Ecologische Hoofdstructuur

Das & Boom wil Bleker voor rechter

ANP 27 maart 2011

Stichting Das & Boom wil het natuurbeleid van het kabinet juridisch aanvechten. Om de kosten te dekken wordt een steunfonds opgericht. Dat heeft de stichting bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels.

Staatssecretaris Bleker van Natuur wil onder meer natuurgebieden in Nederland schrappen. Daardoor zullen veel natuurgebieden niet langer worden beschermd, zegt Das & Boom. Ook zouden bedreigde plant- en diersoorten aan hun lot worden overgelaten.

Das & Boom zegt dat ze tot op Europees niveau wil gaan procederen. De stichting zamelt nu geld in, omdat de kosten van juridische procedures naar verwachting in de tonnen zal lopen.

Hart voor Natuur 2 Januari 2011

De afgelopen maanden hebben zo'n 25 natuurorganisaties zich bezig gehouden met het opzetten van acties gericht tegen het nieuwe kabinet dat veel wil stoppen wat min of meer succesvol in gang is gezet. Op 2 januari was er een eerste manifestatie op 150 plekken in het land. Op 19 februari gaat dit een vervolg krijgen met acties in zo mogelijk alle provincies. Kijk op: www.hartvoornatuur.nu De Vlinderstichting is in 2011 begonnen met de actie 'Tien voor 12!' gericht op het redden van met de ondergang bedreigde soorten. Enkel in de Peel leeft bijvoorbeeld nog het Spiegeldikkopje en op de Veluwe alleen nog de Kleine Heivlinder.
Voor de laatste soort is het terugbrengen van stuifzand voldoende, en daar is men mee bezig. In de Peel ligt het moeilijker er is sprake van droogte, met name in de winter, daarnaast moet het hennengras- en pijpenstrootje intakt gelaten worden en zijn open plekken in het bos nodig, bij elkaar een heel paket aan maatregelen. Maar de Vlinderstichting gaat er voor, zeker ook samen met Stichting Behoud De Peel.


Plaats een reactie: