Stellingen van bisschop Gerard de Korte

Ruim zes jaar geleden verscheen er een boekje over de relatie tussen de Protestantse kerken en de Rooms Katholieke Kerk Onlangs is bisschop de Korte van Groningen/Leeuwarden benoemd tot bisschop van Den Bosch en zal op 11 mei geïnstalleerd worden. Het is interessant om de insteek van de nieuwe bisschop van Den Bosch kort weer te geven. Hoe kijkt deze bisschop én toptheoloog aan tegen de rol van de Rooms Katholieke Kerk in een veranderende wereld? De Korte noemde het ergens: open orthodoxie.

Geloof

 • Mijn geloof is het geloof van de Kerk. Via ouders, priesters, leraren en andere parochianen doorgegeven. Zij hebben mij in verbinding met God gebracht. 
 • Het gaat in mijn geloof over de drie-enige God. In de kracht van de Geest kan ik via de Zoon het hart van de Vader bereiken. Het gaat om relationeel geloof.
 • Deze God leer ik kennen via de Heilige Schrift. De Bijbel vormt het menselijke getuigenis van Gods openbaring. We moeten open staan voor wetenschappelijk onderzoek naar deze teksten.
 • Deze God is voor mij de God van de uittocht en van het verbond en van de Schepping.
 • Het geloof in incarnatie [menswording] impliceert dat Gods openbaring in Jezus Christus het kloppende hart vormt van de Bijbel.
 • Gods openbaring in Christus gaat in de kern over de verzoening van onze zonden, over het doorbreken van de macht van de doden en het leven in dienstbare navolging.
 • De Kerk, als wereldwijde gemeenschap rondom Jezus Christus is geroepen om sacrament van de wereld te zijn. Naar belofte wordt de Kerk door Gods Geest "bij de waarheid" gehouden. 
 • Er bestaat een nauwe band tussen Eucharistie en diaconie. Christus is niet alleen aanwezig in het sacrament maar ook in de naaste, in het bijzonder in de arme en kwetsbare mens. 
 • Maria is voor mij de belangrijkste heilige. Zij is moeder van de Heer en tegelijk het grote voorbeeld van waarachtig christelijk leven.
 • Ik leef vanuit de hoop op een thuiskomen bij God en de voltooiing van het koninkrijk van gerechtigheid en vrede. 

Schrift en Traditie

 • Binnen de RKK wordt de Bijbel vanouds altijd gelezen binnen de kerkgemeenschap.
 • De Kerk gaat aan de Schrift vooraf. De rooms-katholiek leest en interpreteert de Heilige Schrift in het licht van de kerkelijke traditie.

Paus

 • De positie van de paus binnen het geheel van wereldwijde christelijke gemeenschap blijft in het theologische gesprek met de Protestantse en Oosters Orthodoxe christenen een spannend thema. 
 • Misschien komt er in de nabije toekomst meer ruimte voor herkenningen en erkenning als de paus een van zijn mooiste titels, dienaar van de dienaren Gods consequent invulling geeft.

Gerard de Korte & Willem Ouweneel Rome en Reformatie. Overeenkomsten en verschillen na 500 jaar Hervorming. Uitgeverij Medema Heerenveen 2010 ISBN 9789063535834


Plaats een reactie:NipInpuri
NipInpuri

You may freely download the Gene Disease file and Gene Compound file from the Cancer Gene Index website nolvadex and clomid pct More recently, different substituted amine compounds demonstrated synergy with tobramycin against a number of B

Shercewah
Shercewah

Ano1 also showed a significant loss Fig 10B; P P Pdgfra also showed a decrease in transcript expression 1 week post VSG Fig 10C; P P 0 comprar cialis online

Outrame
Outrame

Coenzyme Q supplementation in pulmonary arterial hypertension buy cheap cialis online

IllissorT
IllissorT

tamoxifen adverse effects There were fewer thromboembolic events at both Letoripe tablet doses than on the megestrol acetate arm 2 of 362 patients or 0

Neleweirm
Neleweirm

And I ve always wondered what the heck is vaginal dryness cialis online reviews RNA extraction, reverse transcription RT and real time PCR

Exegefarf
Exegefarf

Catharines Niagara, 8 cheapest cialis generic online

Imacigh
Imacigh

What to do with the nortriptyline level cialis online purchase Though you cannot predict how your body will respond to any given medication, taking the proper precautions, like sitting down when you feel dizzy or faint, can help you to avoid falls

emaimbize
emaimbize

Moshirfar M, Shah TJ, Skanchy DF, Linn SH, Kang P, Durrie DS side effects of tamoxifen

Nattzidar
Nattzidar

The role of pericytes in blood vessel formation and maintenance torsemide to lasix conversion

Spuptunty
Spuptunty

stromectol australia covid Any other kind of mucous loosening med

Moonfeple
Moonfeple

And, his trainer Eric Foster won his first graded stakes this Kentucky Downs meet with Kitodan in the Dueling Grounds Derby G3 furosemida tabletas enlina He was running too fast, hitting a wall at once, and knocking out a big hole in the wall made of stones on the spot

ontobnors
ontobnors

That helped for some reason aisoskin compra on line Genome wide association studies GWAS have resulted in the identification of 180 independent common genetic variants that together account for 20 of the familial relative risk of breast cancer and 40 of the heritability attributed to all common variants on genome wide SNP arrays 40, 41

Ascency
Ascency

Because we collected the greatest number of samples from the aorta n 22, we constructed the frequency relation between measured nitrite or nitrate in each dog and the number of dogs having that plasma level buy viagra online australia reddit

soypsusty
soypsusty

Ultimately, the earlier the diagnosis and treatment, the more positive the outcome tamoxifen for men

Fredenile
Fredenile

enzalutamide will decrease the level or effect of istradefylline by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism stromectol pill mitotane will decrease the level or effect of abemaciclib by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

Choolvill
Choolvill

Symptoms of cataracts include cloudy, blurry or dim vision, difficulty with night vision, sensitivity to light, or seeing halos around lights women viagra

nonisheni
nonisheni

Gershenson, David M pct clomid dose

Urbamma
Urbamma

tamoxifen nolvadex Use burdock, violet, cleavers, poke, red root, red clover, Figwort and other lymphatic herbs

Nopecrone
Nopecrone

Darrell JNuYFskcofFjgqBd 6 17 2022 buy priligy in the usa

Paupienue
Paupienue

But in three studies involving thousands of women with early stage disease, it cut the risk of a relapse in half stromectol walmart The use of Clenbuterol beginning week 31 was often utilized to aid in post cycle strength and muscle mass retention by acting as an anti catabolic

aboserm
aboserm

cialis for daily use HarperWalpole MA

Beeddyvox
Beeddyvox

It may be combined with dapsone for cumulative effects without additive side effects. buy doxycycline dose for std If a dog in the household is diagnosed with Giardia, environmental disinfection and good handwashing is essential to prevent accidental spread to humans.

Gurbwerne
Gurbwerne

I ve always had regular periods between 27-29 days. the pharmacy to buy clomid online from

leriomb
leriomb

licensed healthcare professionals to provide genital herpes treatments discreetly, conveniently, and inexpensively safe place to buy cialis online Patients with left ventricular outflow obstruction, e

Exhinia
Exhinia

This drug will offer you freedom of sexual spontaneity generic cialis cost

Attelia
Attelia

precio de priligy en mexico Call your healthcare provider or get help right away if you have any of the symptoms of an allergic reaction listed above

adefiah
adefiah

Order to them cialis online cheap There are no side effects or interactions to worry about, and the oil will not irritate your skin, even if you use it every day