Afscheid Jan Vogels

Op zondagmorgen 15 mei 2011 nam pastoraal werker Jan Vogels in de gezegende leeftijd van 65 jaar afscheid van de parochie Heilige Damiaan de Veuster. De afscheidsviering werd gehouden in de St. Trudokerk te Stiphout.
Het thema van deze viering was: Pelgrims zijn wij mensen.
Dat is erg toepasselijk, het zegt iets over de theologie van Jan, die graag net als zijn Heer naast de mensen wil staan, als volk onderweg in de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie. Het was een dienst met veel celebranten waaronder deken J. van de Laar; Jo van Kessel en Hans van den Heuvel, de pastors van de St. Trudo.

De tweede reden van het thema is gelegen in het feit dat Jan Vogels binnenkort zal beginnen aan een pelgrimage naar Santiago de Compostella in Noord-West Spanje. Ook hij gaat de schelp van Jacobus bemachtigen, maar dat is niet het hoofddoel blijkens onderstaand gedicht dat in de viering werd voorgelezen.
'Wandelen in de natuur
Wandelen...../in de natuur met beide benen stevig op de grond/in gezelschap van een ander/in het teken van de Ander.
Wandelen...../met open ogen/met open oren/met een ontvankelijk hart
Wandelen...../is vertragen/is vereenvoudigen/is verdichten van ervaringen
Wandelen...../is loslaten/is verstillen/is vertrouwen
Wandelen...../leidt op een natuurlijke wijze tot verwondering en dankbaarheid/leidt tot het besef van verbondenheid met alle schepselen en de Schepper/leidt tot het activeren van jouw verbeelding
Wandelen...../is de haast uit je hoofd halen/is het natuurlijke tempo van de ziel volgen/is open komen voor wat er
zich in het hier en nu aandient.....en als het ons gegeven wordt/onderweg misschien iets van de Ander ervaren
Een wens voor jou in drie dimensies: vrede met wat was/vreugde met wat is/alle goeds voor de toekomst.'
Vanuit de vorige parochie Brouwhuis/Rijpelberg waar Jan eerder samen met wijlen pastor Daan Balk gediend heeft waren o.a. aanwezig bij genoemde afscheidsdienst de familie J. Drissen; de heer en mevrouw van Loon-de Kort en Lodewijk en Anne Cathrien den Breejen.

Na afloop van de viering volgde er een receptie en kreeg Jan voor de ingang van kerk een vendelgroet van het Gilde en een aubade van Fanfare De Vooruitgang uit Stiphout.

Een filmpje is te zien op: www.hartvoorhelmond.nl


Plaats een reactie: