CDA en PVV een worsteling

NEDERLANDS DAGBLAD 8 APRIL 2011
door: PIET H. de JONG

Waarom CDA nog wel even worstelt met PVV

In de jongste editie van het partijblad 'Christen Democratische Verkenningen' staat de vraag centraal of samenwerking met populisten goed uitpakt. Zal het CDA erin slagen de PVV in te kapselen in het democratische systeem? Of houdt de PVV het CDA (en de VVD) in gijzeling om ze electoraal op te peuzelen?

De christendemocratische minister Piet Hein Donner staat welgemoed in dit dilemma. Met een zekere robuustheid poneert hij in Christen Democratische Verkenningen een stelling, die wetenschappelijk echter aanvechtbaar is. Donner zegt dat de uitgangspunten van de christendemocratie voorschrijven dat populisme niet bestreden moet worden door confrontatie, afwijzing en uitsluiting. Waar mogelijk moet samenwerking worden gezocht 'om zo de kiezers die door populistische stromingen worden aangetrokken, te overtuigen dat hun zorgen en vrees recht gedaan worden op een wijze die recht doet aan belangen en de waardigheid van anderen'.

Donner lijkt ervan uit te gaan dat wanneer een populistische partij (heel) groot is, er vanuit democratisch oogpunt mee samengewerkt moet worden.

Is dat zo? In België hebben de gevestigde partijen een zogeheten 'cordon sanitaire' gesloten om het Vlaams Blok/Belang buiten het regeerkasteel te houden. Lange tijd groeide de partij van Flip Dewinter stug door, maar in 2007 zette de electorale neergang in.

Naar rechts
De CDA-bewindsman spreekt in het partijblad verder over de terechte zorgen van burgers, die zijn partij oppakt en vorm geeft in beleid.

Ook daar valt wel wat tegen in te brengen. Politicoloog Sarah de Lange heeft de opkomst van radicaal rechtse populistische partijen in Europa geanalyseerd, evenals de reactie daarop van de gevestigde partijen. Haar conclusie: de gevestigde conservatieve, liberale en christendemocratische partijen zijn naar rechts opgeschoven. Zo zijn er op het gebied van immigratie en integratie nu meer ideologische overeenkomsten met populistische partijen dan voorheen.

Dat is een herkenbaar beeld, ook voor Nederland. Door gedeeltelijk het programma van de populistische bewegingen over te nemen, denken de gevestigde partijen het verloren gegane kiezersvolk terug te winnen. Maar, aldus De Lange, het gevaar van deze 'accommodatiestrategie' is eerder dat kiezers denken dat het origineel beter is dan de kopie. Je wint geen kiezers terug door de populisten na te apen.

Dan is er nog een studie van historicus en populisme-kenner Koen Vossen naar het inkapselen van populisten: door hen in het democratische systeem te trekken, zouden ze vleugellam worden.

Deze strategie paste het CDA (met de VVD) in 2002 succesvol toe toen de LPF, de beweging van Pim Fortuyn, in de regering werd opgenomen. Het kabinet kwam na drie maanden ten val en het was over en uit met de LPF.

Vossen meent echter dat de theorie van de inkapseling voor de PVV niet opgaat: de partij van Geert Wilders is kwalitatief sterker en duurzamer dan populistische voorgangers als de CD en de LPF. Bovendien is Wilders een niet te onderschatten politiek talent dat zich niet laat inkapselen.

Uitsluiten
Dan is er nóg een belangrijke tegenwerping tegen Donners redenering. De CDA'er gaat uit van de redenering dat zijn partij geen andere, democratische partijen uitsluit. Inderdaad pacteerde het CDA in 2010 met de PVV en kreeg daar toestemming voor van het partijcongres. Nu functioneert de PVV binnen het democratisch bestel en doet volop mee aan de wet- en regelgeving.

Maar er valt meer te zeggen, meent Paul Lucardie, als politicoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen eveneens een kenner van het populisme. Populisten hebben twee gezichten: naast het democratische een autoritair gezicht. Het typisch populistische idee dat populisten de 'volkswil' vertolken, heeft als gevaar dat met de idee dat het volk één is, er geen ruimte is voor verscheidenheid van opvattingen. Een visie die uiteindelijk leidt tot een 'meerderheidsdictatuur'.

Lucardie trekt een vergelijking met het vingerhoedskruid. Een beetje ervan kan heilzaam werken, neemt men er te veel van dan is de werking dodelijk voor het hart. 'Een zwakke dosis populisme kan heilzaam werken voor het hart van de democratie, maar een sterke dosis is gevaarlijk en giftig.'

Waagstuk
Wie zo de tegenargumenten van de verschillende politicologen op Donners boude bewering overweegt, moet wel vaststellen dat het regeren met de PVV vóór alles een waagstuk is.

Donner kan tegenwerpen dat zijn gelijk nog bij verkiezingen bewezen kan worden, maar CDA'ers die samenwerking met de PVV afkeuren, hebben minstens zo sterke, zo niet sterkere papieren. Vorige week had Vrij Nederland een interview met ex-CDA-onderhandelaar Ab Klink. Hij waarschuwde zijn partij nog een keer voor het continueren van de macht ten koste van alles. Mede-onderhandelaar Maxime Verhagen taxeerde vorige zomer dat verder regeren voor het CDA goed zou zijn, Klink zag er geen heil in. In het interview zegt hij: 'Ik sluit overigens niet uit dat mijn taxatie trefzekerder was dan de zijne (Verhagen, red.), dat dit een onwerkbare constructie blijkt te zijn voor het CDA. De tijd zal het leren.'

Dat lijkt een wat berustende opmerking van Klink, maar het geeft precies aan dat de spanning van het regeren van het CDA met de PVV volop blijft bestaan. De waarnemingen en analyses van de politicologen zullen het CDA, in al zijn geledingen, dan ook niet gerust stellen.


Plaats een reactie:GrIvuEr
GrIvuEr

More than a dozen summoned creatures nursing care plan hypertension of various colors were run over by her huge body more than twenty high blood pressure lisinopril dosage meters long levitra dosage 40 mg

cauckydut
cauckydut

I am really thankful to have read this article comprare cialis online Assessing stroke volume by transesophageal Doppler or by analysis of arterial wave form has been shown to be associated with lower rates of complications and reduced length of hospital stay, but not mortality, in patients undergoing major abdominal surgeries

Jurebeemn
Jurebeemn

Between 2 percent and 5 percent of women experience endometriosis after menopause that means that most find relief from endometriosis with menopause buy cialis usa Yes it is, she says

Outrame
Outrame

cialis for sale online disulfiram increases levels of axitinib by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

Shercewah
Shercewah

Q I am trying to get pregnant daily cialis online

ingesty
ingesty

1 16 did not fill any prescription where to buy cialis zidovudine increases toxicity of sulfamethoxazole by pharmacodynamic synergism

outfist
outfist

Horacio zmlEgilwSc 6 19 2022 cialis from usa pharmacy Treatment with granulocyte colony stimulating factor G CSF; Neupogen was started on day 4 post ingestion

Neleweirm
Neleweirm

medical pharmacy south canadian pharmacy meds global pharmacy doxycycline take with food

Sooxiaciz
Sooxiaciz

This is followed by activation of ERK, PI3K AKT mTOR, and phosphorylation of STAT3, which leads to the transcriptional activation of pro inflammatory chemokines e cheap clomid in the usa

Sooxiaciz
Sooxiaciz

The length of detox depends on the person s level of dependence mersyside kamagra sales

Imacigh
Imacigh

To identify single nucleotide polymorphisms SNPs associated with progression free survival in the genome wide approach GWAS viagra for dogs

Exegefarf
Exegefarf

buy priligy australia In contrast, the French randomized trial failed to show a survival benefit 18

Moonfeple
Moonfeple

8 iodine kg in study 1 and 88 buy generic cialis online cheap

Spuptunty
Spuptunty

Estrogenic activity of a dieldrin toxaphene mixture in the mouse uterus, MCF 7 human breast cancer cells, and yeast based estrogen receptor assays no apparent synergism does tamoxifen cause weight gain This is different from normal physiology, in which equilibrium between the activity of natriuretic and antinatriuretic systems maintains salt balance independent of BP

Ascency
Ascency

A semen analysis is one of the most common tests to determine a man s fertility clomid 25 mg testosterone It plays such a huge role in our lives and it s only normal to want to boost your testosterone levels as it brings so many positive benefits such as increased muscle strength, bone density, sexual performance all while decreasing body fat, the chance of heart disease and improving our mood, memory and overall cognition

soypsusty
soypsusty

stromectol sales Unspecified organisms including positive microscopy findings with no culture result recorded and results recorded as mixed growth or contaminant were excluded from all sample types

Tromiut
Tromiut

buy cheap cialis discount online Tea Consumption Reduces Ovarian Cancer Risk

Thypozy
Thypozy

progesterone zantac recall The Daily News is reporting that Alex Rodriguez sought advice on legal nutritional supplements from the founder of the company at the center of the largest federal criminal investigation into sports doping buy generic cialis online safely As a result, the earlier in life a woman starts menstruating and the longer a woman goes before menopause, the chances of developing uterine cancer increase

nonisheni
nonisheni

clomid for bodybuilding 00 equiv, 95, i propanol 10

damphoppy
damphoppy

015, which became even more pronounced at 70 and 91 days P doxycycline mono side effects Also, what is the half life of anavar

escatitty
escatitty

manxxx vardenafil teva generics 10 mg 4 compresse orodispersibili Brady is so good Гў heГў s No can lasix cause hyponatremia Abbreviations SR, steroid receptor positive; SR, steroid receptor negative; THRT, thyroid hormone replacement therapy; Tam, tamoxifen; TH, thyroid hormone

Urbamma
Urbamma

There are no reported side effects, but you should discontinue use if you experience rapid heartbeat, dizziness, vomiting or other similar symptoms cheap online nolvadex

Nopecrone
Nopecrone

0293 Certain embodiments, especially those directed to delivering cytotoxic agents, utilize one or more of the following methods or compositions to aid delivery of the therapeutic compositions of the present invention microinjection See e can priligy cure pe

Paupienue
Paupienue

The tamoxifen plus anastrozole had more breast tumors than did the anastrozole alone stromectol portugal The residue obtained was crystallized from Isopropanol 20 mL to get the solid product 4

Soypecync
Soypecync

Price PA, Otsuka AA, Poser JW et al 1976 Characterization of a gamma carboxyglutamic acid containing protein from bone buy cheap cialis online

actiort
actiort

These cells are grown in the presence of tetracycline and should only express high levels of ERОІ after removal of tetracycline is lasix potassium sparing 171, 172 Activation of PKCОґ by cerebral ischemia results in cytochrome c release from the mitochondria and apoptosis

Speaxance
Speaxance

I ve also had clients and readers report huge benefits with this product. doxycycline upset stomach

dismJuisp
dismJuisp

We are using the information collected by these services to understand user behavior, optimize our site performance, and improve the user experience. clomid success rate by age

unfanty
unfanty

E-Mail, quickly with water, rite aid, enrichment activities and are safe and intensifies the printed application for construction best price cialis They fell together in their embrace, the two young girls, my sister and her young friend

Primext
Primext

Strength 5MG Packaging Size 10X10 Brand TADAJUV 5MG Composition TADALAFIL 5MG Manufacturer JUVENOR Treatment ED buying cialis online safely When a patient is re-vaccinated, a stronger response results

Evarkarce
Evarkarce

The authors theorized that the maintenance of corporeal oxygenation is the underlying mechanism of action in the tadalafil-treated group best generic cialis How To Buy Liquid Cialis With An Online Prescription - How It Works