Boeddhistische Unie & ABC Boeddhisme

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is de landelijk overkoepelende organisatie van meer dan veertig boeddhistische centra in Nederland en is steeds vaker aanspreekpunt op het gebied van boeddhisme in Nederland. Via deze site willen wij je meer informatie geven over het boeddhisme, de geschiedenis van het boeddhisme, verschillende stromingen die er zijn, boeddhistische organisaties die bij de BUN zijn aangesloten, meditatiemogelijkheden in Nederland, boeddhistische activiteiten, lezingen en bijeenkomsten.

Wie op zoek is naar wat Boeddha leerde en de betekenis daarvan, is een leven lang op weg en kan dat niet op basis van welke tekst dan ook vinden. Dat komt niet omdat zijn onderricht onhelder was, of in de loop der tijden totaal is veranderd. De reden is dat de basis van het boeddhisme wordt gevormd door het krijgen van ervaring om vervolgens te handelen vanuit eigen inzicht. Ervaring en inzichten die Boeddha verkreeg als resultaat van zijn eigen spirituele zoektocht. Wil je weten wat de weg van Boeddha inhoudt, dan zul je dus zelf de weg moeten gaan die hij ging en ervaren wat dat betekent voor jou. Alle theorie in het boeddhisme, dient enkel tot ondersteuning. "Het pad dat ik leer is enkel een vlot om de rivier over te steken," zei Boeddha. "Hecht er niet teveel aan en laat het achter als je de rivier bent overgestoken."

Veelheid

Het hebben van meningen zonder helder inzicht op basis van ervaring, zag Boeddha als een vorm van lijden. "De verdwaasden die de air van wijzen hebben, die alleen praten om te praten, die hun mond opensperren zover ze willen. Waardoor ze geleid worden weten ze niet," constateerde hij eens toen er een groep luidruchtige jongeren uit de hoogste klasse, de priesterklasse, langs hem liep. In die groep kunnen we ons misschien wel herkennen, want al hebben we allerlei meningen, wie weet er werkelijk waardoor we geleid

worden? Het is deze gebondenheid door onwetendheid waarvan Boeddha zich ten doel stelde anderen te bevrijden. Zoals patiënten met verschillende aandoeningen verschillende medicijnen wordt

voorgeschreven om te herstellen, zo kregen verschillende toehoorders van Boeddha verschillend onderricht dat bij hun begripsvermogen en behoeften paste. Dit verklaart waarom er zoveel vormen van boeddhisme kunnen zijn waarvan de beoefenaars met recht boeddhisten genoemd kunnen worden.

Het ABC van het boeddhisme

Om te weten wat boeddhisme is, moet je het ervaren. Dit betekent een eigen spirituele zoektocht maken - net zoals de Boeddha.

Praktisch

Tijdens het geven van onderricht was Boeddha praktisch en down to earth. Dat nuchtere pragmatisme gaf boeddhistische monniken nazijn dood de mogelijkheid om de leer aan te passen aan cultuur entijd en er nieuwe vormen aan te geven. Hierdoor kon het onderrichtvan Boeddha, de dharma, toegankelijk blijven voor mensen in eenandere tijd en plaats dan India in de tijd van Boeddha. Je kunt dedharma visualiseren als een rivier die door een landschap van tijd,cultuur en plaats slingert en zich steeds verder vertakt. Het watervan de rivier neemt de kleur van de aarde aan; dan weer geel, danweer bruin, dan weer rood, dan weer grijs, maar het water blijftwater. Boeddha zelf zegt in het Uposatha Sutra over zijn onderricht:

"Zoals de oceaan maar één smaak heeft, de smaak van zout, evenzo heeft deze leer maar één smaak, de smaak van bevrijding." Die bevrijding, daar draait het om in het boeddhisme. Het is een bevrijding die in de soetra's, de boeddhistische geschriften, de bevrijding van samsara wordt genoemd. Samsara is een proces en betekent letterlijk 'doorwandelen' of 'doorstromen'. Het is een toestand waarin we een oneindige cyclus van werelden creëren om daarin binnen te gaan en te vertoeven om als deze verdwijnen, nieuwe werelden te creëren en daar weer binnen te gaan en te vertoeven. Kenmerkend voor samsara is daarbij dat we, of we nu willen of niet,

onderworpen zijn aan wetmatigheden en eigenschappen van het leven die ons gevangen houden en ons behoeden voor blijvend geluk. Was dat niet het geval, dan was samsara een paradijselijke toestand geweest.

foto: is
Alles wat we ervaren rijst op vanuit ons hart
wordt bepaald door ons hart
wordt gecreëerd door ons hart
Spreek of handel je vanuit een onzuiver hart
dan volgt leed
zoals het wagenwiel de voet van het trekdier volgt
Alles wat we ervaren rijst op vanuit ons hart
wordt bepaald door ons hart
wordt gecreëerd door ons hart
Spreek of handel je vanuit een zuiver hart
dan volgt vreugde
als een schaduw die altijd bij je is.
Dhammapada 1-2

(Vertaling in Thaise traditie)

Dukkha

Ons verblijf in samsara brengt echter lijden met zich mee. In de soetra's noemt Boeddha het leven dukkha, wat "ongecentreerde spil (van een wiel)" betekent. Het leven in samsara is dukkha. Met het gebruik van het woord 'dukkha' roept Boeddha een beeld op van een wagen waarvan de spillen van de wielen niet helemaal in

het midden zitten. In die wagen zittend word je constant heen en weer geslingerd; dan weer naar links, dan weer naar rechts, dan weer omhoog, dan weer omlaag. Dit 'dukkha', veroorzaken we zelf, zegt Boeddha. Wij 'samsaren', eenvoudig gezegd, omdat we ons niet realiseren wie we werkelijk zijn en wat ons werkelijk drijft en dat veroorzaakt dukkha wat lijden voortbrengt. Dukkha wordt in westerse talen dan ook met 'lijden' vertaald, maar eigenlijk dekt dit de lading niet helemaal: het roept niet het beeld van 'dukkha' op.

Karma

Traditioneel wordt er gezegd dat er wel 84.000 methoden in het boeddhisme zijn om definitieve bevrijding van lijden te bereiken. Aan de basis van die methoden ligt de belangrijkste wetmatigheid ten grondslag waaraan we in samsara onderworpen zijn: de wet van oorzaak en gevolg. Het is de wet van actie en reactie, de wet van karma, dat 'daad' of 'actie' betekent. Het is de wet achter het Bijbelse "Wat u zaait zult u oogsten" en de volkswijsheid "Wie goed doet, goed ontmoet." Kenmerkend voor ons leven in samsara is dat we altijd in actie zijn. Boeddha leert dat het met het oog op de wet van karma van belang is zo te handelen dat onze acties

heilzame gevolgen voortbrengen. "Ga daarbij af op je eigen hart, je eigen ervaringen", zei hij in het Kalama Sutra, "Laat je handelen niet bepalen door heilige geschriften, door traditie, door theorie, niet door redeneringen, niet door het achterna hollen van meningen van anderen. Denk niet, Boeddha is mijn leraar, ik respecteer hem, hij zal wel gelijk hebben. Je weet zelf heel goed wat tot heil strekt en wat afkeurenswaardig is, handel naar dat inzicht." In de vijfenveertig jaar dat Boeddha onderricht gaf, omgaf hij zich niet met volgelingen, maar met mensen die, net als hij had gedaan, een spirituele reis op eigen benen wilden ondernemen. Mensen die wilden ervaren wat hen werkelijk drijft. Die wilden leren hoe werkelijk goed te doen. Die wilden leren hoe ze in praktijk bevrijd konden worden van samsara en daartoe hun toevlucht namen tot hem, zijn leer en medereizigers. Het is in deze context dat boeddhisten van allerlei stromingen tot op de dag van vandaag in een divers en bont gezelschap samen optrekken om door beoefening van het boeddhistisch pad inzicht te krijgen in wat dit pad voor henzelf inhoudt.

André Kalden is voormalig wetenschapsjournalist en bezit een omvangrijke Engelstalige bibliotheek met soetra's, tantra's en onderricht vanuit alle boeddhistische stromingen. Hijzelf praktiseert het boeddhisme vanuit de Tibetaans-boeddhistische Nyingma traditie.

Vorm & Leegte, 58 - 2012 - nr. I


Plaats een reactie:cauckydut
cauckydut

nitro and viagra Leave the solution on your skin for about 3 5 minutes and rinse it off

IMhZLydHC
IMhZLydHC

In 2011, a team of French researchers, including Jean Marc Lemaitre, first reported cellular rejuvenation using the Yamanaka factors 2 buy cialis canada pharmacy Some antidepressants could potentially inhibit cytochrome P450 2D6, required to activate tamoxifen, interfering with its action

Shercewah
Shercewah

day 0 2 511 RR 0 cheap cialis online canadian pharmacy viagra pret clindamycin 300 mg Money is an emotional topic and can lead to emotional responses, especially in situations you re not used to, like asking for more money

Outrame
Outrame

i can t take pain medication the stomach hurts buying cialis online forum

Neleweirm
Neleweirm

buy cialis and viagra online Isum Pharma

ontobnors
ontobnors

Derick BIKbNsuZnmA 6 18 2022 cialis online no prescription PMID 34635959 Free PMC article

Exegefarf
Exegefarf

lasix over the counter cvs So why could HE not see

jactarp
jactarp

AE like pathways what does lasix do to the body

Spuptunty
Spuptunty

If biopsy reveals DCIS, what is the next step clomiphene pct

Moonfeple
Moonfeple

Whereas LTP at MPP synapses is greatest when adult born neurons are in an immature critical period, here we found that immature cells do not reliably potentiate at LPP synapses but instead develop increasingly greater capacity for LTP with age and cellular maturity both in terms of magnitude of LTP and percent of cells undergoing potentiation who owns stromectol 6e, revealed that the majority of alveoli were comprised of both EYFP cells and unlabelled cells of a single lineage Fig

Sooxiaciz
Sooxiaciz

9 Subjects were evaluated on the Duke Clinical Research Unit kamagra hipertension i spent 3 days in icu and started getting tingly sensations in my feet and hands

emaimbize
emaimbize

how to get viagra It s also a game full of options, with multiple routes through the demo level I played

Edgenia
Edgenia

The people I work with are ruthless and I must become one of them zithromax dosage for strep throat 27 Brussels sprouts 0

Choolvill
Choolvill

Carcinomatous cirrhosis may be related to loss of E cadherin or high CD44 levels clomid side effects for men Patients with regular menstrual cycles

soypsusty
soypsusty

Exactly, one month ago my sister in law texted me a cryptic message, Call me when you have a chance hair transplant without propecia

escatitty
escatitty

The earliest finding is disruption of the parafoveal photoreceptor inner segment outer segment IS OS junction, also known as ellipsoid zone or photoreceptor integrity line Figure 5 lasix blood pressure The authors also re ran the model using new data from a re analysis of the same cohort of patients, 83 where patients who had received SSRIs were reclassified to allow for a more accurate assessment of the effect of CYP2D6 on outcomes

nonisheni
nonisheni

clomid pct dosage I take Neurontin for my Fibro, and that doesn t cut the mouth pain at all

Nopecrone
Nopecrone

buy priligy usa Allison Martel, Exclusive Canada warns US against drug import plans, citing shortage concerns, Reuters, 18 July 2019

Urbamma
Urbamma

The age at onset of the menopause was 32 58 years, with the majority becoming menopausal between 46 and 55 years of age nolvadex dosage for gyno

Paupienue
Paupienue

Surgery 12 3 2015 Lymph node removal; Mastectomy; Reconstruction Left Tissue Expander Chemotherapy 1 8 2016 AC T Taxol Surgery 5 23 2016 Hormonal Therapy 5 27 2016 Tamoxifen pills Nolvadex, Apo Tamox, Tamofen, Tamone Radiation Therapy 6 5 2016 Whole breast Breast, Lymph nodes, Chest wall Dx 2 2021, Other, Stage IV, metastasized to other, ER PR, HER2 Targeted Therapy Verzenio buy stromectol online no prescription

Soypecync
Soypecync

cialis online prescription Cell lines derived from normal pancreas and pancreatic intraepithelial neoplasm PanIN exhibited low baseline pCREB levels compared with PDAC cell lines

actiort
actiort

what happens when you stop taking lasix T DXd, conversely, offers more potent cytotoxic activity with a higher drug antibody ratio, use of a potent topoisomerase I compared to a microtubule inhibitor, and a membrane permeable payload capable of bystander activity against HER2 negative or HER2 low cells 115

Speaxance
Speaxance

The FDA has approved this drug for fibromyalgia treatment. doxycycline on empty stomach

unfanty
unfanty

п»їcialis Viagra Special Offer

Cruifunny
Cruifunny

Cialis Coupon Discounts cialis with priligy

Evarkarce
Evarkarce

best place to buy cialis online reviews pharmacies that indicates manufacturing in China and India