CU: Onduidelijke incasso afvalstoffenheffing Helmond

Helmond

22.01.2022

Geacht college en leden van de Gemeenteraad van Helmond.

Zoals mogelijk bekend, heeft de ChristenUnie Helmond altijd geopteerd voor 9 ledigingen voor dezelfde prijs als nu de gewraakte zes ledigingen per jaar m.b.t. grof vuil in de gemeente Helmond.

Deze maand is dus de maand van de waarheid m.b.t. de effectiviteit van dit nieuwe systeem.

We hebben al enkele aanslagen gezien van mensen die denken niet boven het aantal van zes te zijn uitgekomen.

Er zijn al mensen die bezwaar maken en dat is digitaal nog een heel gezoek. Je kunt dit natuurlijk ook per post doen. Nu kun je bezwaar maken voor 5 of 10 euro en dan eerst de dure portokosten betalen. Ambtelijk lijkt het ons ook erg arbeidsintensief.

En dan nog hoe ga je bewijzen dat je gelijk hebt?

Er wordt gevraagd om bewijsstukken!

Hoe had men dit moeten doen?

Foto I met datum bij de container en zo verder. Is dat dan een geldig bewijsstuk?!

Waarom niet omgedraaid? Er dient bij de aanslag een elektronische uitdraai te staan die er bij de aanslag al bij zit zodat mensen het makkelijker kunnen controleren.

De overheid is hier weer verre van duidelijk en staat ver van de burger af.

Wij hebben de volgende vragen.

1.       Bent u het met ons eens dat dit afrekensysteem erg onduidelijk is en in het nadeel van uw eigen burgers? Met name het niet automatisch kunnen betalen tot 25 euro, en ook niet vermelden bij niet betaling – om welke reden dan ook- wat de oplopende kosten zijn?

2.       Bent u bereid om opnieuw de aanslagen te sturen met de data erop zodat mensen uw werk makkelijker  kunnen controleren?

3.       Bent u het met ons eens dat dit met name voor de burgers met een smalle beurs wel degelijk een belangrijke kwestie is?

4.       Hoeveel bezwaarschriften zijn er binnen gekomen en hoe hebt u dit afgewerkt?

5.       Hoeveel mensen hebben een extra financiele probleem gekregen bij het niet tijdig betalen en de daarbij oplopende kosten, die overigens niet vermeld worden.

Het moge duidelijk zijn dat wij vragen hebben bij deze gang van zaken,

Hoogachtend,

Namens De ChristenUnie Helmond

Lodewijk den Breejen 

Helmond 


Plaats een reactie:swettehok
swettehok

In addition to adverse events reported during clinical trials, the following events have been identified during clinical practice in patients treated with cefuroxime tablets or with cefuroxime axetil for oral suspension and were reported spontaneously. where to buy doxycycline for dogs There was no statistically significant difference in complex IV activity among the groups, ruling out any artifacts related to aberrant loading or mitochondrial damage during isolation.

Royalry
Royalry

Defy Medical strives to provide both quality medical care along with affordable access to compounded medications, blood tests, and nutritional supplements. clomid for sale Initial cohort follow-up was pursued during 1998 2001; due to the young age of study participants a second follow-up attempt was initiated and completed in 2010.

Abrathy
Abrathy

8 mm Hg in healthy subjects see CLINICAL PHARMACOLOGY is generic cialis available I am currently relying on digital pharmacies for my medication, but this is the most convenient service I ever had

Susasoose
Susasoose

priligy otc An innovative medication for treating ED, VigRX Plus was formulated using the latest developments in the industry and designed to enhance the user s libido, allowing them better control over their erections, as well as more frequent and more intense orgasms

Faidwig
Faidwig

How To Get Your Hands On Tadalafil legit cialis online

OscigginY
OscigginY

Levitra Patente buy stromectol online usa Indian Drugs On Line

Punderi
Punderi

Viagra Frei Kaufen buy cialis online 20mg

Albert van Dam
Albert van Dam

Hopelijk wordt de verhoging bijdrage afvalstoffenheffing 2022 ook nog besproken?