The 550 Best Books of All Time

Top 550 Boeken Nieuwus.nl Aller Tijden 

1.     Bijbel, Statenvertaling [1637], King James Version [1611], Willibrord KBS [1975], HSV [2010], Nieuwe Vertaling NBV [1951], Naardense vertaling, Pieter Oussoren [2004], Nieuwe Bijbelvertaling, literaire uitgave [2004], Bijbel in gewone taal NBG [2014]

 1. John Bunyan – Christenreis naar de eeuwigheid [1678]
 2. Pseudo-Dionysius de Areopagiet – Over mystieke theologie [475]
 3. Thomas a Kempis – Imitatione Christi [1424]
 4. Augustinus – Belijdenissen [386]
 5. Constituties en decreten van Vaticanum II [1963-1965]
 6. C.S. Lewis – Verrast door vreugde [1955]
 7. Thomas van Aquino – Summa Theologiae [1266-1273]
 8. Anselmus van Canterbury – Proslogion [1077/1078]
 9. Dietrich Bonhoeffer – Navolging [1937]
 10. Ole Hallesby – Het gebed [1931]
 11. J.B. Bernink , e.a. – De tooi der getijden, over schoonheid en natuur [1928]
 12. Koos van Zomeren – Heel de natuur [behalve vogels] [2022]
 13. John Sherril – Reporter van Gods Geest [1964]
 14. David Wilkerson – Het kruis in de asfaltjungle [1962]
 15. David J. Du Plessis – De geest maakt levend [1964]
 16. Herman Ridderbos – Paulus [1966]
 17. Johannes Calvijn – Institutie [1536]
 18. Marilynne Robinson – Gilead [2004]
 19. Marilynne Robinson – Thuis [2008]
 20. Marilynne Robinson – Lila [2014]
 21. J. Verkuyl – De boodschap der bevrijding in deze tijd [1971]
 22. C.S. Lewis – De grote scheiding [1945]
 23. Maarten Luther – De vrijheid van de christen [1520]
 24. Desiderius Erasmus – Handboek van de christensoldaat [1503]
 25. Gabriel Marcel – The Mystery Of Being deel I & deel II [1951]
 26. Blaise Pascal – Pensées [1669]
 27. Soren Kierkegaard – Oefening in Christendom [1850] 
 28. Rudolf Otto – Das Heilige [1917]
 29. Randy Alcorn – Deadline [1994]
 30. Frank E. Peretti – De duisternis aanwezig [1992]
 31. Anne Frank – Het achterhuis [1947]
 32. H. Berkhof & O.J. de Jong – Geschiedenis der kerk [1942 – 1975]
 33. José Orlandis – Geschiedenis van de Katholieke Kerk in de tweede helft van de 20ste Eeuw [1998/2011]
 34. Dietrich Bonhoeffer – Verzet en overgave [1937]
 35. Gerard de Korte & Willem J. Ouweneel – Rome en Reformatie, overeenkomsten en verschillen na vijfhonderd jaar Hervorming [2010]
 36. Esther Maria Magnis – Mintijteer [2012]
 37. Hendrik Marsman – Herinnering aan Holland [1936]
 38. Anthony Powell – Een dans op muziek van de tijd [deel 1 tm. 12 – 1951-1975]
 39. Groen van Prinsterer – Ongeloof en Revolutie [1847]
 40. J.H. Bavinck – En voort wentelen de eeuwen [1952]
 41. Wilhelm Schmidt S.V.D. – Der Ursprung der Gottesidee [dl. I – XII – 1912-1954]
 42. Hermann Hesse – Narcis en Goldmund [1930]
 43. Paul Tournier – Radicale therapie [1946]
 44. Henricus Cornelius Rumke – Karakter en aanleg in verband met het ongeloof [1951]
 45. William James – Varianten in religieuze beleving [1902]
 46. Tom Wright – Paulus. Een biografie [2018]
 47. Erik Borgman – Alle dingen nieuw. Een theologische visie voor de 21ste eeuw. Inleiding en Invocatio [2020]
 48. Casper Olevianus & Zacharias Ursinus – Heidelbergse Catechismus [1563]
 49. Guido de Brés – De Nederlandse Geloofsbelijdenis [1561]
 50. Hans Joachim Storig – Geschiedenis van de filosofie, deel I & deel II [1972]
 51. Karl Barth – Die Kirchliche Dogmatik [1932-1968]
 52. Hannah Whitall Smith – Het geheim van een gelukkig leven [1875]
 53. Corrie Ten Boom/John & Elizabeth Sherril – De Schuilplaats [1971]
 54. William Styron – Sophie’s Choice [1982]
 55. Billy Graham – Vrede met God [1993]
 56. C.S. Lewis – Het probleem van het lijden [1940]
 57. Benedictus XIV – Jezus deel I, II & III [2007/2011/2013]
 58. Talmoed Bavli, Babylonische Talmoed, vertaling Jacob Nathan de Leeuwe [2007-2011]
 59. S. Ph. De Vries Mzn. – Joodse riten en symbolen [1927-1932]
 60. Dante – De goddelijke komedie [1306-1321]
 61. Louis- Ferdinand Céline – Reis naar het einde van de nacht [1952]
 62. Kees Waaijman – Spiritualiteit [2000]
 63. F. Bakker – Gebedsgestalten [1963]
 64. Frits van Oostrom – Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300 [2006] 
 65. Frits van Oostrom – Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400 [2013]
 66. Ian McEwan – Lessen [2023]
 67. Bert Hoorn – Tussen zeggen en doen [1972]
 68. Jonathan Sacks – Niet in Gods naam [2015]
 69. Awraham Soetendorp – De adem van kinderen [2002]
 70. Else Vlug – Wij hebben het geloof behouden [2000]
 71. Simone de Beauvoir – Niemand is onsterfelijk [1962]
 72. Corrie Ten Boom – Zwerfster voor God [1976] 
 73. Nicky Cruz & Jamie Buckingham – Ik zal nooit meer huilen [1969]
 74. C.S. Lewis – Narnia [1949-1954]
 75. Fjodor Michajlowitsj Dostojewski – Schuld en boete [1866]
 76. Ocean Vuong – Op aarde schitteren we even [2020]
 77. Vonne van der Meer- Winter in Gloster Huis [2015]
 78. Dara McAnulty – Dagboek van een natuurjongen [2020]
 79. Vonne van der Meer – Het smalle pad van de liefde [2013]
 80. Vonne van der Meer- Eilandgasten [1999]
 81. Marcel Möring – Dis [2006]
 82. Marcel Möring – Louteringsberg [2011]
 83. Marcel Möring – Eden [2017]
 84. Oek de Jong – Pier en oceaan [2012]
 85. Aleid Truijens – Geluk kun je alleen schilderen F.B. Hotz – Het leven [2011]
 86. F.B. Hotz - Ernstvuurwerk [1978]
 87. Karl Ove Knausgard – Vader [2010]
 88. John Williams – Stoner [1965]
 89. Chad Harbach – De kunst van het veldspel [2011]
 90. Martin Buber – Ik en Jij [1924]
 91. Gn. Werner – Het leven gaat verder [1997]
 92. Flavius Josephus – De oude geschiedenis van de Joden [94]
 93. Elisabeth Kubler- Ross – Lessen voor levenden [1969]
 94. A.M. Rehwinkel – De Zondvloed [1960]
 95. William Shakespeare – Romeo & Julia [1591] 
 96. Charles Dickens – Oliver Twist [1838]
 97. Friedrich Schiller – Wilhelm Tell [1804]
 98. Konstantin Paustovski – Lichtend water. De romantici; De baai van Kara-Bogaz; De zwarte Zee [1981]
 99. Evangelischer Erwachsenenkatechismus [1975]
 100. Maarten Luther – De brief aan de Galaten [1535]
 101. Karl Barth – De brief aan de Romeinen [1919/1922/2008]
 102. Wilhelmus Schortinghuis – Het innige Christendom [1740]
 103. Wilhelmus á Brakel – Redelijke godsdienst [1700]
 104. Abraham Kuyper – Het Calvinisme [1899]
 105. Harold S. Kuhsner – Als het kwaad de goede mens treft [1984]
 106. Leo Baeck – The Essence of Judaïsme [1948]
 107. Yehuda Amichai – Gedichten. Deel I [1924-2000 – 2021]
 108. W.H. Velema – Op weg naar het einde [2011]
 109. Harvey Cox – De stad van de mens [1965]
 110. Francis A. Schaeffer – De God die leeft [1968]
 111. Donna Tartt – De verborgen geschiedenis [1992]
 112. Jan Siebelink – De overkant van de rivier [1990]/
 113. Jan Siebelink – Knielen op een bed violen [2005] .
 114. Heinrich Boll – Iers dagboek [1957]
 115. Marga Minco – Het bittere kruid [1957]
 116. Jonathan Frantzen – Vrijheid [2010]
 117. Fjodor Michajlowitsj Dostojewski – De idioot [1869]
 118. Abraham Trommius – Nederlandse concordantie op de Bijbel [1637]
 119. Watchman Nee – Het normale christelijke leven [1957]
 120. E.W. Kenyon – In zijn tegenwoordigheid [1994]
 121. Sundar Singh [Sadhoe] – Visions of the Spiritual World [Hij zag de Hemel - 1926]
 122. Franz Kafka – Het proces [1925]
 123. W.H. Auden – Brieven uit IJsland [1937]
 124. C.S. Lewis – Brieven uit de hel [1942]
 125. Hendrik Berkhof – Gegronde verwachting [1967]
 126. A.J. Heschel – Man is Not Alone [1951]
 127. Boris Pasternak – Dokter Zjivago [1956]
 128. John Steinbeck – Aan een onbekende God [1933]
 129. Christopher Isherwood – Meneer Norris neemt de trein [1935]
 130. Christopher Isherwood – Afscheid van Berlijn [1939]
 131. Nikolaj Gogol – Dode zielen [1842] 
 132. John Steinbeck – De felle gloed [1950]
 133. Philip Roth – Het contraleven [1987]
 134. Erskine Caldwell – Eén akker voor God [1933]
 135. Gilbert Keith Chesterton – Orthodoxie [1907]
 136. Oswald Chambers – Geheel voor Hem [1935]
 137. Reuben Archer Torrey – De Heilig Geest [ 1856-1928]
 138. Johannes van het Kruis – Het donker is mij licht genoeg [1582-1584]
 139. Jan van Ruusbroec – Van den Seven sloten [1346]
 140. Meester Eckhart – Opus Tripartitum [1290-1325]
 141. Jean Paul Sartre – De teerling is geworpen [1947]
 142. Simone de Beauvoir – Herinneringen aan een welopgevoed meisje [1958]
 143. Martin Buber – Chassidische vertellingen [1949]
 144. Annie Proulx – Schorshuiden [2016]
 145. Cees Noteboom – De omweg naar Santiago [1992]
 146. Ilja Leonard Pheijffer – Alkibiades [2023]
 147. Pascal Mercier – Nachttrein naar Lissabon [2006]
 148. Hella Haasse – Heren van de thee [1992]
 149. Stefan Hertmans – Oorlog en terpentijn [2013]
 150. Geert Mak – De eeuw van mijn vader [1999]
 151. Florian Jacobs – Blijven is nergens. Het Europa van Rilke [2022]
 152. Hans Dorrestijn – Niemand houdt zijn hart zo vast als ik. Nieuw leed [2022]
 153. Jan de Hartog – Hollands Glorie [1940]
 154. Anthony van Kampen – Zee zonder genade [1949]
 155. Koos van Zomeren – De bewoonde wereld [1998]
 156. C.S. Lewis – Onversneden christendom [1952]
 157. Emanuel Kant – Kritiek van de zuivere rede [1781]
 158. Martin Heidegger – Zijn en tijd [1927]
 159. Karl Marx – Het kapitaal [1867]
 160. Koran, Nederlandse vertaling Fred Leemhuis [1989], Vertaling J.H. Kramers [1962]
 161. Nikolajewitsj Tolstoj – Oorlog en vrede [1863 - 1869]
 162. Fjodor Michajlowitsj Dostojevski – De gebroeders Karamazov [1880]
 163. Multatuli – Max Havelaar [1860]
 164. Martin Buber – Gog en Magog [1981]
 165. Jan Foudraine – Wie is van hout [1971]
 166. Gustavo Gutiérrez – Theologie van de bevrijding [1974]
 167. Jan Siebelink – Laatste schooldag [1994]
 168. Nikolajewitsj Tolstoj – Anna Karenina [1874 – 1876]
 169. A. den Doolaard – De herberg met het hoefijzer [1933]
 170. Frans Kellendonk – Mystiek lichaam [1986]
 171. J.J. Voskuil – Het bureau [1996]
 172. Bernlef – Buiten is het maandag [2003]
 173. Els Florijn – Het meisje dat verdween [2010]
 174. George Orwell – 1984 [1949]
 175. Gerbrand Bakker – Boven is het stil [2006]
 176. George Orwell – The Road To Wigan Pier [1937]
 177. Hermann Hesse – Siddhartha [1922]
 178. Eli Stanley Jones – The Christ of the Indian Road [1925]
 179. Willem Jan Otten – Specht en zoon [2004]
 180. Erskine Caldwell – Tobacco Road [1953]
 181. F.J. Pop – Bijbelse woorden en hun geheim [1964]
 182. Bhagavad Gita, zoals ze is [2003]
 183. C.S. Lewis – Gedachten over de Psalmen [1958]
 184. Roemi – Masnawi, vertaling Abdulwahid van Bommel [1258-1273]
 185. Kader Abdolah – Huis van de moskee [2005]
 186. J.J. Voskuil – De moeder van Nicoline [1999]
 187. Bernlef – Hersenschimmen [1984]
 188. Jack Kerouac – On The Road [1957]
 189. James Joyce – Ullysses [1922]
 190. T.S. Eliot – The Waste Land [1922]
 191. Willem Frederik Hermans – Nooit méér slapen [1966]
 192. Harry Mulisch – De ontdekking van de hemel [1922]
 193. Thea Beckman – Kruistocht in spijkerbroek [1973]
 194. Cees Nooteboom – Allerzielen [1998]
 195. J.R.R. Tolkien – In de ban van de ring [1955]
 196. Johann Wolfgang von Goethe – Het lijden van de jongen Werthers [1774]
 197. Godfried Bomans – Een halve eeuw Trappistenleven [1950]
 198. Gerard Reve – De avonden [1947]
 199. Aldous Huxley – Brave New World [1932]
 200. Herman Melville – Moby Dick [1851]
 201. Louis Couperus – Eline Vere [1889]
 202. F. Bordewijk – Bint [1934]
 203. Hugo Claus – Het verdriet van België [1983]
 204. Hubert Lampo – De komst van Joachim Stiller [1960]
 205. Louis Paul Boon – De Kapellekensbaan [1953]
 206. Günter Grass – De bliktrommel [1959]
 207. Aristoteles- De ziel, de anima [384-322 v. Chr.]
 208. Rainer Maria Rilke – Het getijdenboek [1899-1903]
 209. Umberto Eco – De begraafplaats van Praag [2011]
 210. Anne de Vries – Reis door de nacht, deel I tm. IV [1951]
 211. Willem van Madoc – Van den vos Reynaerde [1260]
 212. Hendrik Marsman – Tempel en Kruis [1940]
 213. Hotze de Roos – De schippers van de Kameleon [1949]
 214. Jan Terlouw – Oorlogswinter [1972]
 215. J.R.R. Tolkien – De Hobbit [1937]
 216. Joris Lyendijk – Het zijn net mensen [2006]
 217. Arnon Grunberg – Tirza [2006]
 218. J. Verkuyl – Zijn alle godsdiensten gelijk? [1973]
 219. Catherine Clément – De reis van Theo [1998]
 220. Chaim Potok – Uitverkoren [1967]
 221. Agnes Amelink – De gereformeerden [2001]
 222. Emily Bronté – Wuthering Heights [1847]
 223. Cervantes – Don Quichot dl. I & II [1605 – 1614]
 224. Karl May – Winnetou [1893/2021]
 225. Johan Huizinga – Herfsttij der Middeleeuwen [1919]
 226. Huub Oosterhuis – 150 Psalmen vrij [2011]
 227. Willem Barnard – Stille Omgang [1992]
 228. A. Th. Van Deursen – Bavianen en slijkgeuzen [1974]
 229. Alfred Doblin – Berlin Alexanderplatz [1929]
 230. A. Th. Van Deursen – Mensen van klein vermogen [1991]
 231. Miguel de Unamuno – Poesias [1907]
 232. Soren Kierkegaard – Vrees en beven [1843]
 233. A. Th. Van Deursen – De last van veel geluk [2004]
 234. Kornelis Heiko Miskotte – Edda en Thora [1939]
 235. Herman Ungar – De klas [1927]
 236. Godfried Bomans – Pieter Bas, memoires of gedenkschriften van Mr. P. Bas [1936]
 237. Oek de Jong – Opwaaiende zomerjurken [1979]
 238. Godfried Bomans – Erik en het klein insectenboek [1941]
 239. Kornelis Heiko Miskotte – Als de goden zwijgen [1956]
 240. Klaas Dijk – Korte Dogmatiek [1970]
 241. Hendrik Berkhof – Christelijk geloof [1973/2007]
 242. G. van den Brink & C. van der Kooi – Christelijke Dogmatiek [2012]
 243. O. Noordmans – Gestalte en Geest [1955]
 244. Philippus Melanchthon – Lof op het schoolleven [1536]
 245. O. Noordmans – Herschepping [1934]
 246. Joseph Charles Philpot – Door Baca’s vallei [1893]
 247. Wislawa Szymborska – Einde en begin [1993]
 248. Ingrid Jonker – Ik herhaal je [1964] 
 249. Jon Krakauer – Into The Wild [1996]
 250. Henry David Thoreau – Walden, or life in the Woods [1854]
 251. Sigmund Freud – Das Unbehagen in der Kultur [1930]
 252. Jac. P. Thijsse - Het Vogeljaar [1903]
 253. Teresia van Avila – Innerlijke burcht [1577]
 254. Jac. P. Thijsse – Verkade Albums [1904]
 255. Thomas More – Utopia [1516]
 256. Alexander Solzjenitsyn – Goelag Archipel [1973]
 257. Frits van der Meer – Paasmorgen [1959]
 258. Isaac Bashevis Singer – De slaaf [1962]
 259. M. Vasalis – Parken en woestijnen [1940]
 260. Piet Schoonenberg – De Geest, het Woord en de Zoon [1991]
 261. Edward Schillebeeckx – Jezus het verhaal van een levende [1974]
 262. M. Vasalis – De vogel Phoenix [1947]
 263. Hadewijch – Visioenen [1240]
 264. Beatrijs van Nazareth – Zeven manieren van minnen [1230]
 265. M. Vasalis – Vergezichten en gezichten [1954]
 266. Mark Twain – De lotgevallen van Huckleberry Finn [1884]
 267. John Barrow – Muiterij op de Bounty [1805]
 268. Charles Nordhoff & James Norman Hall – De muiterij op de Bounty [1932]
 269. Chrétien de Troyes – Perceval, of het verhaal van de Graal [1150]
 270. Marion Bradley – Nevelen van Avalon [1982]
 271. Isaac Bashevis Singer – De boeteling [1973]
 272. Charles Haddon Spurgeon – Morning and Evening, daily readings [1834-1892]
 273. Paulo Coelho – De Alchemist [1988]
 274. Cornelis Verhoeven – Inleiding tot de verwondering [1967]
 275. James Redfield – De Celestijnse belofte [1994]
 276. Tom Rob Smith – Kind 44 [2008]
 277. Nicholas Evans – De paardenfluisteraar [1995]
 278. Theun de Vries – Het meisje met het rode haar [1956]
 279. William Huntington – De luisterende steenuil en de zingende nachtegaal [1799]
 280. Thomas Boston – De Viervoudige staat [1711]
 281. Philippe Claudel – Het verslag van Brodeck [2007]
 282. Hans Werner Richter – Gij zult niet doden [1956]
 283. Harriet Beecher-Stowe – De hut van oom Tom [1852]
 284. William Huntington – God the Guardian of the Poor and the Bank of Faith [1785]
 285. Arthur Conan Doyle – De avonturen van Sherlock Holmes [1892]
 286. Benoite Groult – Zout op mijn huid [1988]
 287. E. du Perron – Het land van herkomst [1935] 
 288. Jacob van Lennep – Nederland in den goeden ouden tijd [1942]
 289. F. Bordewijk – Karakter [1938]
 290. Jean Hegland – Het woud der belofte [1996]
 291. Carol Shields – De stenen dagboeken [1993]
 292. Ali Smith – Herfst [2016]
 293. Ali Smith – Winter [2017]
 294. Ali Smith – Lente [2019]
 295. Ali Smith – Zomer [2020]
 296. Maryse Condé – Tituba [1986]
 297. Hector Malot – Alleen op de wereld [1878]
 298. Daniel Defoe – Robinson Crusoe [1719]
 299. Tom Rob Smith – Kolyma [2009]
 300. Ernest Claes – De oude klok [1947]
 301. Johannes Barueth – Jacobs Doodbedde [1747]
 302. Abraham Hellenbroek – Voorbeeld der Goddelijke waarheden [1706]
 303. Willem Teellinck – Soliloquium [1671]
 304. John Knox – The Treatise of God’s eternal Predestination [1560]
 305. Henry Balnaves – The Confession of Faith [1548]
 306. Johannes Verschuir – Waarheid in het binnenste [1737]
 307. De Gaon van Wilna - Gra-[Ari] Versie van de Sefer Jetsirah [1720-1797]
 308. Isaac ben Solomon Luria – Ari Versie van de Sefer Jetsirah [1534-1572]
 309. Victor Hugo – Les Misérables [1862]
 310. Y. Buxbaum – The Light and Fire of the Baal Shem Tov [2005]
 311. John van Eck – Een tuin in het heelal [1996]
 312. Kahlil Gibran – De profeet [1923]
 313. Elie Wiesel - The Testament [1981]
 314. L. Kushner – Langs de Jakobsladder [2002]
 315. Emmanuel Levinas – Totaliteit en oneindig [1961]
 316. Franz Rosenzweig – De ster der verlossing [1954]
 317. Lewis Carrol – Alice in wonderland [1865]
 318. C.S. Lewis – Wonderen [1947]
 319. David Flusser – Jezus [1998]
 320. Sara Maitland – Stilte als antwoord [2008]
 321. W.A. Visser ’t Hooft – Memoires [1971]
 322. H. Vos – Inleiding in de ethiek [1968]
 323. Simone de Beauvoir – De mandarijnen [1954]
 324. A.J. Heschel – The Sabbath, It’s meaning for modern man [1951]
 325. G.C. van Niftrik – Kleine Dogmatiek [1971]
 326. G.C. Berkouwer / Dogmatische studiën 1951/1970
 327. Louis Berkhof – Systematic Theology [1949]
 328. Phil Bosmans – Menslief, ik houd van je [1972]
 329. Theo Thijssen – De gelukkige klas [1926]
 330. Jacques Presser – De nacht der Girondijnen [1957]
 331. James D.G. Dunn – The new perspective on Paul [1983]
 332. Leonhard Huizinga – Adriaan en Olivier [1939]
 333. Leonhard Huizinga – Olivier en Adriaan [1940]
 334. R.F. Delderfield – Al de dagen van mijn leven [1971]
 335. Salman Rushdie – De duivelsverzen [1988]
 336. Godfried Bomans – Beminde gelovigen [1970]
 337. Edward Schillebeeckx – Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding [1977]
 338. Johannes Verkuyl – Credo [1953/1964]
 339. J. Sperna Weiland – Antwoord [1975]
 340. Jurgen Moltmann – Theologie van de hoop [1964]
 341. Gerhard von Rad – Theologie van het Oude Testament [1957]
 342. Th. C. Vriezen – Hoofdlijnen der theologie in het Oude Testament [1949/1954/1966]
 343. Dorothee Solle & Fulbert Steffensky – Politiek avondgebed [1968-1972]
 344. Gerrit van Leeuwen – Om mens te zijn [1985]
 345. Jorg Zink – Neue Zehn Gebote [1995]
 346. Heinz Zahrnt – God kan niet sterven [1970]
 347. Carl Friedrich von Weizsacker – De tijd dringt [1987]
 348. Karel J. Kraan – Genezing en bevrijding dl. I, De dienst der genezing [1983]
 349. Bernard Peyrous – Het leven van Marthe Robin [2006]
 350. C.J. de Vogel – Ecclesia Catholica [1945]
 351. A.G. Honig Jr. – Meru en Golgotha [1969]
 352. Dorothee Solle – De heenreis [1975]
 353. Harold S. Kushner – Niets meer te wensen en toch niet gelukkig [1986]
 354. M.A. Beek – Aan Babylons stromen [1950]
 355. Frans H. Breukelman – Bijbelse Theologie, deel 1 tm. 4 [1980-1999] 
 356. Alister McGrath – Johannes Calvijn, een biografie [1994]
 357. Abba Eban – Mijn land [1972]
 358. Golda Meir – Mijn leven [1975]
 359. Lucas Grollenberg – Kleine atlas van de Bijbel [1959] 
 360. Chaim Potok – Omzwervingen [1978]
 361. Jonathan Edwards - Religious Affections [1742/1743]
 362. Chaim Potok – Het boek van het licht [1991]
 363. Huib Verweij – Ik ben die ik ben [1968]
 364. Isaac Bashevis Singer – Satan in Goray [1935]
 365. Al-Ghazali – Verlost van onzin [1058-1111 – 2021]
 366. Isaac Bashevis Singer – De familie Moskat [1950]
 367. Gerrit Toornvliet – De duivel onder ons [uit het dagboek van Lucifer – 1951]
 368. Oek de Jong – Hokwerda’s Kind [2002]
 369. Gerrit Toornvliet – Leven is toch overwinnen [1969]
 370. Novalis – Hymnen an die Nacht [1797]
 371. E.T.A. Hoffmann – Ritter Gluck [1809]
 372. Jean Paul – Hesperus [1795]
 373. James Joyce – Finnegans Wake [1924/1939]
 374. J.D. Salinger – The Catcher in the Rye [1951]
 375. Philip Roth – Portnoy’s Complaint [1969]
 376. John Updike – Rabbit Angstrom, A Tetralogy [1995]
 377. Samuel Beckett – Wachten op Godot [1955]
 378. Ryszard Kapucinski – De ander [2006]
 379. Gabriel Garcia Marquez – Honderd jaar eenzaamheid [1972]
 380. John Irving – Zoon van het circus [1994]
 381. Eduardo Galeano – Kronieken van het vuur, dl. I,II en III [1986]
 382. Werner Keller – De Bijbel heeft toch gelijk [1955]
 383. Rex Brico – Taizé, een lente in de kerk [1978]
 384. Auke Jelsma – Alsof ik een messias was [2002]
 385. Georg Buchner – Dantons Tod [1835]
 386. Johannes XXIII – Geestelijk dagboek [1965]
 387. A. van de Beek – Lichaam en Geest van Christus [2012]
 388. E.P. Meijering – 50 jaar onder theologen [2002]
 389. Erik Borgman – Metamorfosen [2006]
 390. Wil van den Bercken – Geloven tegen beter weten in [2014]
 391. Gilbert Sinoué – De weg naar Isfahan [over Ibn Sina, 11e eeuw – novel – 1989]
 392. Desiderius Erasmus – Lof der Zotheid [1511]
 393. Wilhelm von Humboldt – Theorie der Bildung [1793]
 394. Robert Louis Stevenson – The Strange Case Of Dr. Jekyll and Mr. Hyde [1886]
 395. James Fraser – A Treatise on Sanctification [1774]
 396. Herman Gorter – Mei [1889]
 397. Max Weber – De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme [1904]
 398. Arthur Koestler – Nacht in de middag [1940]
 399. Ray Bradbury – Fahrenheit 451 [1953]
 400. Lucebert - Gedichten 1948-1963 [1965]
 401. Graham Greene – The End Of The Affair [1951]
 402. Johann Wolfgang Goethe – Wilhelm Meisters leerjaren [1785]
 403. Sally Rooney – Prachtige wereld, waar ben je [2021]
 404. Marilynne Robinson – Een huishouden [1980]
 405. Alexis de Tocqueville – Over de democratie in Amerika dl. I en dl. II [1835/1840]
 406. Simon Vestdijk – Ierse Nachten [1946]
 407. Jan Wolkers – Turks Fruit [1969]
 408. Jan Cremer – Ik Jan Cremer [1964]
 409. Maarten ’t Hart – Het vrome volk [1974]
 410. Jan Wolkers – Terug naar Oegstgeest [1965]
 411. Rutger Kopland – Onder het vee [1966]
 412. Jan Wolkers – Waddenboek [2007]
 413. Gerrit Komrij – Over de bergen [1990]
 414. Joke van Leeuwen – De onervarenen [2015]
 415. Anthony van Kampen – Het land dat God vergat [1967]
 416. Adriaan van der Veen – Onvoltooid verleden [1985]
 417. Alexander Comrie – Het A.B.C. des geloofs [1739]
 418. Jules Verne – De reis om de wereld in tachtig dagen [1872/1874]
 419. Miroslav Penkov – Ooievaarsberg [2016]  
 420. Willem van der Graft – Mythologische Gedichten, oud, nieuw en herzien [1997]
 421. J.K. van Eerbeek – Beumer & Co [1937]
 422. Teresia van Avila – Hooglied [1566]
 423. J.K. van Eerbeek – Gesloten grenzen [1935]
 424. Rutger Kopland – Alles op de fiets [1969]
 425. Teresia van Lisieux – Het verhaal van een ziel [1895]
 426. Rutger Kopland – Toen ik dit zag [2008]
 427. Adolf von Harnack – Das Wezen des Christentums [1913]
 428. J.H. Walgrave – De wijsbegeerte van Ortega y Gasset [1957]
 429. Lou de Jong – Het Koninkrijk der Nederlanden in de 2e Wereldoorlog dl. I - 14 [1969]
 430. Johannes de Heer – Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomst [1907]
 431. M.A. Alt – Zangbundel Glorieklokken [1923]
 432. Josien Laurier – Een hemels meisje [1993]
 433. John Maynard Keynes – Economic Possibilities For Our Grandchildren [1930]
 434. William Faulkner – Absalom, Absalom! [1936]
 435. Jan Romein – De lage landen bij de zee; een geschiedenis van het NL volk [1934]
 436. Abraham Joshua Heschel – De mens is niet alleen [1951]
 437. Jan Romein – Op het breukvlak van twee eeuwen, rond 1900 [1967]
 438. J.J. Voskuil – Terloops, voettochten 1957-1973 [2004]
 439. Teresia van Avila – De weg van volmaaktheid [1583]
 440. Bernard van Clairveaux – Honing uit de rots [1150]
 441. Hildegard von Bingen – Boek van de verdiensten van het leven [1150-1163]
 442. Ignatius van Loyola [Geestelijke oefeningen [1544]
 443. M.A. Alt – In het volle licht
 444. Valentyn – Beschrijving van Oost-Indien [1724]
 445. A.V.S. - Meditatiën op het lijden [1706]
 446. Jan van Gijs – Op zoek naar waarachtig geluk [1956]
 447. J.E. van den Brink – De Bergrede [1988]
 448. Jan van Gijs – Pinksteren is geen luxe [1965] 
 449. John Steinbeck – Travels with Charley [1962]
 450. Reizen zonder John : Op zoek naar Amerika - Geert Mak [2012]
 451. Julian Barnes – Als het voorbij is [2011]
 452. Catherine Raven – Vos & Ik . Een ongewone vriendschap [2021]
 453. Irene Vallejo – Papyrus. Een geschiedenis van de wereld in boeken [2021]
 454. Dave Eggers – Het alles [2021]
 455. Pascal Mercier – het gewicht van de woorden [2019]
 456. Geert Mak – Grote verwachtingen in Europa 1999-2019 [2019]
 457. Jan van Gijs – Het feest gaat door [1962]
 458. Matthew Henry – Bijbelverklaring [1704-1714]
 459. Jan van Gijs - George Muller, een leven vol wonderen [1965]
 460. Johan Lucasse – Licht in een duistere plaats [1968]
 461. Alexandre Dumas – De graaf van Monte Cristo [1844]
 462. Raynor Winn – Het zoutpad [2018]
 463. Raynor Winn – De wilde stilte [2020]
 464. Raynor Winn – Landlijnen [2022]
 465. Willem de Mérode – Geestelijke liederen [1948]
 466. Willem Elsschot – Verzameld werk [1986]
 467. C.G. Jung – Psychologische typen [1921]
 468. Leif Enger – Vrede als een rivier [2001]
 469. H. Veldkamp – De boer van Thekoa, over Amos [1920]
 470. Martien Niemöller & Helmut Gollwitzer – Christus unsere Hoffnung [1954]
 471. Bettine Siertsema – Aartsmoeders [red. - 1994]
 472. Jan Hendrik van den Berg – Metabletica [1956]
 473. Carlos Ruiz Zafón – De schaduw van de wind [2001]
 474. Kaj Munk – In Gods Waagschaal [1949]
 475. Annejet van der Zijl – Sonny Boy [2004]
 476. Justus Vermeer – Oefeningen [1746]
 477. Michael John Denton - Evolution. [Still] A Theory in crisis [1985/2016]
 478. Bruno Schutz – Verzameld Werk [1995]
 479. Robert Louis Stevenson – Schateiland [1883]
 480. Pablo Neruda – Canto General [1950]
 481. Kees Waaijman – De mystieke aanraking. Schets van de bestijging v. d. Karmel[2008]
 482. Roger Scruton – Eindeloos verlangen naar het heilige [2014]
 483. Renée van Riessen – Van zichzelf bevrijd. Levinas,transcendentie & nabijheid [2019]
 484. Robert Louis Stevenson – Songs of Travel and Other verses [1895]
 485. David Mitchell – Tijdmeters [2014]
 486. Allard Schroder – De Hydrograaf [2002]
 487. Inge Lievaart – Toen werd het morgen in de nacht [bloemlezing Pasen 2005]
 488. Nel Benschop – Gouddraad uit vlas [1967]
 489. Floris B. Bakels – Nacht und Nebel [1977]
 490. J.K. Rowling – Harry Potter dl. I tm. VIII [1997-2016]
 491. A. & H. Algra – Dispereert niet, 20 eeuwen historie van de Nederlanden [1946-1983]
 492. Charles Taylor – Bronnen van het zelf [1989]
 493. Colson Whitehead – Harlem Shuffle [2021]
 494. Leonardo Boff – Onze Vader [1984]
 495. C. Graafland – Van Calvijn tot Comrie [1992]
 496. G.J. Heering – De zondeval van het christendom [1928]
 497. E.J. Bleker & J.M. Hasselaar – Wegen en kruispunten in de dogmatiek [1978]
 498. Benedictus XVI/ Joseph Ratzinger – Heeft het zin christen te zijn? [1965]
 499. C.J. den Heyer – Ruim geloven [2000]
 500. Charles Taylor – Een seculiere tijd [2008]
 501. Aleid Truijens – Leven in de verbeelding. Hella S. Haasse [2022]
 502. Nel Benschop – Een boom in de wind [1970]
 503. W. Verboom – Het bevindelijke nest [2002]
 504. H. Natzijl & H.J. van Dijk – Zoete banden die mij binden [1995]
 505. Wulfurt Floor – Uit het zaaivat, Bijbels dagboek [1995]
 506. John Howard Yoder – De politiek van het kruis [1972]
 507. Michael Pollan – Mijn tweede natuur [1991]
 508. Ben Wentsel – Dogmatiek [1981-1998]
 509. John Hayward – Het Heyligdom der benauwde Ziele [1633]
 510. Willem de Mérode – Kaleidoscoop [1938]
 511. Nel Benschop – Een vlinder van God [1973]
 512. Antoon Coolen – Dorp aan de rivier [1934]
 513. Frits van Oostrom – De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk [2023]
 514. Anjet Daanje – Het lied van ooievaar en dromedaris [2022]
 515. Tom Wright – Hoe God koning werd [2012]
 516. Frédéric Lenoir – God [2011]
 517. Jan Bluyssen – Gebroken wit, vrijmoedige herinneringen 1995
 518. Rob Mutsaerts – Gewoon over geloof [2014]
 519. Toon Kortooms – Beekman en Beekman [1949]
 520. Pieter Waterdrinker – Tsjaikovskistraat 40 [2017]
 521. Oswald Spengler - De ondergang van het Avondland [1918-1922]
 522. Pieter Waterdrinker – De rat van Amsterdam [2020]
 523. Toon Kortooms – Help! De dokter verzuipt [1968]
 524. Nicolaas Matsier – Gesloten huis [1994]
 525. Henk Stoorvogel – De trein van 10:11 [2011]
 526. Heinrich Mann – De Onderdaan [1913]
 527. Selva Almada – Het onweer [2012]
 528. Jesús Carrasco – De vlucht [2013]
 529. Leif Enger – De schrijver, de rover en de jager [2008]
 530. John Flanagan – De Grijze Jager [boek 1 tm. 12 – 2004 - 2013 ]
 531. Gert-Jan Segers – Twee broers en een meisje met geel haar [2001]
 532. Peter Sloterdijk – Kritiek van de cynische rede [1983]
 533. Gabrielle Zevin – De verzamelde werken van A.J. Fikry, boekhandelaar [2014]
 534. Sylvia Plath – Ariel [1962]
 535. Terry Hayes – Ik ben pelgrim [2012]
 536. James Joyce – Dubliners [1914]
 537. Karin Quint – Het Engeland van Jane Austen [2014]
 538. Melissa Harrison – Rain,four walks in English Weather [2016]
 539. Bill Bryson – De weg naar Little Dribbeling [2015]
 540. Paul McCartney – The Lyrics [2021]
 541. Christophe Vekeman – Johnny Paycheck [2016]
 542. Wiebren Rijkeboer – De psychedelische sixties , 56 US bandjes [2019]
 543. Wiebren Rijkeboer – Power in the Darkness. Brits postpunk en New Wave [2022]
 544. Thom Yorke & Stanley Donwood – Fear Talks The Land A Commonplace Book [2021]
 545. Hella S. Haasse – Maanlicht [2012]
 546. Andrej Koerkov – Picknick op het ijs [1996]
 547. Roxane van Iperen – De genocide fax. Wat doe jij als het erop aankomt? [2021]
 548. Esther Gerritsen – De terugkeer [2020]
 549. Nico de Haan & Elwin van der Kolk – De gewiekste vogelgids [2021]
 

 


Plaats een reactie: