Secularisatie en materialisme grootste bedreigingen

Reformatorisch Dagblad 25 juni 2011

Kerkleiders: Secularisatie is bedreiging: Evangelisatiecongres Kaapstad 2010

Kerkelijk leiders op het Lausanne Congres voor Wereldevangelisatie in Kaapstad (Zuid-Afrika) in oktober vorig jaar, zien secularisatie en materialisme als de grootste bedreigingen voor het christendom. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse onderzoeksinstituut The Pew Forum, dat deze week naar buiten is gebracht.

Het instituut ondervroeg 2196 van de 4000 aanwezigen tijdens het wereldwijde evangelisatiecongres van de Lausanne Movement. Bijna driekwart van hen zei de invloeden van secularisatie en materialisme een grote bedreiging te vinden. De helft van de ondervraagden zag de islam als een ernstig gevaar voor het christendom.

Wanneer ook de reacties meegewogen worden van bezoekers die secularisatie en de islam als een minder groot, maar wel aanwezig gevaar zagen, komen de aantallen nog hoger uit: 91 procent van de aanwezigen is dan in meerdere of mindere mate beducht voor de invloed van secularisatie en 81 procent van de geënquêteerden vreest de invloed van de islam.

Bij het evangelisatiecongres in Zuid-Afrika waren kerkleiders aanwezig uit bijna 200 landen. Over het algemeen zijn mensen van het noordelijk halfrond negatiever over de invloed van secularisatie. Kerkleiders uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn daarentegen ernstig bezorgd over de bedreigingen die christenen ondervinden vanuit fanatieke islamitische groeperingen.

Naast secularisatie en de islam zien kerkelijke leiders wereldgelijkvormigheid, de wereld van popmuziek, kerkelijke verdeeldheid, geweld, een on-Bijbelse omgang met seksualiteit en misstappen door leidslieden als ernstige bedreigingen voor het christendom.

De kerkleiders op het zuidelijk halfrond zijn tamelijk positief over de toekomst van protestantse kerken. Zeven van de tien ondervraagden verwachten de komende vijf jaren een verbetering van de situatie voor de kerk.

Met name aanwezigen uit Europa, Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan zijn een stuk minder optimistisch. Zij verwachten op z'n best een gelijkblijvende situatie. Een derde is zelfs ronduit negatief over de toekomst voor de kerk op het noordelijk halfrond. Twee derde ziet de invloed van de kerk verminderen. Het negatiefst zijn Amerikanen: meer dan 80 procent van de evangelicale leiders ziet de invloed van het protestantisme tanen.

De aanwezigen bij het Lausannecongres, van wie ruim de helft predikant of voorganger is, gaven hun mening over een groot aantal onderwerpen. Met de resultaten van de vragenlijsten probeert The Pew Forum helder te krijgen wat de opvattingen zijn van evangelicale christenen wereldwijd.

Secularisatie: 71 %
Materialisme: 67 %


Plaats een reactie: