SGP, vrouwen en democratie

In de Groene Amsterdammer van 26 mei 2011 meent Aukje van Roessel het volgende over de SGP te moeten schrijven:" de SGP, vrouwen hun democratische recht ontzegt zich verkiesbaar te stellen".
De vraag is of deze weergave correct is, een feit is zeker dat de SGP vanuit haar manier van Schriftlezing, als onderdeel van het protestants-orthodox christelijke smaldeel in onze samenleving van mening is dat man en vrouw gelijk zijn maar niet alles gelijk hoeven te doen. Er is dus sprake van een rolverdeling waarvoor mannen en vrouwen in deze kringen bewust kiezen. Men komt zo ieder op eigen wijze tot zijn/haar recht.
Zelf kom ik uit het orthodox christelijke Hardinxveld-Giessendam en ben ook opgegroeid in de sfeer van de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk (nu PKN) en kan dus uit eigen ruime ervaring met verve de stelling verdedigen dat SGP-vrouwen sterke vrouwen zijn en geenszins onderdrukt! Moeder Grietje; Tante Ans en Nicht Wil waren/zijn in het geheel niet voor de poes en voor de duivel niet bang.
De SGP hoort bij deze wereld, is er onderdeel van. Tante Ans kreeg vroeger zelfs een proces verbaal omdat ze als vrouw weigerde te stemmen! Dat was volgens haar mannenwerk.
Dat standpunt is inmiddels grotendeels verlaten en vrouwen kunnen ook lid zijn van de SGP, maar verder voelen ze zich er in overgrote meerderheid wel bij dat dit de grens is.
In deze kring wordt niet laatdunkend gedaan over het gezin, opvoeding enz.
Dit alles neemt echter niet weg dat de SGP prima kan samenwerken met de ChristenUnie en het meerdere malen is voorgekomen dat een vrouw namens de CU/SGP het woord deed.
De SGP heeft respect voor vrouwen in de politiek e.d. maar maakt zelf een andere keus, bestaat die vrijheid van denken en handelen nog, of blijft de aanval op minderheden in Nederland/West-Europa doorgaan?
Het heeft in ieder geval weinig met authentieke verlichting te maken, eerder met de dwang van eenheidsdenken, waarbij de atheistische gelijkheidsfanaten de inhoudelijke agenda willen bepalen.
Wie ontzegd wie wat?!!!


Plaats een reactie:naibrobia
naibrobia

2 CD11b peripheral blood cells 1 week post transplant left cialis coupons

NipInpuri
NipInpuri

By helping to support these areas the body is then better able to function as it was designed to lasix dosage for dogs Merle kajWTMLJNUFgOcjlZ 6 18 2022