Protest bezuinigingen op jongeren, werk en inkomen

Protest bezuinigingen op jongeren, werk en inkomen
Door: EVA/LEV ontmoetingsgroep

Helmond, 4 februari 2011
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
en de leden van de Gemeenteraad van Helmond,

Betreft: Wijzigingen toeslagen WIJ en WWB.

Geacht College, Geachte leden van de gemeenteraad,

Uw plannen om de toeslagen behorend bij de Wet Werk en Inkomen en de Wet Inkomen Jongeren te verlagen baart ons grote zorgen. Wij zijn het daar beslist niet mee eens!

Enerzijds pretendeert de gemeente Helmond een actief armoedebeleid te hebben: er werd een sociale conferentie gehouden tijdens het wethouderschap van de heer Yeyden. Er werd gesignaleerd dat er armoede in Helmond was (is) . Er werd een strategie bedacht ter bestrijding ervan: mensen aan een baan helpen, de werkloosheid bestrijden, onderwijsprojecten: jongeren leren omgaan met geld. Budgetterings cursussen. Helpen en begeleiding bij schulden. Er werd een Noodfonds opgericht.

Op 15 oktober 2010 vond er in wijkhuis De Fonkel een informatiemiddag plaats over armoede, georganiseerd door de gemeente. In december werd er een platform opgericht met ondersteuning van Stichting De Vonk (Instelling voor Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk) in Tilburg. Hierin hebben diverse instellingen in Helmond, die op enigerlei wijze armoede tegenkomen , zitting. Zo kunnen we door krachten te bundelen de armoede daadkrachtiger bestrijden. Uw plannen van de voorgestelde verlagingen van het inkomen van de kwetsbare mensen, zullen we in dit platform aan de orde stellen.

Tijdens de infomarkt op 15 oktober gaf wethouder Y. van Mierlo zelf het startsein voor een campagne ter bestrijding van de armoede: d.m.v. prachtige posters en dito folders wordt aandacht gevraagd voor het armoedeprobleem. Er werden in de teksten zelfs oplossingen en adviezen aangedragen die wij(de Eva groep) niet altijd reëel en respectvol vonden. Elke maand werd een ander item gekozen: Stichting Leergeld, de feestmaand December en nu de Bijzondere Bijstand, prima. En nu dan de plannen van de kortingen op de toeslagen van de laagste uitkeringen!

Alle genoemde acties kosten geld, maar deze laatste aktie doet de voorgaande te niet! Hoe geloofwaardig is dit naar de burgers? Door dit beleid is de kans heel groot dat er weer meer mensen in schulden vervallen. Wij kunnen u uit eigen ervaring vertellen hoe een zeer laag inkomen tot stress leidt. En te veel stress leidt niet tot gezondheid en zeker niet tot mensen die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Wie is er nu gelukkig om van een bijstandsuitkering te moeten leven ? Niemand. En nu gaat u er mogelijk nog een schepje bovenop doen ! Bezuinigingen kunnen ergens anders gehaald worden: weelde, luxe, verfraaiingen in de stad zijn niet onmisbaar! Voldoende gezonde voeding en kunnen meedoen aan het sociale en culturele leven is dat wel!.

Wij hopen van harte dat u wijze en vooral menselijke besluiten neemt!

Met vriendelijke groet,
Namens de EVA/LEV groep
Ria Verdonk


Plaats een reactie:cauckydut
cauckydut

proscar order best on line pharmacy Cirrincione, F

cauckydut
cauckydut

The fact is that taking exemestane in bodybuilding after a course of steroids can speed up the process of secretion of endogenous male hormone how long does viagra last 50 mg Calcium Channel Blockers Dihydropyridines predominately target calcium channels of blood vessels and cause vasodilation to treat hypertension

MUopnVN
MUopnVN

He hadnГў t been forward and hadnГў t made any advances propecia vs generic finasteride 5 g testosterone gel daily for a duration of 10 d

NipInpuri
NipInpuri

Dwivedi P, KHATIK R, Khandelwal K, Srivastava R, TANEJA I, Raju KSR, et al proscar finasteride I am going for a skin graft next Wednesday

Outrame
Outrame

cialis without a doctor's prescription Improve mental health

Geneerand
Geneerand

The treatment of breast cancer with radical surgery extended back to the work of William S buy generic cialis online Let me reiterate this again because I don t want it to get misconstrued

outfist
outfist

3 hours mean SD, for carprofen 11 where to buy cialis

ingesty
ingesty

17 deadline when the Treasury will loose its ability to continue borrowing money to finance the federal government best price cialis 20mg Hi, I m Janet Williams, just an ordinary consumer who works a full time office job

Sooxiaciz
Sooxiaciz

achat furosemide Herbs That Lower Bp Naturally, elevate your feet to lower blood pressure, does tuna cause high blood pressure

Exegefarf
Exegefarf

Each transgenic and ES cell core has their preferred mouse strain order z pack Thus many women with PCOS have fasting and meal challenged hyperinsulinemia 52

Ascency
Ascency

Equitoxic combination of herceptin with resveratrol or didox in T47D significantly reduced the IC 50 to 0 what is tamoxifen used for 13 Therefore, a diet high in magnesium is likely beneficial for anyone at risk for hypertension or heart disease

ontobnors
ontobnors

However generally a 10mg dose is a good starting point for many and most people need not go above it priligy cost PPARОі antagonist GW9662 induces functional estrogen receptor in mouse mammary organ culture potential translational significance

Ascency
Ascency

Presence of HPMC affected drug solubility according to the physicochemical properties of studied compounds 30 mg accutane from canada online

jactarp
jactarp

All of the following diseases can occur in the neonatal period, EXCEPT A thrombopenia ITP B myasthenia gravis C Basedow s disease D pernicious anemia E systemic lupus erythematosus SLE INT 350 accutane pills

Tromiut
Tromiut

This abrupt release of potassium and other intracellular electrolytes can induce malignant cardiac dysrhythmias soon after the extrication accutane dosage calculator Safety end points included changes in renal function, electrolytes, and blood pressure

Thypozy
Thypozy

Table 1 presents characteristic of the population, divided in women without breast cancer or a later diagnosis and women diagnosed with breast cancer as well as non respondents with available information online finasteride

Choolvill
Choolvill

6 underwent testing of his seminal fluid and it was found that he had azoospermia Box 6 aromasin vs nolvadex Association between the genetic polymorphisms of the pharmacokinetics of anthracycline drug and myelosuppression in a patient with breast cancer with anthracycline based chemotherapy

Fredenile
Fredenile

buy cialis online without prescription In this one the guys talk about vacations 1 Why vacation time is important for your body 2 RickV talks about where the hottest women are 3

damphoppy
damphoppy

If you want to become an array mage, you must have a strong mental power buy doxycycline hyclate 100mg acne At a higher dose of 5 IC 50, RX 3117 induced the accumulation of A549, SW1573 and SW1573 G cells in the S phase

nonisheni
nonisheni

PubMed 9472207 side effects from clomid

escatitty
escatitty

Reinaldo, USA 2022 06 18 05 32 53 lasix for afib After reconstituting store in refrigerator 36 1570; to 46 1570; F 2 1570; to 8 1570; C

RoaveRary
RoaveRary

She felt extremely tired stromectol to buy

Urbamma
Urbamma

nolvadex for pct de elecciГіn C T M X al m enos 1 aГ±o

Paupienue
Paupienue

A Echocardiography analysis of mouse hearts 1 month after completing 5 days of tamoxifen injections 20 mg kg body weight IP daily compared with untreated wild type and О±MHC MerCreMer MCM animals of various ages, tamoxifen treated О±MHC MerCreMer negative C57BL 6 littermates and О±MHC MerCreMer animals treated with a single injection of 40 mg tamoxifen kg body weight ivermectin vs stromectol