Eerste Kamer tegen wet Thieme

Waarom de wet van Thieme naar de slachtbank werd geleid
Volkskrant − 14/12/11

Marianne Thieme verdedigt haar wet in de Eerste Kamer. © anp

PvdA en VVD hadden er geen belang bij de Partij voor de Dieren te helpen. En dus richtte de Senaat zich gisteren op de taak waarvoor zij is opgericht: het controleren van zuivere wetgeving. En de wet van Thieme mist logica en deugt van geen kanten, was het harde oordeel van de Eerste Kamer.

De senatoren voelden zich gisteren en vannacht niet gebonden aan politieke vriendschappen of coalitiebelangen. Het wetsvoorstel kwam van de Partij voor de Dieren. Een partij die niet nodig is om de coalitie in leven te houden, en een jonge partij die nog geen geschiedenis heeft van allianties en natuurlijke vriendschappen. En dus hinderde niets de senatoren tegen het voorstel van Thieme te stemmen.

Symboolwetgeving
Waar enkele maanden geleden 116 leden van de Tweede Kamer nog voor stemden, keerden op tal van punten hun partijgenoten zich tegen het verbod. Senator Nico Schrijver (PvdA) sprak van 'symboolwetgeving'en hekelde het 'ad hoc' karakter van de wet.

Ook de VVD, in de Tweede Kamer nog vóór het verbod, oefende bij monde van Sybe Schaap harde kritiek, vooral op het amendement dat op het laatste moment was toegevoegd. Daarin staat dat wie bewijs kan verzamelen dat dieren niet extra lijden bij de rituele slacht toch onverdoofd mag slachten. De senatoren vielen hun partijgenoten in de Tweede Kamer af.

Farce
Ze vroegen zich af hoe een slachter zo'n bewijs moet verzamelen, en of de minister dat dan zou geloven. Schaap sprak van 'een farce' en 'monstrum'.

Thieme kon de kritiek niet pareren. Ze moest toegeven dat het voorstel bij nader inzien toch een inbreuk betekende op de vrijheid van godsdienst. Maar dat stond niet in haar Memorie van Antwoord, na eerdere vragen uit de senaat.

Ze kreeg van meerdere partijen het verwijt dat ze de verschillende grondrechten die in het geding waren, onvoldoende tegen elkaar had afgewogen.

Bovendien werd ze verrast door de opstelling van CDA-staatssecretaris Henk Bleker, die zei nog heel wat alternatieven te zien voor een verbod. Volgens Bleker zijn er veel mogelijkheden de slacht van dieren, ritueel en anderszins, te verbeteren en zo het welzijn van dieren te verbeteren. Thieme reageerde verrast en zei tijd nodig te hebben om die plannen te beoordelen.

PvdD en PVV
Slechts twee partijen waren onvoorwaardelijk voor het wetsvoorstel: de Partij voor de Dieren natuurlijk, en de PVV.

De wet mist logica, oordeelt de Eerste Kamer, omdat niet het ritueel geslachte vlees moeiteloos uit het buitenland kan worden ingevoerd. En ook omdat er veel meer dierenleed voorkomt in de grootschalige industriële veehouderij.


Plaats een reactie:gTZSviUmW
gTZSviUmW

does viagra make you last longer These hormones act on specific cells in bone, gut and kidney which can respond by altering fluxes of calcium to maintain ECF calcium

Jurebeemn
Jurebeemn

A safe and effective way to kill maggots in a bird suffering from flystrike is to dissolve a tab of Capstar in a syringe of water and then spray the dissolved Capstar onto the affected area cialis online prescription