Nadat wij eerder getweet hebben als ChristenUnie Helmond dat wij tegen een coffeeshop in de Burgemeester van Houtlaan zijn, willen wij dat hier graag herhalen. De overlast zal wel degelijk fors toenemen, en het is wel degelijk ook in een woonwijk. De politiek moet dus wel tegenstemmen, als de ChristenUnie vanaf 19 maart 2013 in de gemeenteraad zit zullen wij er alles aan doen om dit tegen te houden, soft drugs zijn niet normaal, wel verslavend en het is daarom verwerpelijk om dit toe te staan. De ChristenUnie is principieel tegen coffeeshops en voor politiehandhaving. Wij doen dus een beroep op de partijen die nu in de gemeenteraad zitten om het beleid te veranderen. Het geeft geen pas om deze overlast nu te verplaatsen van de binnenstad naar Helmond-Oost.
'Waar moeten al deze daklozen straks naartoe?'

Eindhovens Dagblad vrijdag 10 februari 2012

Helmond moet fors gaan bezuinigen op de maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Dit voorjaar moet de raad beslissen of de dag- en nachtopvang voor dakloze verslaafden dicht kan. De betrokken instellingen denken van wel, wethouder Margreet de Leeuw (CDA) lijkt het daarmee eens. De besparing zou zes ton bedragen. Het ED ging poolshoogte nemen in nachtopvang De Oversteek, waar het mede vanwege de strenge nachtvorst deze week alle bedden bezet waren. En een enkeling toch nog buiten geslapen bleek te hebben. "Tussen vier uur en acht uur overdag kun je in Helmond al helemaal nergens terecht, behalve in de bibliotheek of op het station. Waarom is er in Helmond niks? En als ze de nachtopvang ook nog dicht doen... Waar moeten al deze mensen dan naar toe?", vraagt dakloze Peter (23) zich af. Nachtwaker Toon Verhoeven: "Als dit wordt gesloten, krijg je veel meer overlast op straat. Ook al slapen hier in de zomer dan maar om zes, zeven of acht mensen, waar laten we die?

Oversteek kost 260.000 euro

Het artikel in de krant gaat over de avond- en nachtopvang van de Oversteek [SMO] en niet over de beperkte dagopvang van Novadic-Kentron. Het is daarom verhullend om dit bij elkaar op te tellen. Of wil men het gebouw leeg hebben voor een andere bestemming en wordt het daarom opgeknapt?

OPINIE: Orgelmuseum in nieuw Speelhuis
Auteur: Lodewijk den Breejen | Eindhovens Dagblad vrijdag 06 januari 2012 tekst verkleinentekst vergroten

Een nieuw theater kan op de Obragaslocatie komen en het nieuw op te trekken Speelhuis kan een museumfunctie krijgen. foto Jurriaan Balke

Na herbouw zou 't Speelhuis een nieuwe bestemming kunnen krijgen als huisvestiging voor de unieke verzameling draaiorgels die nu in de Gaviolizaal staat. Sinds het tragische afbranden van 't Speelhuis lopen er twee discussies door elkaar: over het hebben van een adequaat theater voor de stad Helmond en over de onvervangbare waarde van 't Speelhuis als monument en icoon van de stad.

Eindhovens Dagblad 15 juni 2011
Provincie: nieuw stadion Helmond Sport mag niet op Berkendonk
door Erwin Blatter

Op zondagmorgen 15 mei 2011 nam pastoraal werker Jan Vogels in de gezegende leeftijd van 65 jaar afscheid van de parochie Heilige Damiaan de Veuster. De afscheidsviering werd gehouden in de St. Trudokerk te Stiphout.
Het thema van deze viering was: Pelgrims zijn wij mensen.
Dat is erg toepasselijk, het zegt iets over de theologie van Jan, die graag net als zijn Heer naast de mensen wil staan, als volk onderweg in de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie. Het was een dienst met veel celebranten waaronder deken J. van de Laar; Jo van Kessel en Hans van den Heuvel, de pastors van de St. Trudo.

Het college van Helmond komt 18 mei 2011 online met een eerste verantwoording van één jaar beleid. Dit in de vorm van interviews. Het belangrijkste wapenfeit lijkt te zijn dat VVD,CDA,SDOH,D66 en HB het goed met elkaar kunnen vinden. Het is inderdaad geen vechtcollege zoals het vorige college van PVDA,CDA en VVD. Maar tot nu toe lijkt het er op dat ze eerder minder dan meer presteren, volgens eigen aangeven.

We zullen de bestuurders eens langslopen, in volgorde van oplopende waardering. Helaas moeten we dan met burgemeester Jacobs beginnen, het enige wat hij te melden heeft is dat hij uiteindelijk voor de verkeerde exploitant van de 2e coffeshop heeft gekozen, met alle negatieve reclame voor Helmond van dien. Vervolgens weet de Leeuw te melden dat de basisvoorzieningen in de stad overeind zijn gebleven (!!??) en dat ze van passend onderwijs een speerpunt heeft gemaakt. Dan Stienen hij is bezig met de stagnatie op de woningmarkt vlot te trekken, met de Heistraat en het hoogspanningsdrama Brandevoort. Vervolgens Peter Tielemans die legt de nadruk op de Spoorzone, met name de spooronderdoorgang bij het Station; de nieuwe inrichting Stationsplein en de Kwaliteitsimpuls Centrum, waaronder de Molenstraat. En dan is hij nog vergeten de realisatie in 2012 van de duurzame fietsroute Helmond-Eindhoven.

Helmond, januari 2011

Coffeeshops In Helmond
door: Lodewijk den Breejen

Alweer twee maanden lang is burgemeester Fons Jacobs niet zeker van zijn leven en is gedwongen onder te duiken c.q. zich sterk te laten beveiligen. Dit allemaal omdat er een tweede coffeeshop geopend is in het centrum van Helmond. Duidelijk criminele figuren zijn het niet eens met een 2e coffeeshop in Helmond of zijn het niet eens met de gunning van de 2e coffeeshop. Dat laatste zou wel eens het echte probleem kunnen zijn, want hoezo is een 2e coffeeshop een probleem? In Eindhoven zijn er dertien in Rotterdam en Amsterdam is men de tel kwijt geraakt. Hoe dan ook het is erg triest dat de burgemeester die ook dit beleidsonderdeel in zijn portefeuille heeft daarvan zoveel last heeft, dit laatste geldt natuurlijk ook voor zijn omgeving.
Je kunt je overigens wel afvragen of we met dit beleid op de goede weg zijn. De softdrug wordt steeds zwaarder omdat men het na de oogst niet laat rijpen maar meteen verkoopt en verder blijkt dat steeds meer mensen schade ondervinden van het gebruik en zelfs verslavingsverschijnselen vertonen. Coffeeshop legitimeren deze nevenverschijnselen en het is duidelijk dat dit politieke beleid de criminaliteit in de kaart speelt. Toch maar sluiting zoals de ChristenUnie wil en meer gezamenlijk internationaal optrekken?

Eindhovens Dagblad 10 mei 2011

Fietspad tussen Eindhoven en Helmond eind 2013 klaar

Na vele jaren van plannen maken en plannen herzien gaat de directe fietsverbinding tussen Helmond en Eindhoven er dan toch komen. Het fietspad wordt ongeveer dertien kilometer lang en zal de beide stadscentra verbinden.

Eind 2013 moet het tracé klaar zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de subsidie-aanvraag voor de zogenaamde Hoogwaardige Fietsverbinding Helmond-Eindhoven inmiddels goedgekeurd. De aanlegkosten zijn geraamd op 4,23 miljoen euro. Daarvan wordt 1,26 miljoen euro betaald door het ministerie in het kader van 'Fiets filevrij', het project dat bestaande fietsroutes in Nederland langs fileknooppunten verbetert. Het regionale samenwerkingsverband SRE verstrekt aanvullende subsidies.

Eindhovens Dagblad, 7 mei 2011

Fietsers in Helmond moeten binnenkort in sommige delen langs een kortere weg door de stad kunnen rijden. Dat wil het college van B en W mogelijk maken door een aantal nieuwe fietspaden aan te leggen. Dat zou moeten gebeuren op de Kloostereinddreef, tussen de Mierloseweg en de Slegersstraat, tussen station 't Hout en de Noord Parallelweg, tussen station Brandevoort en de Voort en tussen het Piet van Bokhovenpad en de Rooseindsestraat.

Dat staat in het actieplan Fiets 2011 van de gemeente. In dat plan staat ook het voornemen om diverse fietspaden te verbeteren. Het gaat om die aan de Burgemeester van Houtlaan, Rijpelbaan, Straakven, Brempad, Raktpad, Europaweg, Vincent van Goghlaan, Rijpelbaan /Rivierensingel, Sjef de Kimpepad, Helmondsingel en Vossenbeemd.

Ook zou de bewaakte stalling aan het Doorneind moeten worden uitgebreid. De totale kosten worden geraamd op bijna 3 miljoen euro. De projecten komen voort uit het Fietsbeleidsplan 'Niet voor niets op de fiets!' van oktober 2009. Een kernpunt van dat plan is een hoogwaardige fietsverbinding tussen Helmond en Eindhoven.

Protest bezuinigingen op jongeren, werk en inkomen
Door: EVA/LEV ontmoetingsgroep

Helmond, 4 februari 2011
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
en de leden van de Gemeenteraad van Helmond,

Betreft: Wijzigingen toeslagen WIJ en WWB.