Bevrijding, een zaak voor (n)u!

Op zes april aanstaande vieren joodse mensen Sederavond, het begin van Pesach, een feest dat zeven dagen duurt. Van oudsher worden de joden herinnerd dat ze ooit slaven waren, maar daarna gelukkig bevrijd. Gedurende zeven dagen wordt er in joodse gezinnen alleen matses (ongezuurde broden) gegeten en daarnaast orden alle etenswaren waar gist in zit of die resultaat zijn van een gistingsproces, gemeden.

Pesach is één van de drie pelgrimsfeesten die in het boek Sjemot (Exodus) hoofdstuk 12 door de Eeuwige werd voorgeschreven. Deze gebeurtenis wordt ook elke sjabbatavond herhaald tijdens de kiddoesj (inwijding sjabbat op vrijdagavond), hiermee nogmaals het belang ervan aangevend!

Wikipedia:

Moses Mendelssohn

Moses Mendelssohn (Kopergravure naar een schilderij van Anton GraffMoses Mendelssohn (Dessau, 6 september 1729 - Berlijn, 4 januari 1786) was een Duits-Joods filosoof tijdens de Verlichting. Hij was voortrekker van de Joodse Verlichting, de Haskala.

LevensloopMendelssohn was de zoon van een Thorageleerde in Dessau. Hij kreeg al op jonge leeftijd een vergroeiing aan zijn rug. Mendelssohn trok in 1743 naar Berlijn, toen de plaatselijk rabbijn, de auteur van een werk over Maimonides daar een aanstelling kreeg. In Berlijn kwam hij in aanraking met de Verlichting. Na zijn studie ging hij in 1754 in een zijdefabriek werken, waar hij werd aangesteld als boekhouder en bedrijfsleider. Mendelssohn ontmoette Gotthold Ephraim Lessing, die een toneelstuk had geschreven over de joden, aan het schaakbord. Ze werden goede vrienden. Mendelssohn stond model voor Nathan de Wijze, gepubliceerd in 1779.

DE JOODSE KEUKEN

Het joodse woord voor spijswetten is kasjroet. Kosjer (geschikt) vlees/ eten doet men om twee redenen:

  1. Bevorderd de gezondheid.
  2. Is heiligmakend, dus geestelijk genezend.

Wat eet men wel/ niet?

Het joodse Nieuwjaar begint in de Tenach in het twaalfde hoofdstuk van het boek Sjemot [Exodus]. Aaron en Mozes worden beiden aangesproken en moeten het volk vertellen wat de bedoeling is. Tja, hoe doe je dat, met zijn tweeen één en dezelfde boodschap vertellen? En dan nog iets anders, het draait toch allemaal om Mozes? Mozes is toch veel belangrijker? De rabbijnen zijn daar niet zomaar mee akkoord. Aaron weet het volk in beweging te krijgen en is meegaand. Als echte vredestichter geeft hij de mensen vaak hun zin. Mozes is veel onbuigzamer, een profeet die woedend wordt als hij ziet wat het volk allemaal uithaalt. Maar het is Aaron die echte fans heeft onder het volk: de mensen voelen dat hij hen echt begrijpt, zelfs in hun zwakheden. Ook Mozes heeft daar respect voor. Vandaar ook dat een mystieke rabbijn vertelt dat zowel Aaron als Mozes het volk vertelde over het Nieuwe Jaar. Het was alsof ze beiden met één stem spraken!

Marcel Poorthuis, voorzitter Pardes en het tijdschrift Tenachon

stichtingpardes.nl

Prof. Dr. Govert Buijs in RD d.d 29.01.2013:

De discussie over ritueel slachten werd gevoerd in een land waar het nooit over de 'echte vragen' gaat. We moeten niet vergeten dat joden en moslims een dier juist slachten omdat ze weten dat dit niet zomaar iets is. Maar wij slachten massaal dieren in een industrieel proces, met hetzelfde gemak waarmee we een spijker inslaan. Daar zou het debat over moeten gaan.