Wereldkrant, Radio Nederland Wereldomroep, 26 mei 2011

Noorwegen is volgens het blad VertrekNL het beste emigratieland voor Nederlanders.

Dagelijks emigreren zo'n 300 Nederlanders naar een nieuw thuisland.
Al jaren staan landen als Spanje, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten bovenaan de lijstjes van favoriete emigratielanden.
Het blad dat is gespecialiseerd in wonen, werken en leven in het buitenland legde 150 mogelijke emigratielanden langs de 'meetlat voor onbekommerd leven' en vroeg zich af welke landen het best en het veiligst zijn om naar te vertrekken.
Dat resulteerde in deze top tien:

RADIO 5 NTR : Dichtbij Nederland over christenen in de politiek

Woensdagavond 6 februari 2013 : 22.00 uur

Naar aanleiding van het opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad van 24 januari j.l. heeft Radio 5 de moeite genomen om de schrijver Lodewijk den Breejen, oud-raadslid voor de PVDA Helmond en nu lid van de ChristenUnie hierover kort te interviewen en vervolgens in discussie te brengen met de vaste panelleden Cisca Dresselhuys en Abdelhakim Chouaati. Uitgaande van de vergaande stelling dat christelijke mensen niet thuishoren in seculiere partijen!

Uitgaande van het artikel dat u hier kunt lezen: Christenen in de PVDA?
Hieronder de info van de panelleden, aangeleverd door Victor Joseph, NTR-redacteur.

Radio programma Dichtbij Nederland: ma-vrij 21.00-24.00 uur
035-6779333
dichtbijnederland.nl

Biografie Abdelhakim

De peilingen zijn heel onvoorspelbaar. Het lijkt een nek aan nek race te worden tussen PVDA en VVD. Die tweestrijd mag wat mij betreft door de PVDA gewonnen worden. Het neoliberale beleid van de afgelopen jaren heeft immers niets dan stilstand gebracht. En Rutte heeft geen afstand van de PVV genomen, het CDA wel notabene. De SP zakt weg, maar hoe betrouwbaar zijn de peilingen? De peilingen voor de CHristenUnie varieren van 4 tot 8 zetels! Men heeft nu 5 kamerzetels.

Nog maar enkele overwegingen om voor verandering te gaan en misschien verrassend ChristenUnie te stemmen:

Europa: de CU wil alternatieven voor Europese samenwerking snel en serieus onderzoeken.
Zorg: Eigen betalingen en eigen risico inkomensafhankelijk maken.
Economie: duurzaamheid en vergroening van de economie : lagere lasten op ondernemen en werken; hogere lasten op vervuilende productie en consumptie.
Duurzaamheid: nieuwe natuur realiseren met steun van boeren en natuurorganisaties.
Samenvattend: dienstbaarheid; vrijheid en duurzaamheid.

Waarom de wet van Thieme naar de slachtbank werd geleid
Volkskrant − 14/12/11

Marianne Thieme verdedigt haar wet in de Eerste Kamer. © anp

PvdA en VVD hadden er geen belang bij de Partij voor de Dieren te helpen. En dus richtte de Senaat zich gisteren op de taak waarvoor zij is opgericht: het controleren van zuivere wetgeving. En de wet van Thieme mist logica en deugt van geen kanten, was het harde oordeel van de Eerste Kamer.

De senatoren voelden zich gisteren en vannacht niet gebonden aan politieke vriendschappen of coalitiebelangen. Het wetsvoorstel kwam van de Partij voor de Dieren. Een partij die niet nodig is om de coalitie in leven te houden, en een jonge partij die nog geen geschiedenis heeft van allianties en natuurlijke vriendschappen. En dus hinderde niets de senatoren tegen het voorstel van Thieme te stemmen.

Donderdag 20 juli 2011

________________________________
Van: Hensbergen, Jan van (jvhensbergen@pvda.nl)

Onderwerp: Reactie opzeggen lidmaatschap

Geachte heer den Breejen

Wij hebben u op uw verzoek uitgeschreven als lid van de Partij van de Arbeid. Dit spijt ons zeer omdat uit uw e-mail blijkt dat wij afscheid moeten nemen van een betrokken en zeer actief lid en dat is extra jammer. De inhoud van uw e-mail laat niets aan duidelijkheid open aangaande uw motieven en ik heb uw brief dan ook doorgestuurd naar de fractie van de Tweede Kamer.

Opzegging lidmaatschap PVDA

Helmond, 28 juni 2011

Aan: Ledenadministratie PVDA

Hierbij delen wij u mede dat wij naar aanleiding van de uitslag van de stemming in de Tweede Kamer i.v.m. het onverdoofd ritueel slachten ons lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen van de PVDA.
U hebt weinig respect voor uw eigen Ledenraad en minderheden. Fundamenteler is vast komen te staan dat u vermeend dierenwelzijn boven de vrijheid van godsdienst stelt.
Eerder hebben wij hierover geschreven o.a. naar mevrouw Ploumen, maar haar belofte van een antwoord blijft in haar goede wil steken. U kunt dit allemaal vinden op [url]www.nieuw.us[/url]; wij doen er verder het zwijgen toe.
In een partij die de erfenis van Willem Banning helemaal te grabbel gooit voelen wij ons helaas niet meer thuis, het amendement is een gotspe.

Met een laatste partijgroet,

Lodewijk den Breejen relnr. 88409
A.C. den Breejen-Jacobs relnr. 93373
M. den Breejen (Ben Nasr) relnr. 172222
S. den Breejen relnr. 175048

Helmond

Voor de PVDA-fractie telt de ledenraad niet, ook de belangen van minderheden niet, wel het vermeende belang van de dieren. Het compromis dat er nu weer aan zit te komen met de omgekeerde bewijslast kan niet verhinderen dat ik na alles goed te hebben bestudeerd toch binnenkort afscheid van deze partij ga nemen.

PvdA-leden:onverdoofd slachten mag

NOS .nl: zondag 19 jun 2011

De ledenraad van de PvdA is het niet eens met de Tweede Kamerfractie over onverdoofd ritueel slachten. De fractie heeft zich voorgenomen om te stemmen voor een verbod, maar op een bijeenkomst in Utrecht deed een meerderheid van de ledenraad een oproep dat niet te doen.

Partijleden voerden aan dat de slacht volgens islamitische en joodse wetten niet per se leidt tot meer dierenleed.

Woensdag praat de Tweede Kamer over het voorstel van de Partij voor de Dieren om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. PvdA-leider Cohen zegt dat de mening van de ledenraad als zwaarwegend advies geldt voor het fractiestandpunt.

Nederlands Dagblad, 17 juni 2011

Emotionele redes in Kamer

DEN HAAG - Joodse en moslimorganisaties hebben gisteren met soms emotionele redes de Tweede Kamer proberen te overtuigen af te zien van het verbod op de onverdoofde slacht van dieren.

Jonathan Sachs, afgevaardigde van het Britse Hogerhuis en tevens opperrabbijn, kwam uit het Verenigd Koninkrijk over om uit te leggen waarom hij zich zorgen maakt over de godsdienstvrijheid in Nederland. "U staat op het punt een van de oudste religieuze rechten in te perken. Vier eeuwen geleden werd hier de godsdienstvrijheid geboren. En nu is Nederland de plek waar diezelfde godsdienstvrijheid langzaam begint te sterven."

Geachte heer Den Breejen,

Graag nodigen wij u uit voor een Politieke Ledenraad op zondag 19 juni aanstaande, van 15.00 tot 17.30 uur in de Irenezaal in de Jaarbeurs te Utrecht.

Tijdens deze speciaal ingelaste Politieke Ledenraad zouden we een drietal onderwerpen met u willen bespreken. Deze onderwerpen zijn alle drie politiek zeer actueel en zullen voor het begin van het zomerreces van de Tweede Kamer nog aan bod komen. Het betreft de volgende onderwerpen:

1. Wetsvoorstel verbod op onverdoofd ritueel slachten
De definitieve behandeling van het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren vindt nog voor de zomer in de Tweede Kamer plaats. Daarom zouden we van de gelegenheid gebruik willen maken om het onderwerp ook op de Politieke Ledenraad te bespreken.

Komen we tevreden terug van een lang weekend Harlingen in Noord-West Friesland en blijken we plots in Duitse toestanden verdwaald te zijn, niet alle maar wel steeds een paar per keer stuiven automobilisten je voorbij met 130 km, want het mag immers. Laat nu zeker tweederde op deze bewolkte zondagmorgen denken dat het hier gaat om een toeristische route en die rijden dus net 70 een verschil van maar liefst 50 kilometer. Lekker veilig dus. De topper is een camper uit Hamburg, notabene, die rijdt wel 60, ga je lekker met 80 inhalen en die anderen met 130 maar steeds vol in de rem. Ter hoogte van het monument is het zo op elkaar gereden dat het bijna filerijden is. En dan op het eindpunt van de Afsluitdijk aangekomen is het helemaal prijs: allemaal lekker wachten voor de open brug. Maar petje af voor dit kabinet, je kunt toch maar mooi even 130 rijden en je remmen weer eens testen! Vervolgens blijkt in Noord-Holland dat bijna niemand 130 rijdt terwijl het hier wel kan. De Nederlandse automobolist toch wijzer dan dit kabinet? Of maakt één zwaluw geen zomer?

In de Groene Amsterdammer van 26 mei 2011 meent Aukje van Roessel het volgende over de SGP te moeten schrijven:" de SGP, vrouwen hun democratische recht ontzegt zich verkiesbaar te stellen".
De vraag is of deze weergave correct is, een feit is zeker dat de SGP vanuit haar manier van Schriftlezing, als onderdeel van het protestants-orthodox christelijke smaldeel in onze samenleving van mening is dat man en vrouw gelijk zijn maar niet alles gelijk hoeven te doen. Er is dus sprake van een rolverdeling waarvoor mannen en vrouwen in deze kringen bewust kiezen. Men komt zo ieder op eigen wijze tot zijn/haar recht.
Zelf kom ik uit het orthodox christelijke Hardinxveld-Giessendam en ben ook opgegroeid in de sfeer van de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk (nu PKN) en kan dus uit eigen ruime ervaring met verve de stelling verdedigen dat SGP-vrouwen sterke vrouwen zijn en geenszins onderdrukt! Moeder Grietje; Tante Ans en Nicht Wil waren/zijn in het geheel niet voor de poes en voor de duivel niet bang.
De SGP hoort bij deze wereld, is er onderdeel van. Tante Ans kreeg vroeger zelfs een proces verbaal omdat ze als vrouw weigerde te stemmen! Dat was volgens haar mannenwerk.
Dat standpunt is inmiddels grotendeels verlaten en vrouwen kunnen ook lid zijn van de SGP, maar verder voelen ze zich er in overgrote meerderheid wel bij dat dit de grens is.
In deze kring wordt niet laatdunkend gedaan over het gezin, opvoeding enz.
Dit alles neemt echter niet weg dat de SGP prima kan samenwerken met de ChristenUnie en het meerdere malen is voorgekomen dat een vrouw namens de CU/SGP het woord deed.
De SGP heeft respect voor vrouwen in de politiek e.d. maar maakt zelf een andere keus, bestaat die vrijheid van denken en handelen nog, of blijft de aanval op minderheden in Nederland/West-Europa doorgaan?
Het heeft in ieder geval weinig met authentieke verlichting te maken, eerder met de dwang van eenheidsdenken, waarbij de atheistische gelijkheidsfanaten de inhoudelijke agenda willen bepalen.
Wie ontzegd wie wat?!!!

Geen echte verrassingen op 23 mei 2011!
In Brabant heeft één lid van Provinciale Staten van de VVD uit strategische overwegingen PVV gestemd, en elders in het land stemde een lid van D66 met een blauwe pen en bracht daardoor een ongeldige stem uit, D66 maar 5 zetels en de SP een zetel extra! De OSR toch weer 1 zetel!!! De OSR en Jan Nagel van 50 hebben zo wel een mooi feestje te vieren!

Onderwerp: de erfenis van Banning en Buskes en het gelijk van Bolkenstein

Datum: donderdag 14 april 2011

Geachte mevrouw Ploumen,

Met stijgende verbazing volg ik de ontwikkelingen in de partij die ik zo lang in de gemeenteraad en in commissies heb mogen dienen, namelijk 24 jaar in de gemeenteraad in Helmond, o.a. als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. Sinds het aantreden van Wouter Bos en vervolgens, tegen mijn verwachting in, met de opvolging door Job Cohen is de PVDA steeds meer gaan lijken op een kloon van Groen Links en wint de SP als maar meer aan geloofwaardigheid, overigens niet op alle punten! Dat is een ontwikkeling die ik als religieus socialist niet heb voorzien. Zelfs met het grote aantal allochtonen in ons midden gaat u nu notabene de Partij voor de Dieren aan een meerderheid helpen m.b.t. het verbieden van ritueel, koosjer slachten van dieren (alsof onze wijze van verdoven met stroomschoten en een pin in de hersenen schieten zo diervriendelijk is). Als christen hecht ik overigens niet aan koosjer c.q. hallalslachten, de apostel Paulus heeft immers duidelijk in de Bijbel aangegeven dat wij vrij zijn van de wet, maar dat neemt niet weg dat ik veel respect heb voor mijn religieuze broeders van Joodse en Islamitische huize. Binnen de Islamitische leden van uw partij leek het eerst mee te vallen met de kritiek op uw voornemen als PVDA om dit voorstel van de PVDD te steunen, maar inmiddels is hier ook forse kritiek te horen. Voor ons is nu de grens bereikt,het religieus- sociaal gedachtengoed van Banning, Buskes en Ruitenberg is inmiddels helemaal uit de partij verdwenen, in de 2e Kamer weet denk ik bijna niemand meer wie de zojuist vernoemde personen zijn. De PVDA Kamerfractie wordt, zo lijkt het, vooral bemenst door carrièremensen waarvoor principiële zaken enkel nog tellen als ze als uitgangspunt hebben het atheïstische- verlichtingsdenken van de moderne mens, daarbij is geloof en godsdienst een fase die je dient af te stoten als je emancipeert! En dus krijgt Bolkenstein toch gelijk, echter niet de Marokkaanse jongeren zijn de schuldigen, maar de meerderheid van de politieke partijen waaronder zijn eigen VVD en ook de PVDA: gij zult assimileren of vertrekken! Nee zult u zeggen, ze mogen wel blijven, wel maken wij uit welke principes zij mogen hebben! Te beginnen met de joden voorop: aanpassen of je kunt beter vertrekken! Gert Jan Segers van de ChristenUnie twitterde deze week een vraag: ben ik eigenlijk wel genoeg aangepast om in Nederland te mogen blijven?! Eerst de Joden en de orthodoxe Islam aanpakken,dan de Bible Belt aanpakken, denk aan de Reformatorische scholen, Plasterk voorop! Vervolgens gaan we de SGP verbieden, mensen met een boerka opsluiten etc.. etc. De scheiding van kerk en staat had als achtergrond het terugdringen van de invloed van de staat op o. a. benoemingen in de kerk, nu wordt dit omgedraaid en met D66 en Groen Links voorop gebruikt om alles wat religieus is uit te sluiten. Religie hoort niet achter de voordeur maar past bij uitstek in het publieke domein. Als een partij als u niet tot bezinning komt zal het nog zover komen dat de PVDA nog verder in zal zakken, vergelijkbaar met het CDA door gebrek aan levensbeschouwelijke inhoud. De religieuze werkgroep binnen de PVDA leidt al jaren een marginaal bestaan en is verworden tot jaknikkers maar vooral volgzame zwijgers. Als Buskes kon zou hij ze flink de waarheid zeggen:dwarsligger zijn of vertrekken! Het CDA probeert het tij te keren met mevrouw Peetoom, en waar staat u mevrouw Ploumen? Wij zijn benieuwd naar uw overwegingen en die van uw bestuur, van de zittende Tweede Kamerfractie lijkt mij weinig evenwichtigs te verwachten. Een dolende leidsman als Cohen voorop, met enkel jaknikkers uit het Bostijdperk om hem heen. Misschien kan van Dam, samen met mevrouw Duisenberg en van Agt met de Palestijnse vlag in de hand de laatste orthodoxe Jood het land uitdrijven? Of is dit allemaal te snel geconcludeerd? Als onze partij dit voorstel ten finale steunt kondig ik hierbij aan dat wij dan ons lidmaatschap opzeggen, bij zo'n dictatoriale partij die geen genade kent voor minderheden horen wij niet thuis.

Met vriendelijke groeten,

Lodewijk den Breejen
Anne Cathrien Jacobs
Merel Ben Nasr
Sanne den Breejen
Helmond

NEDERLANDS DAGBLAD 8 APRIL 2011
door: PIET H. de JONG

Waarom CDA nog wel even worstelt met PVV

In de jongste editie van het partijblad 'Christen Democratische Verkenningen' staat de vraag centraal of samenwerking met populisten goed uitpakt. Zal het CDA erin slagen de PVV in te kapselen in het democratische systeem? Of houdt de PVV het CDA (en de VVD) in gijzeling om ze electoraal op te peuzelen?

De christendemocratische minister Piet Hein Donner staat welgemoed in dit dilemma. Met een zekere robuustheid poneert hij in Christen Democratische Verkenningen een stelling, die wetenschappelijk echter aanvechtbaar is. Donner zegt dat de uitgangspunten van de christendemocratie voorschrijven dat populisme niet bestreden moet worden door confrontatie, afwijzing en uitsluiting. Waar mogelijk moet samenwerking worden gezocht 'om zo de kiezers die door populistische stromingen worden aangetrokken, te overtuigen dat hun zorgen en vrees recht gedaan worden op een wijze die recht doet aan belangen en de waardigheid van anderen'.

Donner lijkt ervan uit te gaan dat wanneer een populistische partij (heel) groot is, er vanuit democratisch oogpunt mee samengewerkt moet worden.

Is dat zo? In België hebben de gevestigde partijen een zogeheten 'cordon sanitaire' gesloten om het Vlaams Blok/Belang buiten het regeerkasteel te houden. Lange tijd groeide de partij van Flip Dewinter stug door, maar in 2007 zette de electorale neergang in.

Berlijn 26 maart 2011 : negentig duizend demonstranten
Foto's via Ria den Breejen, Berlijn

Op Overijssel (groen/CDA) en de Noordelijke Provincies (rood/PVDA) na is de rest van Nederland politiek op drie maart ingenomen door de VVD van Rutte. Een goede tweede is de PVV en verder is D66 een behoorlijke winnaar.
In de Eerste Kamer komt men vooralsnog een zetel tekort, maar de stemmen van provinciale partijen kunnen hierin nog verandering brengen, naar het schijnt neigen de Partij voor het Noorden (1 stem); Ouderenpartij Noord-Holland (1 stem) en Zeeuwse Onafhankelijke Senaatsfractie (2 stemmen) hiertoe. Daar staat tegenover dat de Fryske Nasjonale Partij (4 stemmen) weer geneigd is om links te stemmen.

Het is te vrezen dat de economie het zal winnen van de menselijkheid.

Verder valt het grote verlies van het CDA en de ChristenUnie erg op. Voor beide geldt: het midden loont niet, kies!

In Noord-Brabant is Wiegel formateur, de dagen van de PVDA zijn dus geteld in de Staten. Hij gaat uiteraard voor VVD; PVV en CDA. De taktiek zal zijn om PVDA en D66 tegen de PVV uit te spelen.

We zullen ons de komende jaren nog blauw ergeren!

Volgens de groene stemwijzer van Natuurmonumenten zijn in Noord-Brabant enkel CDA en in overtreffende trap de PVV slecht voor het milieu. Ga naar natuurmonumenten.nl/natuurkieswijzer

Statenverkiezingen en de Stemwijzer/Kieskompas/Wiekiesjij?

Op 2 maart 2011 zijn er provinciale verkiezingen die tegelijk ook bepalen hoe de Eerste Kamer er uit komt te zien. Komt er wel of geen meerderheid in deze kamer voor het huidige kabinet?

Jeugdzorg, Waterschappen, Verslavingszorg en de Ecologische Hoofdstructuur zijn enkele belangrijke onderwerpen waarbij de Provincie een belangrijke rol speelt.

Als je het nog niet zeker weet, of ter informatie kun je aan de hand van een aantal stellingen een keuze voorgeschoteld krijgen.
Bij de Stemwijzer, zonder aan stemverzwaring te doen kwam ik uit bij de volgende drie partijen die erg dicht bij elkaar lagen: 1. PVDA , 2. Groen Links en 3. ChristenUnie/SGP. D66 staat hier op plaats 7 , PVV op 8 en VVD op 10.
Dan het Kieskompas, eveneens zonder stemverzwaring: 1. D66, 2. ChristenUnie/SGP en 3. PVDA. Groen Links staat nu ineens weer op 6. Onderin klopt het nog steeds: 10. VVD en 11. PVV.
Als je de twee vergelijkt is het duidelijk dat ik het dichtst sta bij PVDA en ChristenUnie/SGP!
Voor mijzelf niet erg verrassend!
Dan is er ook nog Wiekiesjij? , ook deze keuzetoets heb ik ingevuld, hier zoekt men de beste kandidaat voor jou uit, op grond van aangegeven voorkeuren. Dit is echter alleen mogelijk voor de provincies Limburg en Zuid-Holland.
Voor Limburg sprongen er uit: Jasper Kuntzelaers op plaats 4 voor de PVDA en Arjen Duvekot als lijsttrekker voor de ChristenUnie. En in Zuid-Holland sprongen er uit: Eline van den Boogaard plaats 7 voor de PVDA en Chris Schaapman lijsttrekker voor de ChristenUnie.