Reformatorisch Dagblad 25 juni 2011

Kerkleiders: Secularisatie is bedreiging: Evangelisatiecongres Kaapstad 2010

Kerkelijk leiders op het Lausanne Congres voor Wereldevangelisatie in Kaapstad (Zuid-Afrika) in oktober vorig jaar, zien secularisatie en materialisme als de grootste bedreigingen voor het christendom. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse onderzoeksinstituut The Pew Forum, dat deze week naar buiten is gebracht.

Het instituut ondervroeg 2196 van de 4000 aanwezigen tijdens het wereldwijde evangelisatiecongres van de Lausanne Movement. Bijna driekwart van hen zei de invloeden van secularisatie en materialisme een grote bedreiging te vinden. De helft van de ondervraagden zag de islam als een ernstig gevaar voor het christendom.

Etheist Mind, Humanist Heart
De 10 geboden van het Atheïsme:

  1. Wees open van geest en wees bereid je overtuigingen te ondersteunen met nieuw bewijs.
  2. Streef ernaar te geloven in wat het meest waarschijnlijk waar is en niet te geloven in wat je als waarheid wenst.
  3. De wetenschappelijke methode is de meest betrouwbare manier om de natuurlijke wereld te begrijpen.
  4. Ieder persoon heeft het recht te beslissen over zijn eigen lichaam.
  5. God is niet nodig om een goed persoon te zijn of om een compleet en betekenisvol leven te leiden.
  6. Wees je bewust van de gevolgen van al je daden en besef dat je ervoor verantwoordelijk bent.
  7. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden en zoals je redelijkerwijs kunt verwachten dat je behandeld wordt. Denk aan andermans perspectief. 
  8. Wij hebben de verantwoordelijkheid om anderen, ook toekomstige generaties, te helpen.
  9. 9. Er is niet één manier om goed te leven.
  10. 10. Laat de wereld achter als een betere plek dan hoe hij was toen je hem aantrof.

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is de landelijk overkoepelende organisatie van meer dan veertig boeddhistische centra in Nederland en is steeds vaker aanspreekpunt op het gebied van boeddhisme in Nederland. Via deze site willen wij je meer informatie geven over het boeddhisme, de geschiedenis van het boeddhisme, verschillende stromingen die er zijn, boeddhistische organisaties die bij de BUN zijn aangesloten, meditatiemogelijkheden in Nederland, boeddhistische activiteiten, lezingen en bijeenkomsten.

Goed leesbare nieuwe vertaling van de Bhagavad Gita


'Vervul daarom voortdurend zonder gehechtheid uw noodzakelijke plicht, want doet de mens ongehecht zijn plicht, dan bereikt hij het hoogste'

Hoewel het een relatief klein werk is (699 korte verzen) heeft de Bhagavad Gita in de loop der tijden een aantal 'grote' bewonderaars gekend. Aldous Huxley zag er een goed voorbeeld van de Eeuwige wijsheid in, omdat de Bhagavad Gita de blijvende kern van het bestaan achter de steeds veranderende wereld der verschijnselen verwoordt. Ook Goethe en Mahatma Gandhi kunnen tot de bewonderaars van dit beknopte werk gerekend worden.
De Bhagavad Gita is hier in Nederland het meest verspreid (en bekend geworden?) door de Hare Krishna beweging die ze tegen elk aannemelijk bod (een zelf te bepalen donatie) te koop aanbood in stations en op drukke winkelstraten.
Bij Panta Rhei verscheen een nieuwe vertaling van Erik Mossel. Een reden om ons wat meer te verdiepen in de Bhagavad Gita.

Kerk In Nood, mei 2011

Een kleine groep met een grote missie

De grootste gevaren waar het Christendom in het Midden-Oosten aan bloot staat, zijn de massale emigratie, het ontbreken van godsdienstvrijheid en het tekort aan onderwijs. Grote delen van de bevolking hebben afgelopen maanden in de gehele regio gedemonstreerd voor hervormingen en betere leefomstandigheden. Of dit voor de christenen een verbetering met zich meebrengt, moet de tijd leren.

Nederlands Dagblad 19 mei 2011

Nieuwe spiritualiteit overschat

Vormen van nieuwe spiritualiteit buiten het traditionele christendom hebben in ons land geen kentering gebracht in het secularisatieproces.

Dat stelt Joep de Hart, wetenschappelijk medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), in het boek Zwevende gelovigen (uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam) dat donderdag wordt gepresenteerd. Daarin onderzoekt hij vormen van oude religie, vooral het afkalvende christendom, in relatie tot de opkomst van nieuwe vormen van spiritualiteit. Daarbij kan gedacht worden aan een holistische visie, persoonlijke belevingen en het volgen van spirituele cursussen. Maar ook aan astrologie, helderziendheid, spiritisme en het bezoeken van paranormale beurzen.

Pasen

door Ida Gerhardt [1905-1997]

'Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag,
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.'

Uit: Verzamelde Gedichten, 2001

'Religies ten dode opgeschreven in Nederland'

ANP - 22 maart 2011

DALLAS - De secularisatie is onomkeerbaar in een aantal Westerse landen, waaronder Nederland. Dat meldde de Britse omroep BBC dinsdag op basis van onderzoek, dat is gepresenteerd tijdens een wetenschappelijk congres in de Amerikaanse stad Dallas.