David Maasbach is de pastor van het Capitol Evangelie Centrum in Den Haag. Ook heeft God hem de leiding toevertrouwd over het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Zijn krachtige bediening heeft vele mensen in Nederland en over de gehele wereld bemoedigd en veranderd door predikingen, tv-uitzendingen, boeken en evangelisatielectuur.

Biografie
David Maasbach, geboren te Gouda in 1959, is de oudste zoon van de bekende evangelist Johan Maasbach en zijn vrouw Willy. Als jonge man verliet David de grafische school om full-time te gaan werken in de drukkerij van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag. Hij werd door de jaren heen een bekwame drukker en heeft vele christelijke boeken, traktaten, folders en dergelijke uit de persen laten rollen.

Nederlands Dagblad, 28 april 2011

David Wilkerson komt om bij auto-ongeluk

Woensdagavond is de bekende evangelist David Wilkerson om het leven gekomen bij een auto-ongeluk.

Wilkerson reed in Texas, kwam door onopgehelderde oorzaak op de andere weghelft terecht en botste frontaal op een vrachtwagen met oplegger. Wilkersons vrouw Gwen was ook betrokken bij het ongeluk en is, net als de vrachtwagenchauffeur, opgenomen in het ziekenhuis.

Wilkerson (geboren op 18 mei 1931 in Hammond, Indiana) werd bekend door zijn werk met jongeren uit achterbuurten die vaak aan drugs verslaafd waren en geweld gebruikten. Hij begon daarmee nadat hij was getroffen door een artikel over een jeugdbende in het tijdschrift Life magazine. In 1958 begon hij met zijn werk in een klein kantoortje op Staten Island in New York. Twee jaar later verhuisde hij met zijn organisatie Teen Challenge naar 416 Clinton Avenue in Brooklyn. Dat werd een toevluchtsoord voor duizenden ontheemde jongeren in New York.

Wilkerson schreef daarover in 1963 het boek The Cross and the Switchblade ('Het kruis in de asfaltjungle'), dat zes jaar later verfilmd werd, met de christelijke zanger Pat Boone in de rol van Wilkerson en Nicky Cruz als tegenspeler. De zeven jaar jongere Cruz hoorde bij de Mau Maus, een straatbende in New York, en kwam door gesprekken met Wilkerson eind jaren vijftig tot geloof. Hij ging evangeliseren binnen de bendecultuur.

Nederlands Dagblad 9 mei 2011

Jan Zijlstra geneest niet, maar maakt slachtoffers

Het is naïef om jongeren op het Xnoizz Flevofestival deze zomer bloot te stellen aan een genezingsdienst van Jan Zijlstra. Diens halve waarheden zijn allesbehalve pastoraal. Mijn eigen man was slachtoffer.
Enige tijd geleden is mijn man overleden na jarenlang bij Jan Zijlstra in genezingsdiensten te zijn geweest.

In het ND werd pas melding gemaakt van een genezingsdienst op het Xnoizz Flevofestival. Al jarenlang wordt tijdens dit festival over gebedsgenezing gediscussieerd en komende zomer is er op dit festival voor het eerst een genezingsdienst. Jan Zijlstra uit Leiderdorp zal voorgaan.

De festivaldirecteur Marten IJmker weet dat Zijlstra in christelijke kring niet onomstreden is. "Ik zeg niet dat ik achter Zijlstra en zijn theologie sta. Maar hij geneest wel mensen. En je krijgt een gesprek als vier mensen genezen en zes niet."

In een pasverschenen EO-gids wordt onder dezelfde kop gemeld: Jan Zijlstra leidt dit jaar een genezingsdienst op het Xnoizz Flevofestival. Het grootste christelijke muziekevenement van Europa wil jongeren helpen om een oordeel te vormen over dit precaire thema. (En dan volgt weer: "Ik zeg niet...").

Eerst een correctie: Jan Zijlstra zal nooit zeggen dat hij mensen geneest. Dat doet Jezus! Het is bijzonder slordig om het (zeker voor jongeren) zo te formuleren. Hij is geen wonderdokter.

Wat Zijlstra wel zegt: God wil dat alle mensen gezond zijn en worden. God wil geen ziekte. Ziekte komt van de duivel. Hij weet niet waarom God sommige mensen wel en anderen niet geneest. Hij schreef hier onder meer een boek over: 50 hindernissen op de weg naar genezing.

Het gevolg is dat mensen die niet beter worden op zoek gaan naar mogelijke oorzaken. Dag in dag uit zijn ze met die vraag en die zoektocht bezig. Ik heb ondervonden hoe mijn man wanhopig op zoek ging naar hindernissen die een genezing in de weg zouden staan. En voortdurend bezig was om die (gevonden) hindernissen op te ruimen. En Zijlstra beschrijft vijftig hindernissen, maar is daarmee zeker niet uitputtend. Deze benadering is letterlijk ziekmakend.

Verheffen
Het klinkt heel nederig om te zeggen dat je niet weet waarom God mensen niet geneest. Maar feitelijk is er sprake van een zich verheffen boven Gods Woord, dat spreekt over mensen die ziek worden door toedoen van God: Job, het eerste kind van David en Batseba, Hizkia.

We staan niet boven onze Heer. Door lijden (ziekte) tot heerlijkheid. Dat zegt de schrift. Spreekt Zijlstra hier de Bijbel na?

Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus spreekt over Gods voorzienigheid als "de almachtige en tegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde, met alle schepselen, als met zijn hand in stand houdt en zé regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons ten deel vallen."

Zijlstra komt met een halve waarheid. Hij wil wel de positieve zaken, maar niet de negatieve kanten aanvaarden uit Gods hand. Nogmaals, daarmee stelt hij zich boven de Schrift. Door Gods toedoen genezen er mensen op gebed in kerkdiensten. Ook in diensten bij Zijlstra. Gods Geest werkt overal. Maar het is ook een keiharde waarheid dat niet iedereen geneest. Dat ligt in Gods hand. Dat weten we uit Gods woord. Zeg dat dan ook gewoon. Kom met een eerlijk verhaal. En stuur mensen niet naar huis met "zoek de hindernis".

Het wordt nog erger als hij profetisch spreekt en in de naam van Jezus genezing toezegt aan zieken. Hij geeft mensen hoop, maar het blijkt valse hoop te zijn. Ze blijven ziek ook na telkens herhaalde profetieën. Ik weet uit ervaring hoe steeds weer hoop werd geput uit profetieën (woorden van God) die werden uitgesproken.

Ten slotte komt het sterven steeds dichterbij. Het kost veel moeite voor de zieke - die de belofte van genezing heeft ontvangen - om dat te aanvaarden. Dat geldt niet minder voor de nabestaanden. Is dat pastoraal bezig zijn? Het optreden van Zijlstra maakt slachtoffers. Het is naïef om jongeren hieraan bloot te stellen.

Valse profeet
Er worden profetische woorden gebruikt. Woorden die niet zijn uitgekomen. Ik denk dan aan Deuteronomium 18, vanaf vers 21: "Misschien vraagt u zich af: Is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de HEER komt? Die is er inderdaad: als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt." De Bijbel preekt van valse profeten.

Waarom wordt Zijlstra niet aangesproken op het door hem aangepaste evangelie door voorgangers uit kerken uit zijn omgeving? Hoeveel slachtoffers moet hij nog maken?