talmoed Sanhedrien, Skandalon,2021, 70 euro

19.   Nicolaas Sintobin – Vertrouw op je gevoel. Leren keuzes maken met Ignatius van Loyola, KokBoekencentrum, 2021

20.   Elif Shafak – Zo houd je moed in een tijd van verdeeldheid, Nieuw Amsterdam, 2020

21.   W.J. op ’t Hof e.a. – Encyclopedie Nadere Reformatie III, De Groot Goudriaan, ISBN 9789088653933, 769 blz. , 69,99 euro

22.   J.H. van Leeuwen – Mechelse Bijbel – Job- Psalmen , Royal Jongbloed, 240 blz., 29,90 euro, ISBN 9789065395054 

23.   Grzegorz Gorny en Janusz Rosikon – Getuigen van het mysterie. Een onderzoek naar de relieken van Christus, Betsaida, Rosikon Press, 3335 blz., 24,95 euro, ISBN 9789491991967

24.   Tomas Sjodin – Het geluid van de stilte. Stil zijn in Gods aanwezigheid, Ark Media, 173 blz., 18,99 euro

25.   Jasper van Kuijk – Bonusland. Een jaar immigrant op het Zweedse platteland, Querido, Amsterdam 2021, 224 blz., 21,99 euro

26.   Karin Boyne – Kallocaine , Koppernik, 1940/2021, 240 blz., 19,50 euro  

27.   Annelies Verbeke – Treinen en kamers, De Geus 2021, 288 blz., 23,50 euro

28.   Riekelt Pasterkamp – Bidden en binden. Christen in de coalitie., KokBoekencentrum, 2021, 162 blz., 19,99 euro

29.   Reinier van den Berg e.a. – Bladgoud, Uitgeverij Zilt, 205 blz., 20,99 euro

30.   Kees Goedhart – Weloverwogen. Studiedagboek 2021

31.   Joop Gankema – Mijn leven met de grote Regisseur, Scholten 2021

32.   J.C. Philpot – Laatste preken van J.C. Philpot, Stichting Het Braambos , 2021, ISBN 978907645011/ 9789076450131128, 145 blz., 12,50 euro per deel

33.   J.M. Vermeulen – De zetbaas van Flakkee. Leven en werk van Ds. L. Gebraad [1894-1980], Tekstservice Vermeulen, ISBN 9789078164166, 29,50 euro

34.   M. den Admirant – Kohlbrugge's boodschap in Nederland, Mijnbestseller.nl, ISBN 9789463986908, 110 blz., 14,95 euro

35.   G. Roos – De Regenbui, De Banier, ISBN 9789087182731, 423 blz., 29,95 euro

36.   L. Vogelaar – Van hulp en heil ons aangebracht. Uit het leven van Gerrie de Vries, Gebr. Koster, 2021, ISBN 9789463701259, 201 blz., 22,90 euro

37.   M.J. Paul – Struikelblokken. Veertig vragen bij het Oude Testament, De Banier, ISBN 9789087182854, 192 blz., 16,95 euro

38.   A. Romkes en P. Siebesma – Struikelblokken. Bijbelstudies over lastige teksten, VBKmedia, ISBN 9789023953135, 112 blz., 10,99 euro

39.   Roger Burggraeve – Geen toekomst zonder kleine goedheid. Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel Levinas, Halewijn 2020, 21,95 euro

40.   David I. Smith – Geloven in lesgeven. Didactiek als christelijke praktijk, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2020, ISBN 9789463691031, 189 blz., 22,90 euro

41.   Titus Brandsma – Maria. Een trinitaire theologie. Inleiding: Inigo Bocken, Sjibbolet, ISBN 9789491110443, 64 blz., 12,99 euro

42.   Carlos Noyen – Teresa van Avila – Levend water [reeks Spirituele Meesters] – Carmelitana, ISBN 9789492434203, 87 blz., 14,95 euro

43.   J.M.A. Biesheuvel – Vroeger schreef ik, Brooklyn, 2021, 256 blz., 20 euro

44.    Francine Postma – Onderweg. Alleen over het St. Olavspad

45.   Willem van Saint-Thierry, Aelred van Rievaulx, Isaac van Stella, Vertaling en Inleiding Joost Baneke, Damon, 376 blz., 29,90 euro

46.   Irene Vellejo – Papyrus. Een geschiedenis van boeken, Meulenhoff, Amsterdam, 2021, 533 blz., 29,90 euro

47.   Alister McGrath – Het raadsel van God, KokBoekencentrum, 24,99 euro

48.    Cees-Jan Smits – Plaatsbekleding. Verzoening in Christus bij Hans Joachim Iwand en Eberhard Jungel, Eburon, Utrecht2020, 332 blz., 29,90 euro

49.   Arnold Huijgen – Maria. Icoon van genade, 27,99

50.   Brant  Pitre – Jezus en de joodse wortels van Maria. Op zoek naar de Moeder van de Messias, De Boog/Betsaida, ISBN 9789062571246, 232 blz., 15,75 euro

51.   Nico de Haan & Elwin van der Kolk – De gewiekste vogelgids, Kosmos Uitgevers, 400 blz., 22,50 euro

52.   Gert Jan Zwier – De koningsmol. Een roman over mollen en mensen, KNNV Uitgeverij, 18,95 euro

53.   Guerric Aerden  - Bernardus van Clairvaux. Meester in de school van de liefde. Damon, 2020, 200 blz., ISBN 9789463402897,19,90 euro

54.   Emmanuel Mounier – Over het lijden. Brieven, Betsaida, 2021, 123 blz., ISBN 978493207035, 12,50 euro

55.    Maxim Osipov – De wereld is niet stuk te krijgen, Van Oorschot, 380 blz., ISBN 9789028223097 , 25 euro

56.   Dirk Roodzant – De Armeense Gruwelen. Nederland en de vervolgingen van de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk 1889-1923, Verloren, 480 blz., 39 euro

57.   Marijke Gehrels – Onze dominee is detective, Plateau, 160 blz., 17,99 euro

58.   Eginhard Meijering – Reformatorisch geloven en belijden nu. Doordenken op de Hervormer Melanchton, Pumba,Zwaag 2021, 76 blz., 14,95

59.   Ignace Bossuyt – De onvermoede schatkamer van de Duitse barokmuziek. Van Schutz tot Bach, Sterck & DeVreese en Bornmeer/Noordbroek, 432 blz., 35 euro

60.   Paul Post – Rituelen. Theorie en praktijk in kort bestek, Parthenon, Almere 2021, 154 blz., 24,90 euro

61.   Janet Lewis – Het proces van Soren Qvist, Cossee Amsterdam 2021, 304 blz., 23,99 euro

62.   Milo van Bokkum – Grensstreken. Waarom grenzen liggen waar ze liggen., Van Oorschot, 224 blz., 25 euro

63.   Patrick Roberts – Een nieuwe geschiedenis van tropische bossen, de wereld en onszelf, Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2021, 463 blz., 19,99 euro

64.   Sytse van der Veen – Een stem uit de hemel, Manuzio, 219 blz., 19,99 euro

65.   Yves Knockaert – De luisteraar. Klassieke muziek anders beleven, Pelckmans, 227 blz., 24,50 euro

66.   Godfried Bomans – In alle ernst. De keuze van Joost Prinsen, Meulenhoff, 25 euro

67.   Soren Kierkegaard – Afsluitend Onwetenschappelijk naschrift, Damon, Eindhoven 2021, 848 blz., 59,90 euro

68.   Peter Sloterdijk – Theopoezie. De hemel tot spreken brengen, Boom, Amsterdam 2021, 320 blz., 29,90

69.   Tomas Halik – Theater voor engelen. Het leven als religieus experiment, KokBoekencentrum, Utrecht 2021, 204 blz., 22,50 euro 

70.   Bette Westera – Tiril en de toverdrank, Kinderboekenweek 2021 

Top 60 Nieuwus.nl Boeken 2020

1.       Aurelius Augustinus – Over de psalmen. Uitweidingen 110-117, Ingeleid, vertaald en met aantekeningen: Joost van Neer, Martijn Schrama O.S.A., Anke Tigchelaar, Damon 2020, ISBN 9789463402804

2.       Raynor Winn – De wilde stilte, Balans, 2020

3.       Raynor Winn – Het Zoutpad, Balans, 2018/2019

4.       Ger Jacobs & Hans van de Laarschot – Lucas Gassel, Meester-schilder uit Helmond, oktober 2019, Ligatura Deurne, blz. 191, 25 euro

5.       Pieter Waterdrinker – De rat van Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2020,  590 blz., 26,99 euro

6.       Ocean Vuong – Op aarde schitteren we even, Hollands Diep Amsterdam 2019

7.       Wiebren Rijkeboer – De psychologische sixties – 56 Amerikaanse bandjes, Kleine Uil 2019, ISBN 9789493170032

8.       Esther Gerritsen – De terugkeer, De Geus, Amsterdam, 2020, 244 blz., 22,50 euro

9.       Romke van de Kaa – De onderwereld van de tuin, Atlas Contact, 2020,  22 euro

10.   Tom Holland – Heerschappij. Hoe het Christendom het Westen vormde; Athenaeum, Polak & Van Gennep, 639 blz., 29,99 euro

11.   Thomas Scott – Bijbelverklaring, twee delen [1747-1821], Royal Jongbloed, ISBN 9789065394194, 4600 blz. , 2020 , 275 euro

12.   B.J. ten Hove – Koren en kaf op de dorsvloer. De kerk in het licht van het laatste oordeel volgens Augustinus. Labarum, 2020, ISBN 9789087183011, 604 blz., 39,95

13.   Hans Olink – De Ardennen. De ontdekking van een grasland, Balans, 2020

14.   Erik Borgman – Alle Dingen Nieuw I Inleiding en invocatio [aanroeping], KokBoekencentrum, 2020, 386 blz., 22,99 euro

15.   Tomas Halik – In het geheim geloven, KokBoekencentrum 2020, 384 blz. , 29,99 euro

16.   Elizabeth Day – Schaduwstad, Ambo Anthos, 2020, 432 blz., 24,99 euro

17.   Aurelius Augustinus, Bidden met je handen, Damon 2020, 2020. ISBN 9789463402637, 300 blz., 39,90 euro

18.   Kim Ghattas – Zwarte Golf. Hoe de rivaliteit tussen Saoedi-Arabië en Iran het leven in het Midden-Oosten heeft verwoest, Nieuw Amsterdam, 2020, 448 blz. , 29,99 euro.  

19.   Carolina Lenarduzzi – Katholiek in de Republiek. De belevingswereld van een religieuze minderheid 1570-1750, Vantilt, 475 blz., 29,50 euro

20.   Mirjam Janssen – Liefde in de lage landen. Een portret van Nederland in 15 huwelijken, Spectrum 2020, 208 blz., 22,99 euro

21.   Anne Schipper – De literaire eeuw van Cornelis Rijnsdorp, Lululily, Rotterdam, 567 blz. , 25 euro ; anneschipper@upcmail.nl

22.   A. van Brummelen – Stilte van het hart, De Banier 2020, blz. 688, 54,95 euro

23.   Roy Jacobsen – De onzichtbaren, De Bezige Bij, Amsterdam 2020, 256 blz. , 21,99 euro  

24.   Colum Mccann – Apeirogon, De Harmonie, 2020, 515 blz.  

25.   Rudiger Safransky – Holderlin. Biografie van een mysterieuze dichter, Atlas Contact 2020, 312 blz., 27,50 euro

26.   Fernando Pessoa – Kroniek van een leven dat voorbijgaat, Van Oorschot, Amsterdam 2020, 352 blz., 27,99 euro

27.   Roel Kuiper – De wereld liefhebben. Over ecologische paniek en politieke ethiek, 2020

28.   Corien Oranje, Cees Dekker, Gijsbert van den Brink – Oer. Het grote verhaal van nul tot nu, Ark Media, 2020, 160 blz., 14,99 euro

29.   Nan Shepherd – De levende berg, Vertaling: Pauline Slot. Arbeiderspers, 176 blz. ,18,50 euro

30.   Julian of Norwich – Als de liefde alles wordt, vertaling Gerda Valkenborgh, Halewijn/Berne Media, 2020 , ISBN 9789085285151 , blz. 300, 24,95 euro

31.   Hilary Mantel – De spiegel & het licht, Meridiaan Uitgevers, 1243 blz., 39,99 euro

32.   Jacques Ellul – De grote stad – een Bijbels perspectief, Skandalon 1970-2020

33.   Michiel Hegener – Ons Wilde Westen 2.0, De toekomst van de Veluwe, Stuifzand, 264 blz., 16,50 euro

34.   Joel Boertjens – Allen voor Eén, KokBoekencentrum 2020

35.   Ivan Kraslev & Stephen Holmes – Falend Licht, Atlas Contact, 2019

36.   Charles - Ferdinand Ramuz – De grote angst in de bergen; Van Oorschot, 2019; 21,50 euro; ISBN 9789028290150

37.   Mart-Jan Paul – Struikelblokken. Veertig vragen bij het Oude Testament, De Banier, Apeldoorn,300 blz. , 16,95 euro

38.   Koos van Zomeren – Omstandigheden, Arbeiderspers, 256 blz., 21,50 euro

39.   Walter Kempowski – Zwanenzang 1945, Thomas Rap 2020, 528 blz. , 30 euro

40.   A de Reuver, Door de liefde van Christus gedrongen. Geloof en belofte  in de prediking van Andrew Gray en de gebroeders Erskine, Den Hartog 2020 ISBN 9789033129988, blz. 160, 16,50 euro

41.   Pieter van Os – Liever dier dan mens 2019

42.   Eva Garcia Sáenz De Urturi – De Stilte van de witte stad; literaire thriller, Bruna Amsterdam, 2019 , 5e druk, januari 2020

43.   M.J. Arlidge – Wat jij niet ziet; Liefde maakt blind, spannende Boekenweekgeschenk, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek, 2020

44.   Claudio Magris – Donau. Biografie van een rivier, De Bezige Bij, 2020, 448 blz. , 29,99 euro

45.   Mark Verheijen – Wij kennen Amerika helemaal niet. Op reis door het land van de Trump-stemmers, Prometheus, 2020

46.   Olivier Roy – Is Europa nog christelijk?, KokBoekencentrum, 2020, 144 blz., 19,99 euro

47.   Henk Bakker – Jezus: reconstructie en revisie, KokBoekencentrum, 2020,  416 blz., 27,50 euro

48.   Willem J. Ouweneel – Dit geloof ik en heb ik al die jaren willen doorgeven, KokBoekencentrum 2020, 175 blz., 16 99 euro

49.   Aad Kamsteeg – Ooggetuige. 50 jaar journalist in een veranderende wereld, Buiten & Schipperheijn, 320 blz., 27,90 euro

50.   Simone De Beauvoir – De onafscheidelijken, Cossee, Amsterdam 2020, 215 blz., 22,90 euro

51.   Jeannette Coppoolse [red.], Jan. Globetrotter met een missie, Ark Media, 240 blz., 24,90 euro

52.   Ernest van der Kwast – Ilyas, Bezige Bij, 2020, 23 euro

53.   Heather Clark – Rode Komeet. Biografie dichteres Sylvia Plath [1932-1963], Arbeiderspers 2020, 1162 blz.. 59,99

54.   Marieke Lucas Rijneveld – Mijn lieve gunsteling [2020]

55.   Marieke Lucas Rijneveld – De avond is ongemak [2018]

56.   Valerie Trouet – Wat bomen ons vertellen

57.   Geert Jan Blanken – Kierkegaard in gewone taal, KokBoekencentrum 2020, 269 blz., 20 euro

58.   Wolfram Eilenberger – Feuer der Freiheit. Die Rettung der Philosophie in flinsteren Zeiten [1933-1943]- 2020

59.   Carry van Bruggen, Eva, 2020, Querido, Amsterdam- Antwerpen, 200 blz., 11 euro

60.   Leo Blokhuis – Berlijn. Muzikale Revolutie, 2020

 


1.       Geert Mak – Grote verwachtingen in Europa 1999-2019, Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen 2019

2.       Rob Mutsaerts – En dan denk ik aan Brabant…Brandt daar nog licht? Malherbe & Partners BV, Leende ISBN 9789075717945, 2019

3.       Vonne van der Meer – Vindeling, Atlas Contact, 230 blz. ’19,99 euro, ISBN 9789025454180

4.       Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa , Arbeiderspers, 547 blz., december 2018

5.       Rob van Essen – De Goede Zoon, Atlas Contact, september 2018, 382 blz. ISBN 9789025453411

6.       Pascal Mercier – Het gewicht van de woorden, Wereldbibliotheek Amsterdam 2019, 447 blz.   

7.       Tom Wright – Paulus. Een biografie, Van Wijnen, Franeker, 464 blz. , 29,95 euro

8.       James Mallon – Als God renoveert, november 2018, ISBN 9789492093776, 350 blz. , 25 euro

9.       Dirk de Wachter – De kunst van het ongelukkig zijn , 2019

10.   Koos van Zomeren – Hooiberg. De Arbeiderspers, blz. 212, 23,99 euro

11.   Frans van der Lugt – Wie ben jij, o liefde? Verzameld werk van pater Frans, KokBoekencentrum, 19,99 euro

12.   F.B. Hotz – Onrustige Dagen. Verhalen. Arbeiderspers 2019

13.   Enny de Bruin – De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden eeuw, Prometheus, 464 blz. , 24,99 euro  

14.   Kick Bras – Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst. Skandalon, De Bilt 2019, 272 blz. , 32,50 euro

15.   Jos de Heer & Guigo II de Kartuizer [inleiding en vertaling] Skandalon, Middelburg 2019, 240 blz., 22,95 euro

16.   John Bunyan – De Christenreis. Met kanttekeningen van Prof. Dr. A. Baars , De Banier, 2019, ISBN 978908718120. 378 blz. , 26,95 euro

17.   Iohannis Zizioulas – Gemeenschap en andersheid – Theologie van de persoon, Skandalon, ISBN 9789492183828, 400 blz. , 36,50 euro

18.   Gert- Jan Segers – De verloren zoon en het verhaal van Nederland, Balans 2019, 120 blz, ’15 euro, ISBN 9789463820561

19.   Wim Daniels – Het dorp, een geschiedenis, Thomas Rap, Amsterdam 2019  

20.   Patrick Radden Keefe – Zeg niets. Moord en verraad in Noord-Ierland; Nieuw Amsterdam 2019 , 496 blz. ; 29,99 euro

21.   Han Lorzing – Grenskoorts. Hoe Europa er voorbij Zundert uitzag, Athenaeum; 269 blz. , 20 euro

22.   Bart van Loo – De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen, De Bezige Bij, Amsterdam 2019, 607 blz. , 29,99 euro

23.   Jennifer Clement – Wapenliefde, De Bezige Bij, 256 blz. , 22,99 euro

24.   Thomas Quartier  OSB & Paul van de Velde – Zinzoekers, Abdij van Berne, blz. 200, 17,90 euro  - oktober 2018 ISBN 9789089722782   

25.    Anselm Grun – Een jaar met de woestijnvaders, Berne Media, 416 blz.. 24,90 euro

26.   Désanne van Brederode – Wonderlamp, Querido, 360 blz. , 21,99 euro 

27.   Murat Isik – Mijn moeders strijd, CPNB, 62 blz., 2019

28.   Jan Siebelink – Jas van belofte, CPNB, 93 blz. , 2019

29.   Willy Vlautin – Laat me niet vallen, Meulenhoff 2019

30.   Boethius – Troost in filosofie, vertaling en aantekeningen Piet Gerbrandy, Damon 29,90 euro

31.   C.S. Lewis – Herbetovering – Uitgeverij Van Wijnen 2019

32.   Frans Kafka – Brief aan mijn vader, en ander proza uit de nalatenschap, Athenaeum-Polak & Van Gennep 2019

33.   Cees Nooteboom – De leeuw, de stad en het water

34.   Willem Kent Krueger – Gewone Genade – Uitgeverij Van Wijnen 2019

35.   John Lapré – Een kerk die knielt, pleidooi voor nederigheid, Ark Media 2019, 160 blz. , 14,99 euro

36.   Rutger Bregman – De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mens. De Correspondent, Amsterdam 2019, 521 blz. , 25 euro

37.   Willem van St. Thierry – Geloofsgeheim – Vertaling, inleiding en annotatie Paul Verdeyen s.j. , Damon, blz. 320; 29,90 euro, ISBN 9789463402125

38.   Harald J.J.A. Spiertz – Is, gedichten, Parochie H. Johannes de Doper Schaijk 2019

39.   Faith Cook – Pelgrim zonder vrees. Het leven en de tijd van John Bunyan, 500 blz., 34,90 euro

40.   Martine Bijl – Rinkeldekink, 14,99 euro


1.       Wiebren Rijkeboer – Americana outlaws , 50 singer-songwriters uit de zeventies, Kleine Uil, 204 blz. 2017

2.       Murat Isik – Wees onzichtbaar. Ambo Anthos Amsterdam 2017 [Dertiende druk mei 2018] 597 blz. ISBN9789041422903

3.       Esther Gerritsen – De Trooster, De Geus Amsterdam ISBN 9789044540147, 2018  

4.       Yvonne Zonderop – Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie, Prometheus 2018, 200 blz. 19,99 euro

5.       Jan Konst – De Wintertuin. Een Duitse familie in de lange twintigste eeuw, Balans Amsterdam ISBN 9789460038112, 2018

6.       Edith Schouten – Zoveel liefde. Historische roman over Betsy Groen van Prinsteren, Van Wijnen Franeker 2018

7.       Paul van Geest, Karim Schelkens, Joep van Gennip – Het katholicisme in Europa. Een geschiedenis. Boom Amsterdam 2018 , 340 blz., 34,90 euro  

8.       Didaché. De leer van de twaalf apostelen. Een eerste christelijke gedragscode. Brevier,hc, 2018,  80 blz. 12,50 euro, ISBN 9789492433237

9.       Joh. Van der Poel – Mijn raad zal bestaan. Bijbels dagboek. De Banier 2018, 19.95 euro

10.   Beatrice de Graaf – Tegen de terreur. Hoe Europa veilig werd na Napoleon. Prometheus 536 blz. 2018 , 27,50 euro

11.   Hans Dorrestijn – Het rimpelperspectief, Nijgh & Ditmar 2018

12.   Jan Brokken – De rechtvaardigen. Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde, Atlas Contact 2018, 510 blz. , 21,99 euro

13.   Shusaku Endo – De samoerai, Kok, Utrecht, 2018 ISBN 978904352173; 288 blz. , 15 euro

14.   Charles Wright – De weg van het hart. Geestelijk testament van André Louf [1929-2010]. Halewijn, Antwerpen 2018 , 298 blz. 28,95 euro

15.   Charles Martin – Hemelwater , Kok Utrecht 2018, 304 blz. , 19,99 euro

16.   Nathan Englander – Weerzien in het midden van de aarde , AMBO/ANTHOS Amsterdam  2018, 240 blz. 21,99 euro

17.   Eginhard Meijering – De reis naar de kennis van de ware God, uitgeverij Pumbo 180 blz. , 16 euro 2017

18.   Hans Alderliesten [red.] Grote denkers over grote dingen. 365 keer inspiratie, Meinema 2018, 159 blz.  

19.   Fiona Mozley – Elmet , Hollands Diep, Amsterdam 2018 253 blz. 19,99 euro

20.   John Jansen van Galen – Wandel Paradijs Nederland, te voet door alle provincies, Balans 2018

21.   Wim Verboom – Gouden oogst. Een halve eeuw theoloog in pastorie en universiteit, Boekencentrum Utrecht 2018, 288 blz. 22,99 euro

22.   Arnold Smeets [red.] – Tussen de regels verschijnt Hij. Boeken als leermeester, Tilburg University, ISBN 9789461673589, 2017

23.   Christian Lange – Mohammed. Perspectieven op de profeet, AUP Amsterdam ISBN 978 9462985308, 2017; 166 blz. 14,99 euro.

24.   Anton van Hooff – Plakkaat van Verlatinghe, 224 blz. , 18,99 euro

25.   Junpei Gomikawa – Menselijke voorwaarden, Van Oorschot Amsterdam 2018, 1430 blz. , 69,99 euro

26.   Jim Forest – Leven met wijsheid. Een biografie van Thomas Merton. Damon Eindhoven 2018, 303 blz. 29,90 euro

27.   Johan Oosterman – Maria van Gelre [1380-1429]. Sporen in het landschap, Vantilt 2018, 132 blz. , 14,20 euro

28.   Fred van Kan – Het Capittel van Sint-Joris te Amersfoort. Een geschiedenis van ‘Eerweerdige wijse ende seer beminde heeren’, 2018

29.   Dietrich Bonhoeffer [vert. Edward van ’t Slot] – De levende kerk. Teksten over de kerk 1932-1933, Boekencentrum Utrecht 2018 ISBN 9789023950851, 218 blz. ; 22,99 euro

30.   Herman De Dijn – Rituelen. Waarom we niet zonder kunnen. Polis, Antwerpen 2018, 240 blz. 22,50 euro

 

 

 

                                                                                                                     

Bijbel best verkocht

De afgelopen vijf jaar is de bijbel wederom het best verkochte boek in de wereld met 3,9 miljard verkochte exemplaren.
Op twee staat het Rode Boekje van Mau [Mao]Ze Dong met 820 miljoen exemplaren.
De derde plaats is voor de Harry Potter serie van Joanne Rawling met 400 miljoen verkochte exemplaren.

Aldus: PowerShares

Dit zijn de vijftien beste christelijke romans. Althans, volgens het Christelijk Literair Overleg (CLO). Dat bestond in 2011 vijftien jaar en maakte daarom deze lijst. Vijf beroepslezers laten op ons verzoek hun licht schijnen over deze selectie.

Vonne van der Meer, Eilandgasten
(Uitgeverij Contact, 1999)

In een vakantiehuisje ligt een gastenboek waarin een divers gezelschap notities maakt. Blader erdoorheen en een wereld gaat voor je open.

Eilandgasten is een boek dat opvalt door zijn eenvoud en originele aanpak. Vonne van der Meer verbindt de levens van haar personages met elkaar, doordat zij allemaal verblijven in hetzelfde vakantiehuisje. In de prachtige motieven van deze roman komt het christelijk geloof op een originele, subtiele manier aan de orde. De vervolgdelen zijn misschien wat meer van hetzelfde, maar met deze roman heeft Vonne van der Meer zeker iets toegevoegd aan de Nederlandse religieuze literatuur. In een officieuze canon hoort dit boek dus zeker thuis, al zou ik het niet in het hokje 'christelijke literatuur' willen opsluiten.

Op zaterdag 3 maart 2012 heeft Rudy Ligtenberg in het Reformatorisch Dagblad gereageerd op de CLO top 15 door het christelijk geloof geinspireerde boeken. Dat initiatief werd geprezen maar er zijn wel vragen en opmerkingen bij de stellen. Zoals het missen van auteurs zoals Wilma Vermaat met "Als het dode hout gaat zingen," het laatst herdrukt in 1985. Verder kun je ook schrijvers als Jan Siebelink, Maarten 't Hart, Franca Treur en Harry Mulisch (De ontdekking van de hemel) opvoeren. Wat niet gebeurt. Verder is het debuut van Willem Verbaas 'Sneeuw in Afrika' niet minder dan het genomineerde werk. Wel een mooi initiatief dat een vervolg mag krijgen!

De CLO 15


In 2011 bestond het Christelijk Literair Overleg vijftien jaar. Om dit te vieren hebben we een lijst opgesteld van vijftien romans die representatief zijn voor de christelijke literatuur in Nederland, de CLO15. Vijftien boeken die je gelezen en besproken zou moeten hebben als je geïnteresseerd bent in literatuur die door het christelijk geloof geïnspireerd is.

De vijftien geselecteerde titels zijn:

TOP 4 NOMINATIE CHRISTELIJKE BOEK 2011

Op 16 april werd de winnaar bekend gemaakt in de Jaarbeurs.
Het stemmen was mogelijk via de site's van EO Visie; Nederlands Dagblad en BCB.
De vier genomineerden waren:

 1. Joke Verweerd - Stuifmeel
 2. Els Florijn - Het meisje dat verdween
 3. A. van de Beek - Is God Terug?
 4. Noor van Haaften - De vrucht van de Geest

De winnaar is: Els Florijn.

Actieboek Week van het Christelijk Boek Henk Stoorvogel groot succes

Van 16 t/m 26 maart 2011 werd gelijk met de Boekenweek de Week van het Christelijke Boek (WCB) georganiseerd. Thema dit jaar was Verhalen van leven. Het actieboek was van Henk Stoorvogel, De trein van 10:11.
Het beschrijft de keuzes van een man die zijn gezin veilig door de oorlog wil loodsen, en de sporen die dat trekt in zijn eigen leven en dat van zijn gezinsleden. Zijn verhaal en dat van zijn dochter laten zien hoe zowel angst als rechtvaardigheid vijanden kunnen zijn van een goed geweten.
Klanten die tijdens de WCB voor € 12,50 aan boeken kochten, kregen deze prachtige novelle cadeau. Op dit moment is het actieboekje nog (beperkt) verkrijgbaar.

De trein van 10:11 | Henk Stoorvogel | € 4,50, reeds verschenen

beste christelijke boek van 2011
Ik gaf mijn stem aan Joke Verweerd. Ook 'Verdwalen en thuiskomen' met kerst- en winterverhalen is een verrukkelijk boek!

Top 10 BOEKENLIJSTJES

TOP 10 NIEUW.US MAART 2011

1. [-] Rowan Williams - Geloof in de publieke ruimte, uitg. Skandalon, 416 blz., 33,50 euro; ISBN 9789490708
Op 13 december houdt Rowan Williams de Edward Schillebeeckx Lezing. Informatie en aanmelden.

Woensdag 20 november gaf dr. Stephan van Erp een inleidend college over Rowan Williams.

Religie en geloof "in al hun variaties" leveren een constructieve bijdrage aan een morele en verantwoordelijke samenleving. Ze zijn onmisbaar in de politiek en het openbare leven. Averechtse effecten ontstaan juist als een staat het geloof uit de openbare ruimte wil weren. De invloedrijke Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, breekt met de gangbare opinie dat geloof exclusief thuishoort in de privésfeer. Een al te strikt seculiere overheid loopt het gevaar overdreven rationeel te zijn en alles wat daarbuiten valt onbespreekbaar te maken. Een democratie moet juist openstaan voor religieuze kritiek, want anders dreigt onze cultuur aan haar eigen materialisme en absolutisme ten onder te gaan.

Williams ontvouwt in dit boek - in 26 thematische hoofdstukken - zijn evenwichtige visie op geloof en politiek. Vanuit een diepgaande kennis van de geschiedenis, de filosofie en de huidige politiek laat Williams de religieuze identiteit van Europa zien, het belang van gemeenschap en pluralisme, en de effecten van secularisme. Verder gaat hij in op onder meer mensenrechten, godslastering, duurzaamheid, economie, spiritualiteit, de zorgzame samenleving en de participatiemaatschappij.

Geloof in de publieke ruimte is een vertaling van Faith in the Public Square (2012), vertaald door Huub Stegeman en Stephan van Erp. Het boek bevat een ten geleide van de Oud-katholieke aartsbisschop Joris A.O.L. Vercammen en wordt ingeleid door Stephan van Erp.

Williams houdt de lezer een erudiet vergrootglas voor, waarmee we onze cultuur en samenleving kunnen bekijken. Wat hij ons laat ontdekken is niet zozeer een leidraad ("laten we het zo doen"), maar een andere, rijkere blik op de wereld.

Alister McGrath

Na een decennium van rommelige compromissen en discussies over gender en seksualiteit waarin de aartsbisschop met moeite de wereldwijde Anglicaanse Gemeenschap bij elkaar wist te houden, horen we hier "Rowan Unplugged", het werk van een man die zich eindelijk vrij voelt om te zeggen wat hij denkt.

The Observer

Het boek is doorspekt met onverbloemde kritiek op de economische en politieke waarden die westerse samenlevingen beheersen. Het vormt een kritiek op de vanzelfsprekendheden van ons leven in de 21e eeuw - zoals het idee dat economische groei per definitie goed zou zijn. Volgens Williams is het de taak van de kerk om te vragen waarom dat zo zou zijn.

The Observer

Menig lezer zal zich afvragen hoe hij de tijd vond om te schrijven over zoveel uiteenlopende onderwerpen. Ik vraag me af wanneer hij eigenlijk tijd had om alles te lezen wat hij nodig had voor het schrijven van deze essays. Het resultaat is hoe dan ook opmerkelijk te noemen, omdat deze essays getuigen van een praktische wijsheid zoals we die alleen aantreffen bij iemand die zijn huiswerk heeft gedaan.

Stanley Hauerwas

Het boek Geloof in de publieke ruimte is een belangrijke kwaliteitsimpuls in het maatschappelijk debat. Rowan Williams stelt dat religie en geloof niet alleen getolereerd behoren te worden, maar dat zij bovendien een goede bijdrage leveren aan het publieke debat. Gelovige tradities laten zien dat wij aangesproken zijn voordat wij spreken en handelen, en dat er iets van ons gevraagd wordt. Dit nodigt uit tot eerbied, openheid en toewijding.

Erik Borgman

 1. HSV Bijbel - Herziene Statenvertaling
 2. Marcel Möring - Louteringsberg
 3. Bernlef - De een zijn dood
 4. William Maxwell - Tot ziens, tot morgen
 5. Jonathan Franzen - Vrijheid
 6. Els Florijn - Het meisje dat verdween (2010)
 7. Laurent Binet - HhhH
 8. Sara Maitland - Stilte als antwoord (2010)
 9. Benedictus XVI - Jezus van Nazareth, deel 2
 10. Umberto Eco - De begraafplaats van Praag
 11. Henk Stoorvogel - De trein van 10:11
 12. W.H. Velema - Op weg naar het einde
 13. Franca Treur - Dorsvloer vol confetti
 14. F. Springer - Quadriga
 15. John F. Walvoord - Armageddon, olie en terreur
 16. Henning Mankell - De gekwelde man
 17. Geert van Istendael - Het Belgische labyrint
 18. Frank van der Poll (redactie) - Philippus Melanchton
 19. J.M. Vermeulen - Twaalf Puriteinse Meesterwerken, dagboek 2012
 20. Bosatlas van het klimaat

Reformatorisch dagblad 23 december 2010

Dr. P. Korteweg schrijft biografie Guido de Brès

OUD-BEIJERLAND - Het herdenkingsjaar 450 jaar Nederlandse Geloofsbelijdenis ( NGB ) kan beginnen. Onlangs verscheen een biografie over Guido de Brès, de opsteller van de NGB. Dr. P. Korteweg constateert een herlevende belangstelling voor "de reformator van Nederland."

De predikant van de hersteld hervormde gemeente in Oud-Beijerland en voorzitter van de Stichting Heruitgave Werken Guido de Brès werkte, met tussenpozen, ongeveer vier jaar aan zijn boek "Guido de Brès (1522-1567)". Enkele jaren daarvoor werd hij gegrepen door diens werk "Le baston de la foy chrestienne", dat hij voor het houden van een lezing bestudeerde.

De biografie van dr. Korteweg is verdeeld in veertien hoofdstukken, die elk een periode uit het veelbewogen leven van De Brès beschrijven. De Franssprekende Nederlander werd geboren in Mons (Bergen) in de zuidelijke Nederlanden. Rond zijn 25e levensjaar ging hij over tot het calvinisme. Na enkele jaren ballingschap in Engeland werd hij rondreizend prediker in de zuidelijke Nederlanden. De Brès vluchtte naar Duitsland, maar ging terug naar de Nederlanden, waar hij zich vestigde in Tournay (Doornik). Daar schreef hij in 1561 de NGB. Toen de vervolgingen zwaarder werden, week De Brès uit naar het Franse Sedan, maar hij kwam terug in de Nederlanden en maakte het beleg van Valenciennes mee. De prediker werd gevangengenomen en ter dood veroordeeld. Op 31 mei 1567 stierf hij door ophanging.

Aan de hand van Yvonne & Esther
Door: Lodewijk den Breejen 

Waar vind je nou een systeem waarin je individueel iets kunt beleven, maar ook collectief iets aan hebt, iets dat een verhaal vertelt met een verleden en een toekomst, waarin je leefregels hebt en rituelen, en waar tegelijkertijd meervoudige interpretaties mogelijk zijn? Antwoord: Religie!

Niet veel mensen in onze omgeving kennen Carl Perkins, PJ Proby of Johnny Paycheck. Johnny Paycheck is een echte ster geweest in de Verenigde Staten, maar wereldwijd een grote onbekende. Behalve voor de echte countryfreaks! De Vlaamse schrijver Christophe Vekeman behoort daartoe en besloot na een huwelijksreis in Amerika om de niet bestaande [auto]biografie te schrijven. Dit boek, deze biografie kreeg als ondertitel: Een boek zoals je er nog nooit één hebt gelezen, over een man van wie je nog nooit hebt gehoord. Nu ja, behalve jij en ik dan.

Inmiddels is het nieuwe boek van J.K. Rowling uit in de UK. Haar verhaal is bewerkt door John Tiffany & Jack Thorne [de laatst genoemde heeft het toneelstuk op zijn naam staan] tot een toneelscript en zo te boek gesteld. Het boek is net uit en ik heb het op 6 augustus 2016 in Hay on Wye gekocht voor 20 pond bij Richard Booth’s Bookshop. Het toneelstuk bestaat uit twee delen, elk deel heeft weer twee acts. Het eerste deel heb ik in Brighton gelezen, het 2e deel in Helmond. Het boek telt 343 bladzijden. Harry Potter is inmiddels een dertiger, getrouwd en heeft drie kinderen. Albus Potter [één van de twee zonen] is the Cursed Child. De vervloekte zoon zogezegd en raakt al snel bevriend met Scorpius Malfoy, de vermeende zoon van de zwarte kunst tovenaar Voldemort. Destijds verslagen door zijn vader Harry Potter, maar is dat ook echt helemaal waar, en is alles wel helemaal eerlijk gegaan? Albus en Scorpius lopen van school weg –Slytherin- in hun vierde jaar. Ze springen van de trein-The Hogwarts Express- en belanden in het verboden bos en gaan op onderzoek uit. Ze stelen de enig overgebleven Time-Turner van Het ministerie van Magic [waar vader Potter de directeur is] en dan gebeurd er van alles.

Top 20 Nieuw.us Boeken 2014

Mixed emotions Posted on 4 maart 2012 by Rick de Gier Het Christelijk Literair Overleg heeft een soort canon uitgeroepen van christelijke Nederlandse romans. Tussen de vijftien geselecteerde boeken die "representatief zijn voor de christelijke literatuur in Nederland," staat ook mijn roman Nineve. Een eer, al heb ik er wel dubbele gevoelens bij. Laat ik vooropstellen dat ik me allerminst geneer voor het gezelschap waartoe ik ineens behoor. Als debutantje sta ik maar mooi tussen gevestigde namen als Willem Jan Otten, Frans Kellendonk en Vonne van der Meer. Het gaat mij meer om het etiket: ik voel me geen 'christelijke schrijver' en beschouw Nineve zelf niet als christelijke literatuur. Bij een christelijke roman stel ik me persoonlijk vooral een stichtelijke roman voor, een roman die geschreven is als middel om het evangelie te presenteren. In Nineve spelen religieuze thema's een belangrijke rol, maar het boek gaat net zozeer over popmuziek, subculturen, eenzaamheid en volwassen worden. Als Nineve een christelijke roman is, is Pulp Fiction met enige fantasie ook een christelijke film. Volgens mij gaat dit op voor veel meer boeken op de CLO-lijst. Willem-Jan Otten en Vonne van der Meer maken er bijvoorbeeld ook geen geheim van hun werk niet als specifiek christelijk te beschouwen - en het feit dat hun boeken zeer breed gelezen, besproken en bekroond worden, toont aan dat hun publiek daar net zo over denkt. Een van de criteria van de CLO-lijst luidt: "De titels zijn geïnspireerd door het christelijk geloof." Het feit dat Jan Siebelink, Maarten 't Hart en Franca Treur op de lijst ontbreken suggereert dat 'geïnspireerd' eigenlijk betekent: "positief geïnspireerd." De maatstaf wordt dus bij de intentie van de schrijver gelegd - een ongebruikelijke benadering, en vrijwel onmogelijk objectief vast te stellen. Een betere omschrijving zou kunnen zijn: romans waarin christelijke thema's een rol spelen. Zoiets. Al zal de lijst er dan vermoedelijk wel wat anders uit komen te zien. Nogmaals: ik voel me vereerd, maar ben best bereid mijn plaatsje af te staan aan een Siebelink of 't Hart

Zijn levensloop

Maarten Luther als kind (1483-1501)Luther als student in Erfurt (1501-1505)

De universiteit van Erfurt was in die tijd tot de belangrijkste Duitse universiteiten. Men moest in die tijd, voordat men naar een hogere faculteit kon gaan, eerst de zogenaamde zeven vrije kunsten (een basis) leren. Dit doet Luther ook en hij krijgt in het jaar 1502 het baccalaureaat, de eerste academische graad. In het jaar 1505 wordt hij magister. De trotse vader hoopt nu, dat de rechtenstudie even goed zal verlopen en zijn zoon een advocaat gaat worden.

Maarten Luther als professor in Wittenberg (1512-1517)

Luther is in 1512 doctor in de theologie geworden. Luther is dan hoogleraar in de theologie aan de Wittenbergse universiteit Leucorea. Hij hield colleges over de Psalmen (1515/16), de Brief aan de Galaten (1516/17) en de Brief aan de Hebreeën (1517/18). Luther is in 1514 ook predikant in de Stadskerk van Wittenberg.

Het aanslaan van de stellingen en de gevolgen (1517-1519)Luthers terugkeer naar Wittenberg (1522-1525)

Melanchthon en Refo500

In het kader van het project Refo500 verschijnt in april het boek Philippus Melanchthon van dr. Frank van der Poll. Melanchthon (1497-1560) was van groot belang voor de Reformatie. Hij was de brug tussen lutheranisme en calvinisme, tussen kerk en onderwijs, tussen humanisme en reformatie, tussen reformatie en scholastieken en nog vele andere dingen.
Het rijk geïllustreerde boek tekent Melanchthon als bruggenbouwer in vele facetten van zijn werkzaamheden.
Op 16 april wordt (van 10.00-15.00 uur) in de St. Janskerk te Gouda een congres over Melanchthon georganiseerd, waar ook het boek zal worden gepresenteerd.

Philippus Melanchthon - Bruggenbouwer | Frank van der Poll

MANAGEMENTBOEK 2011: CONNECT van MENNO LANTING

De winnaar van Managementboek van het Jaar 2011 is bekend. Het boek Connect! van Menno Lanting mag deze mooie titel dragen. De uitreiking van de prijs vond plaats tijdens het jaarlijkse Managementboekengala in de Rode Hoed te Amsterdam.

Uit de 6 beste managementboeken koos de jury dit boek onder meer door de praktische toepasbaarheid, onderbouwing met tal van praktijkvoorbeelden en de vele suggesties voor discussies.

De verkiezing van het Managementboek van het Jaar is een initiatief van Managementboek. Wij feliciteren Menno Lanting en Uitgeverij Business Contact met deze prijs. Onderstaand vindt u meer informatie over het winnende boek en de vijf andere boeken die genomineerd waren.

Managementboek van het Jaar 2011 - Connect! van Menno Lanting

Het boek Connect! van Menno Lanting is door de onafhankelijke jury gekozen tot Managementboek van het Jaar 2011.

De lijstjes van Bert Beulens, DEEL 1
Deurne, 28 maart 2011

Bij het lijstje van de NRC heb ik mijn bedenkingen. Ten eerste staan er gedichtenbundels op en dan nog alleen van Nederlandse dichters. Ten tweede staat er van Huizinga Herfsttij der Middeleeuwen op en dat is non fictie.
Bij de romans, binnen- en buitenlandse, heb ik mijn eigen voorkeuren die lang niet overeenkomen met die van de NRC. Want de lijst vertoont een rare verhouding, ook al vanwege de aanwezigheid van Dante, Erasmus en Cervantes, alsof er geen andere klassieken zijn. Ik mis dan bijvoorbeeld Grieks, Latijn en bijvoorbeeld De duizend en een nacht. Daarbij komt dat ik het toneel mis.

Ik kom op een verhouding van 4 gedichtenbundels, 1 non fictie, 3 klassieken, 21 Nederlanders, 2 Russen, 8 Engelstaligen, 5 Fransen, 3 Duitsers, 1Portugees, 1 Italiaan, 1 Zuid-Amerikaan. Dat kun je toch niet evenwichtig noemen.

Je zou dus zes lijsten moeten hebben: non fictie, klassieken, gedichten,
toneel, romans/verhalen wereldliteratuur, romans/verhalen Nederlands. Bij
deze laatste twee groepen trek ik de streep rond 1850.

Daarbij moet je afvragen of de werken in het Nederlands zijn vertaald of
niet. Ik beperk me tot vertalingen. Dat is heel triest, want er zijn geen
goede vertalingen van Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, van de
Penses van Pascal, van Das Unbehagen in der Kultur van Freud, van
Geschlecht und Charakter van Otto Weininger, van Masse und Macht van Elias
Canetti en ga zo maar door. Ik zou ergens Zwaartekracht en genade van Simone Weil hebben geplaatst of de Gitanjali van Rabindranath Tagore of Die Legende des Baalschem van Martin Buber, maar ja.

Dus mijn tien favorieten (met alle beperkingen en in alfabetische volgorde).

Heb net het boekenweek geschenk De Kraai van Kader Abdolah gelezen. Op deze energiearme avond waarin we een uur het licht uit moesten doen. We deden mee, maar polderend, ik één lamp om bij te lezen en de dames de TV. Het was best gezellig en om onze twee energiebronnen goed te maken hebben we het langer dan een uur volgehouden.
Op mijn werk werd er n.a.v. de negatieve media berichten afgegeven op het boekje De Kraai. Geheel ten onrechte, wat een prachtige verhalenverteller is dat. De Volkskrant; NRC-Handelsblad en andere verlichte media moeten in het Wilderstijdperk wel tonen hoe onafhankelijk ze zijn en dus wordt dit eerste echte allochtonenproject gelijk neergesabeld. En wordt er in een kartoon in NRC nog op de persoon gespeeld, door zijn snor aan te halen als bron van ijdelheid.
Gelukkig zijn er nog andere media zoals Trouw en Reformatorisch Dagblad die dit boekje wel op waarde weten te schatten.